Tecim - XML


IDTerimAçıklama
361bildirimsiz ödemeBildirim yapılmadan ödenmesi için ödeğe konulan koşul.
362bildirmeTecimsel mallar ve benzeri başka işlemlerde gerekli görülen özelliklerin ilgililerine bildirilmesi.
363bildirme yazılımıMalın gönderilmesi, sayışımın ödenmesi gibi her çeşit tecimsel bilgileri karşı yana bildirmek için düzenlenen yazılım.
364bildirmelikYasama organının ya da yasaların görev ve yetki verdiği kuruluşların meydana getirdiği eder göstergeci. [Belediyeler gibi].
365bileşik dayanma süresi yötemiBir işletmedeki durağan değerlerin herbiri için ayrı ayrı dayanma süresi saptanmayıp tümüne uygulanmak üzere tek bir sürenin uygulanması yöntemi.
366bileşik gümrük vergisiHem değer, hem de nicelik üzerinden sayışımlanan gümrük vergisi.
367bileşik indirimBileşik ürem uygulanan bir toplamın belli bir süre sonunda ulaşacağı nicelikle bugünkü değeri arasındaki fark.
368bileşik iyelikBir mala birden çok kimsenin payları oranında iye olmaları durumu.
369bileşik maddeBirden çok değerin sayışımlaştırıldığı sayışmanlık bölümü.
370bileşik sunuş1. Çeşitli amaçlarla kullanılabilen mal ve hizmetlerin sunulması. 2. Belirli bir isteği karşılayacak birçok mal ve hizmetlerin sunulması.
371bileşik tümdeğerBirkaç malın hep birlikte saptanan mal oluşu.
372bileşik ücretBirkaç demiryolu ortaklığınca taşınan mal için istenen ücret.
373bileşik üremBelirli bir süre çalıştırılan bir paranın, bu sürenin bitimindeki üreminin de katılmasıyla elde edilen toplama uygulanan ürem.
374bileşik yapımBir özdekten elde edilen çeşitli mal.
375bilgi belgesiDışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasal örgütçe istenilen bilginin toplanması için doldurulan belirli biçimli basılı belge.
376bilgi vermeKamu yönetim ve kuruluşları yükümlüler ya da yükümlülerle işlemlerde bulunan öteki gerçek ve tüzel kişilerin Maliye Bakanlığı ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara vergilerine ilişkin isteyecekleri bilgileri vermeleri.
377bilirkişi1. Bir malın değerini belirtme ve saptamada, özdeksel kanıtlara ilişkin sorunlar üzerinde bilgi ve yeteneği olan kişi. 2. Bir mal üzerinde yetenekli bilgiler edinip malın inceleme ve yoklama işlemlerini kendisine uğraş edinen kişi.
378bilirkişi incelemesiBir malın türünü, değerini, bir dokuncanın kertesini belirtmek üzere seçilen bilirkişilerce yapılan yoklama, inceleme.
379bilirkişi yazanağıMalın yoklama, inceleme ve çözümleme sonuçlarını açıklayan ve bilirkişi eliyle düzenlenen belge.
380bina vergisiNeden yapılmış olursa olsun gerek karada, gerek su üzerindeki durağan yapıların geçerli değerleri üzerinden alınan vergi.
381birden kuruluşOrtaklık anamalı tümünün ilk kurucularca yüklenilmesi biçiminde bir yaygın ortaklık için yapılan birden kuruluş.
382birikimBirikmiş, satılmamış, istifli mallar. Ambardaki mal.
383birikim etkeni% r ürem getiren bir anamalın (n)inci yıl sonunda kazanacağı değeri gösteren formül: (1 + r)n
384birikme1. Ürem ve diğer kazançların ana paraya eklenmesi. 2. Bir amaç için para biriktirme.
385birikmiş kârSürelerinde paydaşlara dağıtılmayarak ve ortaklığın borcu olarak gelecek yıllarda dağıtım yapılmak üzere saklanan biriktirilmiş kârlar.
386birikmiş kazançÖnelinde dağıtılmayan, ortaklığın borcu olarak gelecekte dağıtılmak üzere biriktirilen kazanç.
387biriktirmeParanın değerli maden ve para olarak saklanması.
388biriktirmeden caymaBiriktirilmiş para ya da malları harcama.
389birim tümdeğeri1. Bir yapımın üretimindeki ölçüye dayanak olarak alınan tutar. 2. Bir özdeğin bir saatlik yapımının tümdeğeri.
390birinci elden alınan malDoğrudan doğruya yapımcısı, üreticisi, toptancısı ya da yurda getiricisinden alınan mal.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir