Kitaplık Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
331kılavuz fişKatalogda yer alan fişler arasına konulan ve aranılanın daha kolay bulunmasını sağlayan fiş.
332kılavuz kitap1. Bir kurumda, bir uğraş dalında, bir kentte vb. çalışanların kimliklerini ve oturdukları yeri belirten danışma kitabı. 2. Bir kent, bir bölge ya da bir ülke vb. üstüne bilgi veren danışma kitabı.
333kılavuz sözEskiden yazmalarda, bugün genellikte ansiklopedi ve sözlüklerde kullanılan, bir sayfanın son satırının sağ alt köşesine yazılan bir sonraki sayfanın ilk sözcüğü.
334kırma (yazı)Genellikle, harf kıvrımları yazı kurallarına uymayan, uçları ve bitişme yerleri kırık bir yazı türü. (örneğin sülüs kırması, nesih kırması, ta'lik kırması gibi.)
335kısa fişKaynakçasal kimliğin ancak bir bölüğünü veren kısa katolog fişi.
336kısaltılmışİçeriğini ve anlamını yitirmeden kısa bir biçime getirilmiş (yapıt).
337kısaltılmış basımBir yapıtın, anlam ve değeri değişmeden, ayrıntılarındaki kısaltmalarla yapılan basımı.
338kısaltılmış onlu sınıflama yöntemiDewey onlu sınıflama yönteminin, küçük kitaplıkların gereksemelerini karşılamak amacıyla hazırlanan kısaltılmış biçimi.
339kısaltmaBelirli bir örgüt, küme ya da birliğin adı olan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan yeni sözcük. (UNESCO, IFLA gibi.) 2. [İng. abreveation]: Sözcüklerin ilk hecesinin birleştirilmesiyle oluşan yeni sözcük (Pet-Kim gibi.)
340kıvrıkKitap okurken hangi sayfada kalındığını belirlemek için kâğıdın kıvrılan alt ya da üst köşesi.
341kil tabletÜzerinde çivi yazısı ile yazılmış bilgi bulunan, çoğu kez dışında da, içindeki bilgiyle ilgili ad, özet ya da benzeri bilgi yazılı koruyucu kabı olan kilden yapılmış tablet.
342kimlikçeİç kapağın b yüzünde yer alan kaynakça notu ya da basım kaydı.
343kişisel kitaplıkKişiye özgü kitaplık.
344kitaba tapmaKitap tutkusunu tapma derecesine vardırma.
345kitaba ulaşımOkuyucunun kitaplık gereçlerinden yararlanması olanağı.
346kitabeviKitap satışı, kimi zaman da kitap yayını yapan yer.
347kitapYazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt.
348kitap açacağıSayfalarının bir ya da iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan tahta, fildişi, gümüş vb. maddelerden yapılan araç.
349kitap adı fişiKitap adına göre düzenlenen fiş.
350kitap arabasıKitaplıkta kitapları taşımakta kullanılan 2-3 raflı, lastik tekerlekli küçük el arabası.
351kitap cebiÜzerinde ait olduğu kitabın yer numarası ve kaynakçasal kimliği bulunan, genellikle kitabın cilt arkakapağının iç yüzüne yapıştırılan ve içine kitap kartı konulan küçük zarf.
352kitap damgasıKitabın ait olduğu kitaplığı belirten ve içkapaktan başka, kitaplıkça uygun görülen kimi sayfalara basılan lastik, pirinç ya da soğuk damga.
353kitap değerlendirimiOkurun seçimini daha rahat yapabilmesi amacıyla kitapları sanat, bilim ya da okurun yaşı yönünden tanıtma.
354kitap delisiKitap toplama tutkusu aşırıya varmış kişi.
355kitap desteği1. Kitapların raflarda birbiri üzerine yığılmalarını önlemek için kullanılan destek. 2. Özellikle not alırken yararlı olan ve kitabın masa üzerinde belirli bir açıda bulunmasını sağlayan destek.
356kitap dolabıKitapların sıralanmasına yarayan, raf aralıkları ayarlanabilir kapaksız dolap.
357kitap etiketiGenellikle kitabın cilt önkapağı içine yapıştırılan ve kitap sahibinin adını, kimi zaman da bu ada ek olarak kitabın kitaplıktaki yer numarasını taşıyan etiket.
358kitap fuarı1. Kitapla ya da kitapçılıkla ilgili sergi. 2. Kitap satışı ya da değişimi gibi tecimsel bir amaçla düzenlenen kitap sergisi.
359kitap gömleğiKitabın kabı üzerine geçirilmiş, çoğu kez renkli, resimli olan ve okuyucunun ilgisini çekmeye yarayan kılıf.
360kitap haftasıHalkın ve özellikle çocukların kitaba karşı ilgilerinin uyanmasını sağlamak amacıyla türlü konuşmaların, sergilerin vb. düzenlediği hafta.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir