Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2941köhlinitFormülü Bi2O3.MoO3 olan doğal molibden oksit.
2942kök1. Çok kısa yaşamlı olup başka kök ya da moleküllerle hızla tepkime veren ve tek sayılı elektron bulunduran atom ya da molekül (Örn. BrCH3). 2. Olağan koşullarda çevresinden yalıtılamayan, ancak birçok tepkimeden nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümes
2943kömürHavasız ortamda kalan bitkilerin nem, basınç ve sıcaklık etkisiyle bozunarak oluşturdukları yanıcı, kara-kahve renkli, katı özdek. (Başlıca bileşeni karbondur, bunun yanında hidrojen, kükürt, oksijen ve azot, ayrıca kül denilen mineral oksitleri içerir.)
2944kömür gazıbk. hava gazıbk. şehir gazı
2945kömür katranıKömür gazı elde etme işleminde kok kömürü ve külle karışık olarak elde edilen ve pekçok temel aromatik bileşiğin kaynağı olan yoğun sıvı. Beş önemli ayrımsal damıtma ürünü vardır. 1.Hafif yağ (k.n. °C) benzen, toluen, ksilen, tiyofen, pirol, fenol, krezol
2946kömür yağı1.Kerosen. 2.Petrol.3. Bitümlü kömürün kuru kuruya damıtılması ile elde edilen ham yağ.
2947kömürleşmeBitki ya da hayvan kökenli artıkların doğal ya da yapay yollarla içerdikleri karbon oranının artması, artırılması karbonca zenginleşme.
2948köpükGaz ve buharların sıvı katmanları ile kuşatılmasından oluşan dizge.
2949köpük gidericiBir ortamda yüzey gerilimini artırarak köpük oluşmasını önleyen özdek.
2950köpürmeKimyasal ya da fiziksel bir etki sonucu bir sıvıdan sürekli olarak küçük gaz kabarcıklarının çıkması.
2951krKriptonun simgesi.
2952kraft kağıdıSülfat süreci ile hazırlanan ağartılmış odun hamurundan yapılan kuvvetli paket kağıdı.
2953kraking1.Bir yağ rafinerisinde beslemenin ya ısıtma ve basınç veya katalizör ile daha düşük kaynama noktalı hidrokarbonlara parçalandığı bir işlem. 2.Karbon-karbon bağının ısı ve katalizör kullanılarak kırılması.
2954kral sarısıSarı zırnık.
2955kral suyuÜç hacim derişik hidroklorik asit ve bir hacim nitrik asit karışımından oluşan ve kuvvetli yükseltgen bir çözelti.
2956kraut belirteci20 ml derişik nitrik asit içinde 8 g bizmut nitrat, ve 50 mL su içinde 27,2g potasyum iyodür çözülerek karıştırıp 100mL seyreltilerek hazırlanan efedrin için bir mikrokimyasal reaktif
2957kremersitFormülü KCl.NH4Cl.FeCl3. ½ H2O olan , doğal demir klorür.
2958kresatinFormülü MeCOOCH2C6H4OH, mol kütlesi 166,2 g olan , renksiz ve bir antiseptik yağ olarak kullanılan kresil asetat
2959krezol(Metil fenol, hidroksimetil benzen) CH3C6H4OH, e.n. 11-35°C, k.n. 191-203 C olan , kömür katranı ve petrolden elde edilen izomerler karışımı. Fenol kokusunda, renksiz, sarımsı veya pembemsi bir sıvı. Alkol, glikol, seyreltik bazlar ve suda çözünür. Deri v
2960krilyumToprak parçalarını agregatlaştırarak humusun etkisini ve dolayısıyla toprağın kalitesini artıran hidroliz olmuş poliakrilonitrilin sodyum tuzu.
2961kriogeninFormülü NH2CO.C6H4NH.NH.CONH2, mol kütlesi 194,2 g olan , ateş düşürücü ve antiseptik olarak kullanılan acı toz..
2962kriokimyaÇok düşük sıcaklıklarda (200 °C ve daha düşük sıcaklıklarda) oluşan tepkimelerin incelendiği ve normal sıcaklıklarda çok etkin olan veya çok kararsız olan bileşiklerin sentezi yapıldığı kimyanın bir dalı.
2963kriptidinFormülü C11H11N, mol kütlesi 157,2 g olan bir kinolin homoloğu olan 2,4-dimetilkinolin.
2964kripto-Gizli, görünmez, gözükmeyen.
2965kriptolElektrik ocaklarında direnç olarak kullanılan, grafit, karborundum ve kilin taneli karışımı.
2966kriptonSimgesi Kr, atom kütlesi 83,80 g, atom numarası 36 , yoğunluğu 3,708 g/mL, e.n. 157 °C, k.n. -153 °C olan ve atmosferde 1/1000000 oranında bulunan sadece flor ile olan bileşikleri bilinen renksiz, bir asal gaz element.
2967kriptosiyaninFormülü C25H25N2I, mol kütlesi 480,4 g olan, ince duman içinde fotoğrafçılıkta kullanılan, 1,1'-dietil-4,4'-karbosiyanin iyodür.
2968krisaminFormülü Na2C18H16O6N4 olan , benzidin ve toluenden elde edilen sarı renkte azo boyası.
2969krisenFormülü C18H12, e.n. 250 °C olan, kömür katranından elde edilen, kırmızı renkli ve alkolde çok az çözünen bir madde. Benzo fenantrin.
2970kristalGeometrik olarak düzenlenmiş düz yüzeyleri ve bir simetrik iç yapısı ile karakterize edilen belirli yapıdaki homojen ve açısal katı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir