Tecim - XML


IDTerimAçıklama
931geçimlik1. Birisinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere yargı kuruluşlarınca bağlanan aylık. 2. Yaşamak için gereken yiyecek ve başka gereksemeleri karşılamak üzere yapılan yardım.
932geçimlik bağışıklığıKendilerine yardım yapılmadığında yaşamları zorlaşacak olanlara verilmekte olan geçimlik ödentilerinin her tür kesintilerden bağışık olması.
933geçinme göstergesiEder değişimlerinin geçinme durumu üzerindeki etkilerini görmek amacıyla saptanan oranlamalı sayışımlar.
934geçinme ücretiGeçime dayanak olacak en küçük ücret.
935geçiş belgesiÜlkeler arasında yapılacak geziler için siyasal görevlilerce belgelere konulan geçiş özgürlüğü.
936geçiş vergisiEllerine geçen mallar için kalıtçılarından alınan vergi.
937geçmelik1. Geçiş ödeneği. 2. Araçların köprüden, gemilerin kanaldan, köprüden geçerlerken ödemekte oldukları ücret.
938geçmişle günleme1. Bir belgeyi geçmiş günlemiyle gösterme. 2. Doğrusundan öncesi ile günleme.
939geleceğe ilişkin gelirler1. Bir yıllık sayışım dönemi ile ilgili, içinde bulunulan dönem ve yıl içindeki dengelem dönemlerine aktarılan ancak gelecek dengelem dönemine ilişkin olup öncelikle alınan gelirler.
940gelecek ayTecim alanında gelecek ay anlamında kullanılan bir terim.
941gelecek giderleriİlgili sayışım dönemine ve aynı sayışım döneminde yer alan tümdeğer dönemlerin kendi yapılışları içinde aktarılan ve bir yıllık sayışım dönemine ilişkin olan öncelikle ödenmiş giderler.
942gelecek yıllar geliriGelecek sayışım dönemlerine ilişkin, içinde bulunulan dönemde elde olunan gelirler.
943gelecek yıllar gereksemeli biriktirimlerTemel gereçlerin azlığı, ederlerinde sezilen ve görülen artışlar ve yükselişler eğilimi, düzenlenmiş bir yapıma ilişkin temel gereçlerinin de yeteri kadar en uygun koşullarla sağlanarak elde bulundurulması zorunluluğu gibi nedenlerle işletmenin bir yıllık
944gelecek yıllar gideriBir yıldan daha çok süregelen sayışım dönemlerine ilişkin giderler.
945gelirHer tür hak ve işlerle taşınır ve durağan mallardan sağlanan yararlar. (Aylık, ürem, kira, özel gelir vb. gibi).
946gelir bağlamaİş kazası ya da uğraşı sayrılığı sonucu ölümlerde yasasına göre hakedicilere aylık bağlama.
947gelir bildirimiÇeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde sağlanan gelir ve kârlar için vergi dairelerine yapılan bildirim.
948gelir çilzelgesiİşletmenin bir dönemine ilişkin gelirleri ve bunun elde edilebilmesi için sağlanan tümdeğeri ve giderleri özetleyen çizelge.
949gelir gideriGeliri sağlayabilmek amacıyla yapılan giderler.
950gelir indirimiGelirden yitirce ve giderlerin düşürülmesi.
951gelir sayışımıGelirleri gereği gibi izleyebilmek amacıyla açılmış olan sayışım.
952gelir vergisiYükümlü olan gerçek kişilerin katkısız kârları üzerinden alınan vergi.
953gelirciTaşınır ve durağan mallarından gelir sağlayan kişi.
954gelirin anamala çevrilmesiİş kazası sonucu ortaya çıkan sürekli iş göremezlik durumu oranının düşük ve gelirin az olması nedeniyle güvencelinin isteği üzerine yasasındaki bildirmeliğe göre sürekli iş görmezlik gelirinin toptan ödenmesi.
955gelirli taşınmaz malKiralanmak yoluyla gelir sağlayan taşınmaz mal.
956gelişken ortaklık1. Bir tecim ya da sanatın bütün dallarıyla uğraşan ortaklık. 2. Çeşitli kaynaklardan alınmış ya da paylardan oluşan anamal ya da ödünçlemenin toplamı.
957geliştirmeAşınma payına bağlı bir varlığın, daha uzun bir süre varoluşu, yüksek bir üretim ya da verim gücüne ulaştırılması amacıyla geliştirilmesi.
958gemi adamı kimlik belgesiİşverence her gemi adamına verilen, biçim ve kapsamı tüzükle belirtilen belge.
959gemi alacaklıları1. Deniz varlıkları üzerinde yasal tutu hakları. 2. Donatanın alacaklılarına göre ayrıcalık ve öncelik hakları olan alacakları.
960gemi ambarıGeminin içi, yük konulacak yeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir