Tecim - XML


IDTerimAçıklama
871ertelenmiş borçUzun önelli borç.
872ertelenmiş kârBildirilip de olağan ödeme gününden daha sonraki bir güne kadar ödenmeyen kâr.
873ertelenmiş para1. Koşullu yıllık borç bölümü .2. Belirli bir sürenin bitiminden sonra ödenmeye başlanılacak para.
874ertelenmiş üremli borç belgiti1. Üremi, belirli bir süre geciktirilen borç belgiti. 2. Üremi belirli bir orana çevrilen borç belgiti.
875esnek ödeneklikDeğişik üretim oranlarına ya da öteki çalışmaların ölçülerine dayanan iki yönlü koşulları kapsayan ödeneklik.
876eş ve çocuklara aylık bağlamaSakatlık ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen güvencelinin eş ve çocuklarına yasasındaki ölçülere göre aylık bağlanılması.
877eş ve çocuklara sağlık yardımıGüvencelinin geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocuklarına sayrılıklarında yasalarına göre yapılan yardım.
878eş ve çocuklarına gelir bağlamaGüvencelinin iş kazası ya da uğraşısına ilişkin bir sayrılık sonucu ölümünde yasasına göre eşi ve çocuklarına gelir bağlanması.
879eşit yarışım kurallarıYasal yarışımı sağlamaya yönelmiş kurallar.
880eşitlikÜzerinde aynı işlemi uygulama.
881eşitsizlikBirbirine uymama, eşit olmama.
882etiketTecim mallarının türü, kökeni, ederi ve niteliği gösterilmek amacıyla üzerlerine yapıştırılan küçük kâğıt.
883etiketli vergi yöntemiözdeklerin üretimini yapan işyerlerinde, bunların üzerine etiket yapıştırılarak alınan tüketim vergisi.
884etkin dengelemSayışımların karşılaştırılması ve işletmeye girmiş, kullanılmış gerçek değerlerin sayışımı yöntemiyle yapılan dengelem.
885ev ekonomisiÇocuk bakımı, dikiş, satın alma, yemek pişirme gibi evin yönetimine ilişkin işlerin tümünü kapsayan bilim dalı.
886ev yapımıBir ailenin ya da klanın gereksediği tüketim maddelerinin kendisince üretim ve yapımı.
887evetçe1. Dış ülkelerden mal getirme ya da dış ülkelere mal çıkarma için tecimle uğraşan genel ve tüzel kişilere devletçe verilen belge. 2. Herhangi bir işlem nedeniyle verilen izin belgesi.
888fener vergisiFenerlere ilişkin bakım ve onarım giderleri için devletçe, deniz taşıtlarından alınan vergi.
889firma değeriİşletmeye ilişkin özdeksel değerlerin üstünde, kuruluşun taşıdığı ün ve genel satakdaki saycası adı ve varlığının oturaklılığı nedeniyle oluşan değer.
890fiziksel sayım çizelgesiGereçlerin nicelik ya da değerinin edimli olarak sayılması ve bu düzende sayımı yapılmış olan her gerecin niceliğini ve kimi durumlarda tümdeğer ederini ve öteki ilgili değerleri gösteren çizelge.
891fiziksel varoluşDurağan varlıklarda genellikle daha kısa olan ekonomik varoluşun tersi olarak kabullenilen toplam gizil çalışma varoluşu.
892Gannt ikramiye yöntemiSüresi önceden saptanan bir işi bu dönem içinde yapana günlük ücreti ve ikramiye, bitiremiyene yalnız günlük ücreti, daha az bir süre içinde bitirene ve yeni bir işe başlayana da ücreti, ikramiyesi, özen payı verilmesi yöntemi.
893Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılması koşullarıyla emzirme odaları ve çocuk yuvalarına ilişkin tüzükÇalıştırılacak gebe ve emzikli kadınlarla, emzirme odaları ve çocuk yuvalarına ilişkin çalıştırma, emzirme, bakım koşullarını kapsayan tüzük.
894gebelik ve doğum yardımları yönetmeliğiGüvence örgütü ya da işverence güvenceli kadına gebelik ve doğum olaylarında yapılacak yardımları koşulları ve nicelikleriyle kapsayan yönetmelik.
895gebelik yardımıGüvenceli kadının ya da güvenceli erkeğin güvenceli olmayan eşinin gebeliğinde Toplumsal Güvenceler Kurumunca sağlanan yardımlar.
896gece çalıştırma yasağıYapım işlerinde genel ilke olarak 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla, her yaştaki kadınların gece süresi içinde iş yasasına göre çalıştırılmaları yasağı.
897gece süresiİş yasasıyla sınırlanan ve en geç saat 20 de başlayarak en erken sabah 6 ya kadar geçen ve en çok 11 saat süren dönem.
898gecikme üremiÖdemenin belirli gününde yapılmaması nedeniyle alınan gecikme üremi.
899geçer değerBir malın ya da borç belgitinin belirli bir günde genel satak ve borsadaki değeri.
900geçer değer yöntemiMalın oranlanılan değeri üzerinden alınan vergi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir