Tecim - XML


IDTerimAçıklama
331belgelemeBir işlem ya da olayın doğruluğunu, gerçekliğini belgeleme, onaylama.
332belgeler karşılığı ödünç vermeTecimsel değer ve nitelikteki belgeler karşılığı verilen ödünç paralar.
333belgeli ayırmaçİşletme mallarına, yapımını bulan ve yapan kişi ya da işletmece verilen ad. (Gibbs Traş kremi, Ozon çamaşır suyu, Omo deterjan tozu gibi).
334belgeli ödekDeniz taşımı belgesi, güvence ödeği ya da korunma satımcası eklenmiş belgeli ödek.
335belgeli saycaYola çıkarılan mallara ilişkin belgelerin tutusu karşılığı açılan sayca.
336belgelikTarihsel belgelerle, devlete ilişkin belgelerin korunduğu yer, dosyaların saklandığı oda.
337belgitTüresel bir işlem meydana getiren imzalı ya da mühürlü kâğıt.
338belgit karşılığı ödünç vermePay ve borç belgitleri ve benzeri taşınabilir değerler tutulanarak verilen ödünç paralar.
339belgit kırdırma1. Bir belgiti giderler, indirim ve ürem düşülmek koşuluyla paraya çevirme. 2. Belgiti üzerinde yazılı değerinden daha ucuza satma.
340belgit süresiBelgitin yazılımı ile ödeme günü arasındaki süre.
341belgitleyiciSözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu işleri yapmak üzere devletçe yetkilendirilen kişi.
342belgitlikBankalarda kullanılan ve içlerinde indirimli tecimsel belgitler saklanan belgitlik.
343belirli tümdeğerBelli bir mal ya da iş ile ilgisi kurulabilen maloluş.
344benzer değeriGerçek ederi bilinmeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın değerleme gününde satılmasında, benzerine göre alacağı değer.
345benzer ederlerle değer yöntemiİşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi.
346benzer işlerde değerleme yöntemiSatılan, yapılan ve elde kalan malların alış satımcalarındaki tümdeğerlerinin göz önünde tutulması koşulu ile yapılan değerleme.
347benzer ücret1. Bir malın kullanılmasından doğan çıkarın para ölçüleriyle değerlendirilmesi. 2. Bilirkişilerce benzerlerine bakılarak saptanan ücret.
348benzetÖrnek olma, benzetmeye çalışma.
349berkitilmiş borçlar1. Sürelerinin bitiminde ödenmeyen ve ödenme süresi yeniden belli edilen para ve saycalar. 2. Ödeme günü belli olmayan alacaklar. 3. Ödenmeyen, süregelen borçlar.
350berkitmeTarafsız bir ya da birkaç kişinin anlaşmazlıkları yargıcı yoluyla çözümlemesi.
351bırakılan giderElde tutulması amacıyla yapılmasından vazgeçilen gider.
352bırakılmış kârPaydaşlar tarafından ortaklığa bırakılan kâr.
353bırakma1. Borsa işlemlerinde alıcının satıcı ile anlaşarak ve belirli bir para ödeyerek bir işten vazgeçmesi. 2. Borcunu ödemeyenin malları üzerindeki haklarını alacaklısına bırakması. 3. Görevden çıkarma, boşaltma (gemi) 4. Yitirce değerini eksiksiz alabilmek i
354bildirilmeden istenildiğindeBir sayışımın bildirilmeden çekileceğini açıklayan deyim.
355bildirim bekleme süresiBildirime ilişkin yükümlülükleri gerçekleştirme işleminde sürenin sonundan başlayarak 15 gün beklenilmesi ve bu zaman sınırı içinde bildirimde bulunulmuşsa vergi kaybı olmamış sayılması.
356bildirim ödencesiSüresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması nedeniyle yükümlü olanlarca karşı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence.
357bildirim süresiSüresi belirlenmemiş sürekli iş sözleşmelerinin yürürlükten kaldırılabilmesi için daha önce durumun karşı yana bildirilmesinden sonra geçecek zaman süresi.
358bildirimciTecimsel ilişkiler nedeniyle haberleşmecilik yapan kişi.
359bildirimci bankaBir bankanın yurt içinde ya da yurt dışında ilişki kurduğu diğer banka.
360bildirimli sayışımKişinin yatırımından para çekebilmesi için belirli bir süre önce parasını bulundurduğu banka ya da kuruma bildirimde bulunması zorunluluğuna dayanan sayışım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir