Tecim - XML


IDTerimAçıklama
751durağan anamalTecimsel bir girişimin toprak, yapı, makine, üretim ve yapım yeri gibi kullanılır taşınır ve durağan değerleri. Durağan anamala yapılan yatırım.
752durağan aşınma payıBir değerin, belirli bir süre sonunda öz değerine düşürülünceye dek, o değere belirli bir oranda uygulanan aşınma payı.
753durağan değer1. Bina, ev, toprak parçası, yer gibi taşınmaz mallar. 2. İyelik konusuna girebilen gerçek eşya ile hakların tümü.
754durağan değer iyesiMal üzerinde iyelik hakkını gerçekleştirmiş olan kişi.
755durağan değerlerDurağan kuruluşlar, mal ve hizmetlerin yapımında kullanılan mallar.
756durağan değerlerin hizmetten çıkarılmasıTamamen çalışamaz duruma gelmiş, yapılan yıllık aşınma paylarıyla değerleri yitirilmiş ya da modası geçmiş durağan bir değerin hizmetten çıkarılması.
757durağan giderlerÜretim niceliğine göre artıp eksilmeyen maloluş.
758durağan kuruluşların çalışmadan çıkarılmasıGemiyi terketmek, beraberce donatılan tamir ve navlun sorumluluğundan kurtulmak amacıyla paylarından vazgeçerek birleşimden ayrılma. Durağan kuruluş ve değerlerin hizmetten çıkarılması.
759durağan mallar tümdeğerine eklenen giderlerDurağan mallarda doğal bakım, onarım ve temizleme giderleri dışında durağanı genişletmek ya da ekonomik değerini sürekli olarak arttırmak amacıyla yapılan ödemeler gibi tümdeğere eklenen giderler.
760durağan mallar tümdeğerine giren giderlerDurağan mallar için ödenen makine ve döşemelerde, gümrük vergileri taşıt ve kurma paraları, bir yapının satın alınarak yıktırılmasından ve toprağın düzeltilmesine v.b. gibi tümdeğere eklenen giderler.
761durağan malların değerlendirilmesiEkonomik işletmelere ilişkin durağan varlıkların genel olarak tümdeğer yöntemiyle değerlendirilmeleri.
762durağan özdeklerin oranlama değeriDurağan değerlerin oranlanan güne ilişkin değeri.
763durağan paraDeğerini uzun bir süre koruyabilen para.
764durağan süreli yatırımlarBelirli bir süre ile ve durağan bir üremle bağımlı yatırım.
765durağan tümdeğerÜretimin arttırılmasına karşılık belirli koşullara göre aynı durumda kalan tümdeğer.
766durağan varlıklar1. Bir yıldan ya da bir olağan çalışma döneminden daha uzun sürelerle işletme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen özdeksel olan ve olmayan işletme varlıkları. 2. Bir mal ve işin yapımında kullanılan toprak parçaları
767durağan varlıklar yenileme ayırcasıYetkililerince saptanacak ve bulunacak oranlara göre durağan varlıkların yenilenebilmeleri amacıyla net kârlardan ayrılan paralar.
768durulma1. Paranın satınalma gücünü belirli bir düzeyde saptama. 2. Ederlerin belirli bir yerde dondurulması.
769duyurcaTanıtılması istenilen bir şeyin özelliklerini açığa vurmak ve kişiyi bu konuda etkilemek amacıyla yapılarak duvarlara yapıştırılan yazılı ya da resimli kâğıt.
770duyuruİstenilen bir şeyi çevreye yaymak, her tarafa iletmek amacıyla yapılan duyuru.
771duyuru tahtasıBina dışında reklam ve afiş asmaya yarayan tahta.
772duyuru ve tanıtma giderleriMal ya da hizmet satışının arttırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla her türlü araç kullanılmak suretiyle yapılan giderler.
773duyurusuz işten çıkarma ödencesiKendilerine duyurulmadan işlerinden çıkarılanlara iş yasasına göre gerçekleşecek dokuncaları karşılığı işverence yapılan ödeme.
774düşelgeYıl sonunda yapılan sayışım sonucu ortaya çıkan değer fazlası.
775düşkünlerin vergi bağışıklığıGüçsüzleri barındırma evlerinde yaptırılan işler karşılığı düşkünler için tanınan vergi bağışıklığı.
776düşme, alçalmaSatakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş.
777düşük paraDüşük üremle sağlanan para.
778düşüncel süre, umulan süreİşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı olarak kullanılabileceği umulan süre.
779düşünülemiyen giderlerBelireceği, ortaya çıkacağı önceden düşünülemiyen, isteğe bağlı olmaksızın ortaya çıkan olağanüstü giderler.
780düşürüm1. Bir malın satak ederinden daha düşük ederle satılması. 2. Bir malın yurt için satış değerinden indirim yapılma yoluyla yurt dışında daha düşük değerle satılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir