Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1141hak istemcileriGüvencelinin ölümünde iş ve toplumsal güvence yasalarına göre, eşler, çocuklar, ana ve baba gibi kurumdan hak isteminde bulunabilecek kişiler.
1142hak uyuşmazlığıYürürlükte olan yasalar ya da toplu iş sözleşmeleri ile gerçekleşen haklar üzerinde işçi ve işverenlerin karşılıklı anlaşmazlığa düşmeleri.
1143haketme1. Ödeme istemi. 2. Kırılma, dökülme gibi olaylar nedeniyle yasaları ya da sözleşmeleri gereğince yapılması gereken ödeme.
1144hakkın düşmesi1. Bir tecim belgitinin ilgilisine belirli süresi içinde bir uyarı yapılmaması nedeniyle belgiti düzenleyen ve alacağı üçüncü kişiye aktaran kişilere başvurma yeteneğinin yitirilmesi. 2. Yasa, sözleşme ya da yargıcı tarafından
1145haksız bozmaİş sözleşmesini bildirim sürelerine uyulmaksızın yasa dışı bozma.
1146halk bankasıTecim bankalarından sayca sağlayamayan küçük tecimen ve sanatçılara borç para vermek amacıyla kurulan banka.
1147Halsey kazanç dağıtım planıİşçiye, günlük belirli en az ücret verilmesini ve ayrıca ek özenek ödenmesini öngören dizge.
1148harcama1. Bir varlık elde etme ya da bir dokuncayı önleme, bir iş sağlama amacıyla, para ödeme, borç altına girme ya da bir varlığı aktarma. 2. Sağlanmış bir iş ya da satın alınmış bir varlık için ödenen ya da ödenecek olan para.
1149hareket çözümlemesiBir işi yapan kimsenin vücut ve el devinimlerinin incelenmesi.
1150harmanlamaÇeşitli malları örneğin çay, kahve, şarap gibi nesnelerin çeşitlerini geliştirme amacıyla harmanlayarak karıştırma.
1151hava alanıUçakların kalktıkları, indikleri ve yolcu aldıkları alan.
1152hava çekincelerine karşıHava güvencesi ödeklerinde malların tüm dokuncalı olanaklara karşı güvencelendirilmesi deyimi.
1153hava parasıTecimsel bir kuruluşun bir başkasına verilmesinde oranın özel değeriyle oranlı, görenek ve geleneğine uygun olarak açıktan alınan para.
1154hava taşıma işleriHava yolu ile insan ve mal taşımaya ilişkin işler.
1155hayvanlar vergisiSürü hayvanlarından baş sayımı ölçümüyle alınan vergi.
1156hazırlama ve geliştirme giderleriMaden üretim ve işletimini en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla yapılması zorunlu giderlerin tümü.
1157hazırlayıcı dengelemGerçeğini hazırlamak üzere düzenlenen geçici dengelem.
1158hazineMerkez Bankası, Hazine Genel Müdürlüğü gibi devletin para işleri ile uğraşan organları.
1159hazine borç belgitiKısa önelli Hazine borç belgiti.
1160hazine borçlanma belgitiDevletin orta ve uzun süre ile çıkardığı borç belgiti.
1161hızlandırılmış aşınma payıBir varlığın durağan yüzdeli aşınma payı yöntemine göre daha yüksek bir oranla işlem görmesi.
1162ısmarlamaSatın alma işleminden önce bu yönde yapılmış olan sözlü ya da yazılı istem.
1163ısmarlama kalıntısıBir ısmarlamadan kalan artık.
1164iadeli satışKararlaştırılan süre içinde satılanı geri alma koşulu ile yapılan iadeli satış.
1165icra satış değeriSatıcının icra örgütüne karşı kabullenmek zorunda kaldığı satış değeri.
1166icra satışıİcra gücüyle (örgütünce) yapılan zorunlu satış.
1167iç borçlanmaDeğer ve üremi yurt içinde ulusal para ile ödenen kamu borçları.
1168iç güvenceBir işletme tarafından kendi rizikolarını karşılama ve doğacak yitircelerini ödeyebilme amacıyla ayrılan para.
1169iç kambiyo1. Tecimsel belgitleri yurt içi bir yerde satın alıp yine yurt içi bir başka yerde satma. 2. Aynı ülkede yapılagelen tecim belgitleri işlemleri.
1170iç ödekÇekiliş ve ödenişi aynı ülke içinde yapılan ödek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir