Tecim - XML


IDTerimAçıklama
121ana ortaklıkBirden çok ortak kuruluşun ana özdekler pay belgitleri iyeliğini elinde tutarak, onların tecimsel davranış ve giderlerini yöneten, denetleyen ortaklık.
122ana özdeklerÜretilen nesnenin temelini meydana getiren yapıcı gereç ya da işlenmemiş ana özdekler.
123ana sayışımlarBir sayışım dalını tam ve belirli olarak gösteren ve yardımcılarına bölünebilen ana sayışımlar.
124ana tecimeviBirkaç yerde dalı bulunan tecim kuruluşlarının yönetim bakımından bağlı bulundukları yasal oturum yeri saptanan ana tecimevi.
125ana yapımBüyüklüğü, yapığın önemi nedeniyle bütün ekonomi üzerinde etki yapan yapım dalı.
126analık durumuSosyal güvenceler anlamında çocuğun ana karnına düşmesinden başlayarak doğum, emzirme evrelerini içine alan ve yasasına göre yapılacak yardımlardan ananın yararlanmasını gerektiren süre.
127analık güvencesi1. Doğumda ya da doğumdan önce yapılan yasal güvence. 2. Güvenceli kadın ya da erkeğin güvencesiz eşine analığında sağlanan yardım.
128analıkta çalıştırma yasağıKadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası gerek kendisinin ve gerekse dünyaya getireceği çocuğun sağlık durumları korunulmak üzere yasası ya da tüzüğünde saptanan süreler içerisinde çalıştırılmalarının yasaklanması.
129anamal1. Tecimsel bir kuruluşa ilişkin varlıkların tümü. 2. Varlıklar toplamından borçlar düşüldükten sonra geriye kalan katkısız varlık.
130anamal aktarma sözleşmesiBirkaç kişinin bir araya gelerek bir anamal meydana getirmeleri ve söz konusu anamalın belirli bir günde yaşamakta olan ortaklara aktarımı sağlanılmak amacıyla yapılan sözleşme.
131anamal artığıPay belgitleri ile gerçekleştirilen anamaldan başka gerek paydaşlarca gerekse başka yollarla elde olunan mal.
132anamal birikimi1. Çeşitli tutum ve biriktirmelerle elde olunan anamal. 2. Anamalı gerçekleştirmek için olumlu görülebilen her tür girişim ve davranışa baş vurma, anamalı yaratma.
133anamal devinimiAnamalın bir girişimden bir başkasına ya da bir ülkeden diğerine geçmesi.
134anamal gideriBir anamal ya da ekonomik değer elde etmek için yapılan gider.
135anamal kaçınımıÇeşitli nedenlerle doğan endişe yüzünden anamalın bir ülkeden öbürüne kaçırılması.
136anamal kaçışıAnamal ile değişim yapılarak yabancı pay ve borç belgitleri satın alma.
137anamal katsayısıYıllık üretim yeteneğine yapılan bir birimlik eklemenin ortalama maloluşu.
138anamal oluşumuÜrem ve diğer gelirlerin anamala eklenilmesi, kazancın anamala katılması.
139anamal ödenekliğiAnamal varlıkları sağlamak ya da bunları onarmak için yapılacak giderlerin oranlanması.
140anamal pay belgitiBir yaygın ortaklık anamalının bir bölümünü kapsayan olağan ya da ayrıcalıklı pay belgiti.
141anamal sayışımıTecimsel bir girişimin yönetimi için konulan değerlerin sayışımı.
142anamala ekleme1. Ürem ve kârı anamala ekleme. 2. Varlıkları paraya çevirme.
143anamala eklenen değerAşınma ve eskimeye uğrayan durağan anamal (özvarlık) malının değeri.
144anamala eklenen kârYeniden pay belgiti çıkarmadan, yalnızca bunlara ilişkin değerlerin artırılması yoluyla anamala eklenen kâr.
145anamala katılan kazançKazanılmış, kazanılmamış ya da bir başka ortaklıkça verilmiş olması gibi çeşitli biçim ve nedenlerle anamala katılan para.
146anamalcıTecimsel bir girişime katılmak üzere elinde yatırım yapılabilecek nitelikte parası olan kişi.
147anamalı gerçekleştirme payıOrtaklığın gerçekleştirilmesi yargıya bağlanan anamalının bir bölüğünü ya da tümünü karşılayabilecek para için yasal yedekler dışındaki yedeklerden ya da yılın kârından bir parçasının ayrılarak kuruluş varlıkları gerçekleşinceye değin açılacak bir sayışım
148anamalı üreten borç belgitiTecimsel bir kuruluş ve girişime ilişkin anamalın çoğaltılması amacıyla çıkarılan borç belgiti.
149anamalın azalmasıYıl sayışımları sonucunun dokuncalı olması ya da kazancın dağıtılması nedeniyle anamalın azalması.
150anamalsız ortaklıkKazancı satınalıcıları arasında bölüşülen, anamalı ve payları olmayan ortaklık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir