Kitaplık Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
571son sayıHerhangi bir süreli yayının en son sayısı.
572soruşturu1. Bir sorunun, türlü kimselerden alınan bilgiler bir araya getirilerek incelenmesi. 2. Aynı soruyu türlü kimselere sorarak bilgi toplama.
573sözcük sıralamasıbk. abecesel sıralama.
574sözlükBir dilin ya da bir dilin bir bölümünün sözcüklerini genellikle abece sırasına (kimi zaman konu ya da kavram alanlarına) göre toplayan, bunların aynı dilde tanımlarını yapan ya da başka bir dildeki karşılıklarını veren kitap.
575sözlük dizinSözcüklerle belirlenen konu başlıklarının abecesel sırayla düzenlenmesinden oluşan konu dizini, bk. abecesel katalog.
576sözlük katalogTemel ve ek bütün fişlerin tek bir abecesel düzen içinde yer aldığı fiş katalogu.
577su damgasıBir kâğıdın dokusunda bulunan ve ancak ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim, yazı ya da im.
578sunuGenel olarak içkapaktan önce ya da sonra gelen bir sayfada yer alan ve kitabın, yazarınca bir başkasına armağan edildiğini belirten yazı.
579sülüsHicrî IV. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan, nesihe benzer, kalınca bir yazı türüne verilen ad.
580sürekli değişimEncyclopaedia Britannica gibi ansiklopedilerde, belli aralarla yeni basımlar hazırlama yerine, gerektikçe maddelerde değişiklik yaparak gözden geçirme işini sürekli tutma.
581sürekli ısmarlama1. Dizi ve süreli yayınlar için çıkacak bütün sayıların alınmasını öngören istek 2. Durdurulması bildirilinceye değin sürecek istek.
582süreli yayınBelirli aralıklarla çıkan, tamamlanma sorunu bulunmayan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan bir yayın türü.
583süreli yayın dolabıbk. dergilik.
584süreli yayın salonuSüreli yayınların hizmete sunulduğu okuma salonu.
585şemseEski cilt kapaklarının dış yüzünde, ortada bulunan oval bezeme.
586şeşkalem1. Eski yazıda kullanılan altı kalem (yazı) türü. bk. aklam-ı sitte. 2. Bu altı yazı türünün altısını da çok güzel yazan sanatçı.
587şirazeCiltçilikte kitabın yapraklarını düzgün tutan bağ, örgü.
588şöhretÜn, san. Yazmaların fişlenmesinde kullanılan ve doğu İslam yazarlarının en yaygın olarak bilinen ünleri. (İbni Sina, Gazali, Kâtip Çelebi gibi.)
589şube kitaplığıGeniş yığınların kitaptan kolaylıkla yararlanmasını sağlamak amacıyla halk kitaplıklarının çok okur bulunan bölgelerde açtıkları bölüm.
590şukkaMektup, tezkere. Yazmalara sonradan eklenen bu tür yazı ya da yazılar.
591tahta blokÜzerine bir yazı ya da biçim oyulmuş olan ve basım işinde kullanılan tahta levha.
592takma adBir yazarın, yapıtında kendi adı yerine kullandığı ad.
593talikSülüsün sağdan sola doğru eğim kazanmış, kuyruk bölümü daha uzamış biçimine verilen ad. bk. sülüs.
594talikaBir kitap ya da düşünceye eklenen bilgileri kapsayan yazmaya verilen ad.
595talikat1. Yazmanın içindekilerini göstermek ve (ya da) bir düzeltme yapmak amacıyla sayfa kenarına yazılan yazılar, a. bk. sayfa kenarı. 2. Bu tür yazılardan oluşan kitap a. bk. haşiye.
596tamamlayıcı adbk. açıklayıcı ad.
597tanıtaç1. Bilgi ulaşımda yararlanılan konu tanıtma terimi. 2. Bir konuyu, ya da konunun bir yönünü tanıtmak için kullanılan koda çevrilebilir sözcük.
598tanıtıcı kitapçaPlaklarla birlikte sunulan ve yapıtı eleştirel bir yolla kısaca tanıtan kitapça.
599tanıtmalı kaynakçaKaynakçasal kimliğini verdiği yapıtları, içeriği ve konusu ile kimi zaman da üstünde bilgi vererek tanıtan kaynakça.
600tarih sıralamasıKitap, kitapça, kesik gibi kitaplık gereçlerinin ya da katalog fişleri ile kaynakçaların basım tarihine göre sıralanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir