Tecim - XML


IDTerimAçıklama
991genel satak indirim sınırıBankaların indiriminden daha düşük olan genel satak indirim sınırı.
992genel satak raporuGenel satağın durumunu ve geçerli ederleri belirten yazanak.
993genel satakda canlılıkOrtaklıktaki darlıktan yararlanarak aşırı kazanç sağlamak için kurulan düzenin ortaya çıkması sonucunda pay ve borç belgiti ederlerinin yükselmesini zorlama.
994genel sayışım düzeniAynı işi yapan kurumların ya da birçok dalı olan büyük kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir yöntem içinde kesin sınırlarla bölümleyen düzen.
995genel sözleşmeİşverenle işçi arasında işe ilişkin koşulları düzenleyen ve yazılı olarak yapılan bağıtlama.
996genel temsilciTecimsel bir kuruluşun tüm işlerinde işlem yapmaya yetkili olan kişi.
997genel toplamTüm işlemlerin ayrıntılı değerlerini kapsayan toplam.
998genel tüzeGenel alışkanlıklardan doğan türeye ilişkin kurallar (İngiltere'de ve Amerikada yasalar gibi uygulanır).
999genel yapım giderleriİşletmenin temel üretimi ve onunla ilgili işleri için yapılan, ancak işçilik, ilk özdekler ve gereçlerini doğrudan doğruya etkilemiyen ve bunların dışında kalan giderler.
1000genel yapım giderleri ortalama oranıGelecek bir yıllık dönemde kullanılmak için önceden yapılan oranlama.
1001genel yetkililikKişi adına yapılacak tüm işlerin düzenlenmesi, kovuşturulması, yönetimi sağlanılmak üzere bir başka kişiye verilen genel yetkileri kapsayan yetki belgesi.
1002genel yönetim giderleriİşletmenin yönetimi için zorunlu olan, ancak ne üretim ne de pazarlama ve satış işleriyle doğrudan doğruya ilgili bulunmayan işlemler için yapılan giderler.
1003genelge1. Çeşitli kişilere aynı konuda gönderilen yazılım, genelge. 2. Tecimcilerin belirli özellikleri tanıtmak, bildirmek amacıyla gönderdikleri genelgeler.
1004genellemeİşçi ya da işveren örgütlerinin kendi uğraşıları alanında kişiliklerine sağladığı hakların o kuruluşa bağlı olmayanlar için de uygulanılmasını onaylayarak olumlu karşılamaları.
1005gerçek daraSarmalanmış malın ağırlığı ile iç ve dış sarmalaçlarından ayrılmış olarak bulunan ağırlığı arasındaki fark.
1006gerçek ederGenelsatak durumu hakkında bilgili olan alıcılarla satıcılar arasında yapılan pazarlık sonucu oluşan eder ya da değer.
1007gerçek gelirKatkısız gelir.
1008gerçek giderGerçekten yapılan giderlerden oluşan maloluş.
1009gerçek indirimTecim belitlerinin bugünkü geçer, gerçek değeri üzerinden yapılan indirim.
1010gerçek olmayan kazançGerçek bir gelir niteliğinde olmayan ve dengelemde işletme kaynaklarıyla ilişkili görülmeyen kazanç.
1011gerçek süreBir sürenin incelenmesinde, söz konusu işin yapılması için, o işi yapanın gerçekten kullandığı süre.
1012gerçek tümdeğerÜretim, yapım ya da alım tümdeğeri.
1013gerçek ücretSatılma gücü bakımından düşünülen ve paranın gerçek değerine dayanan ücret.
1014gerçekleşen gelirGerçekleşmiş ancak henüz alınmamış gelir.
1015gerçekleşen giderBir gereksemenin yerine getirilebilmesi için belirli bir günden önce yapılan ve sadece ileri bir günlemde ödenecek ya da sayışıma alınacak olan gider.
1016gerçekleşen kârAyrıcalı pay belgitlerinin gerçekleşen ancak henüz dağıtımı yapılmamış kâr payları.
1017gerçekleşen kazançAyrıcalı pay belgitlerinin gerçekleşmiş ancak henüz dağıtımı yapılmamış kazançları.
1018gerçekleşen üremGerçekleşmiş ancak alınması ve ödenmesi yapılmamış ürem.
1019gerçekleşen vergiVergi konusu özdeksel olan ya da olmayan nesneler değerlerinin saptanması.
1020gerçekleşmeSayışımların, vergilerin belirtilmesi, 2. çoğalma, meydana gelme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir