Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1081Gresham kuralıKötü paranın iyi parayı satakdaki dönüşümünden uzaklaştırması yöntemi. 2. Değerli ve iyi paranın saklanılması, değeri düşük ve kötü paranın elden çıkarılmasına ilişkin bilimsel kural
1082güç satılırÇeşitli nedenlerle satakta elden çıkarılması güç olan mallar.
1083güçlendirmeTarafsız bir ya da birkaç kişinin anlaşmazlıkları yargıcı yoluyla çözümlemesi.
1084güçsüzlük1. Bir kimsenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması. 2. Gücü bir işi başarmaya yetmez olanın durumu.
1085güçsüzlük belgesiBorçlunun, üzerinde koğuşturma işlemi yapılan alacağı, ödemeye yeter malı, parası, bulunmadığını göstermek üzere icra örgütünce düzenlenen belge.
1086güdümlü para siyasasıSatakta ederler düzlemini büyük düşüş ve yükselişlerden koruyabilmek amacıyla yürürlükteki paranın satın alma gücünü istenildiği gibi yürütme ve yönetme siyasası.
1087gümrük1. Bir ülkeye giren ya da bir ülkeden çıkan mal ve nesneler üzerinden alınan vergi. 2. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan örgüt.
1088gümrük bildirgesiGümrük örgütüne verilen ve çeşitli mallarla, nesnelerin türü, kökeni ve başkaca özelliklerini belirten mal iyesinin imzasını taşıyan ve gemi kaptanı ya da hava demiryolları idaresince aynı örgüte aynı işlem dolayısıyle verilmiş olan belgeye bütünüyle uygu
1089gümrük birliğiİki ya da daha çok devlet arasında bağıtlanan ve alınacak vergilerle tecimsel sınırlamaları kapsayan ve birlikle ilişkisi olmayan öteki devletlere karşı alınacak önleyici neden ve dayanakları açıklayan anlaşma.
1090gümrük çizelgesiDış alımcı ve dış satımcı tarafından gümrük örgütüne verilen mal ya da nesnelere ilişkin çizelge.
1091gümrük işgüderiYurda getirilen ve yurttan çıkarılan mallara ilişkin işlemlerle uğraşan, malların gümrükten çıkarılmalarında aracılık eden kişi.
1092gümrük örgütüYurda giren nesnelerden vergi almak, yurt dışına gönderilen malların gözden geçirme, yoklama işlemleri ve yazılımlarını yapmak, eğleşmeden ya da geçici kabul yolu ile giren nesnelerden geçici olarak ve koruyum keseneklerini almakla görevlendirilen örgüt.
1093gümrük vergisiDıştan alınan, dışa satılan ya da eğleşmeden geçirilen mallardan alınan vergi.
1094gümrük yoklama belgesiMalın incelendiğini göstermek üzere gümrüklerce verilen belge.
1095gümrükçüGümrük görevlisi.
1096gümrüklemeBir malın giriş işlemlerini yapma.
1097gümrüklü malGümrük giriş ambarlarında bulunan gümrük vergisiyle bağımlı her çeşit mal.
1098gümrüksüz1. Gümrük vergisi ile bağımlı olmayan mal. 2. Gümrük vergisi ödenmemiş kaçak mal.
1099gümrüksüz bölgeBir ülkeye ilişkin yerlere giren çıkan malların gümrükle bağımlı olmadığı bölge.
1100gümüş alaşımıGümüş para yapımı niteliğinde olan alaşım.
1101güncel borçŞimdi ödenmesi gereken borç.
1102güncel değerGelecekteki bir nesnenin ya da işin şimdiki değeri.
1103günde sekiz saat ya da daha az çalışmayı gerektiren tüzükGünde sekiz saatten daha çok olmamak koşulu ile sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkiler göz önünde tutularak ne gibi işlerde işçinin kaç saat çalıştırılabileceğini nedenleriyle saptayan tüzük.
1104gündeliği belirsiz işçilerGünlük, haftalık ya da aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da aracılık ücreti, kâra katılma, yaptığı iş karşılığı bahşiş alma gibi günlük, haftalık gelirleri belli olmayan işçiler.
1105gündelikBir işçiye yasasındaki ölçülere göre bir günlük çalışması karşılığında verilen ücret.
1106gündemToplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge.
1107günlük büyük yazılıkGünlük ve büyük yazılıklar yöntemini kapsayan ve sonuçlarını bir arada veren iki ayrıntılı yazılık.
1108günlük çalışma süresiYasasına göre işçinin bir gün içinde çalıştırılabileceği 8 saatlik süre.
1109günlük işGündelik temeline göre ve gündüz saatlerinde yapılan iş.
1110günlük kısıtlamaGörevlinin izinsiz görevine gelmemesi ya da geç gelmesi nedeniyle aylık ücretinden yapılan günlük kısıtlama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir