Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1179iki sayılı vergi çizelgesiAylık ücretlerden aile durumlarına göre kesilecek vergileri gösteren çizelge.
1180iki yönlü bağıtHer iki yanı da borçlandıran bağıtlar.
1181iki yönlü kabulKarşılıklı, iki yönlü kabul ile yapılan iş.
1182iki yönlü yöntemSayışmanlıkta günlük yazılıkta borçlu sayışımın karşıtı olan alacaklı sayışımın da karşılıklı görüntülerle yazılması (Bu yönteme ilişkin ilk bilgiler 1294 yılında papaz Lükaz Pacirlo tarafından uygulanılmış ve buna İtalyan yöntemi denilmiştir).
1183ikili değerleme yöntemi1. Ulusal paranın başka paralara göre iki ayrı ölçüyle değerlendirilmesi. 2. Dış ülkelerden getirilen mala göre paraya verilen değer. 3. Bir çeşit kambiyo denetimi.
1184ikili güvenceBir güvence ortaklığının yaptığı güvencenin diğer bir ortaklık tarafından tekrar güvencelendirilmesi (çoğunlukla büyük güvence ortaklıklarında dokuncanın paylaşılması).
1185ikili yöntemAnamal, değer, kişi ve sonuç gibi dört asal sayışımı içine alan ve ikisinin karşılıklı işlemesini sağlayan sayışmanlık yöntemi.
1186ikinci aşama gideriBir ana tecimevi dalına düşen gider bölüğü.
1187ikinci tıpkıBelge ve yazıların ikinci tıpkıları.
1188ikinci tıpkı gemi yükü belgesiÇoğunlukla değişik, başka ve kısa yollardan gönderilerek aslından daha önce gerekli yere varan ikinci tıpkı.
1189ikincil giderlerİkinci kertedeki çeşitli, küçük giderler.
1190ikincil ortaklıkAna ortaklığa bağlı ikinci kertede ortaklık.
1191ikincil sayışımlarAynı konuya ilişkin sayışım bölümlerinin ayrı ayrı yanlıklarda açıklamalı olarak gösterilmesi.
1192ikincil tutuAlacaklısına karşı ikinci basamak ya da ikinci kertede yapılan tutu.
1193ikincil yapımlılarAna yapım sırasında meydana gelen ikinci kertedeki yapımlılar.
1194ikincil yedeklerBankaların karşıtlarından alabilecekleri paralar. (Hazine borç belgitleri ve ellerinde bulunan belgitler gibi).
1195ileri vergi-artırımlı vergiVergiye temel alınan niceliğin artmasıyla vergi oranı da artan vergileme dizgesi.
1196ilk giren-ilk çıkanİlk satın alınan malın, ilk gerecin ilk kez satıldığı ya da kullanıldığına ilişkin genel bir tecim varsayımı.
1197ilk kuruluş giderleriİşletmenin çalışmaya geçirilebilmesi için durağan varlıklara ilişkin değerler dışında genel yönetim hizmetlerinin gerektirdiği, ilerde yapılacak çalışmaların sonuçlarıyla karşılanacak giderler.
1198ilkel özdek ve gereçler1. Üretim işlemi sırasında kullanılan ve yapılmışın varlığında yer alan özdekler. 2. Yapılmışın varlığına bir katkıda bulunmakla birlikte onun belirli bir öğesi olmayan özdekler. 3. Üretim işlemi sırasında yapılmışın varlığına girmemekle birlikte o olmaks
1199inam bağıtıVerilen nesnenin ilgilisince yeterli bir korunumla saklanılmasını gerektiren bağıt.
1200inancaBorçlanım, tutu, yapı tutusu, değerli kâğıt, pay ve borç belgitleri, taşınır değer, güvence ödeği, her çeşit tecimsel belgit, borsaya verilsin verilmesin iyesi ya da taşıyanına bir alacak sağlayan belge.
1171iç tecimÜlke içi sataklarda yapılan tecim.
1172iç tecim bildirgesiGümrük vergisi ile ilişkisi olmayan ve yurt içinde yapılan tecim malları için düzenlenen bildirge.
1173iç tüketimYurt içinde üretilen ve tüketilen ya da yurt dışından getirilip de yurtta tüketilen mallar.
1174içalım vergisiDıştan alımda uygulanan gider vergisi.
1175içdenetimİşletmenin içerden yönetim ve denetimi.
1176içindirimBelgitin şimdiki değeri üzerinden yapılan indirim.
1177içte çekilen-dışta ödenebilen ödekYurt içinde düzenlenerek çekilen ve yurt dışında ödenebilmesi olanaklı ödek.
1178iki adresAlıcı zarf üzerinde yazılı oturum yerinde bulunamazsa mektubun yeni oturum yerine gönderilmesi sağlanılmak için zarf üzerinde iki adres gösterilmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir