Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1471katkısız varlıklar1. Borçlar çıkarıldıktan sonra varlıklardan geri kalan değer. 2. Bir tecimevi ya da ortaklığının katkılı alacaklarından düşülüp gerçek değere indirilerek elde edilen para. 3. Üçüncü kişilere olan borçların toplamı.
1472katma ödeneklikGiderleri özel gelirleriyle karşılanan ve genel ödeneklik dışında düzenlenen ödeneklik.
1473kaynağında kesilen vergiAlacağın gerçekleşmesi sırasında kaynaklarında kesilen vergi.
1474kaynaklarOrtaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancı kaynaklar gibi) tümü.
1475kaynaşık malBirbirinden ayrı iki ya da daha çok mal yapısının saptanması ve kabul edilen biçim ve koşullarla birleştirilerek bir tek ortak mal yapısı elde edilmesi.
1476kaza etkinliği1. Kaza yüzünden yitirilen zamanın tümü. 2. Kazaların yeğinlik ve önem kertesi.
1477kaza etkinlik oranıHer bin iş saatinde kaza nedeniyle yitirilmiş günlerin toplamı.
1478kaza güvencesi1. Kişinin bir kaza sonucu sakatlanması, dış organlarından birisini yitirmesi ya da ölmesi gibi olaylarda kendisine ya da yasal kalıtçılarına belirli bir ödeme yapılmak üzere taraflarca karşılıklı yapılan anlaşma. 2. Yaşam, yangın ve deniz dokuncaları dış
1479kaza incelemeleriKazaların mekanik ve insanla ilgili nedenlerini bulmak için yapılan inceleme.
1480kaza nedenleriKazaların oluşunu doğuran nedenler.
1481kaza oluş oranıHer milyon iş saatinde kaza yönünden yitirilen zamanın tümü.
1482kaza ödencesiDokuncalı olaylarda işçiye verilen dokunca ödencesi.
1483kazanç1. Tecimsel bir işlem sonucu elde olunan kazanç. 2. Girişimciye ürem, kira, genel giderler, işçilik ve benzeri ödemeler çıkarıldıktan sonra kalanı. 3. Girişimle sağlanan değer artışı.
1484kazanç payı1. Üretim arttıkça işçilere verilen özen payı. 2. Artan üretim nedeniyle işçilere verilen özen payının üretim arttıkça arttırılmasını öngören dizge.
1485kazanç sayılmayan farklarYasalarındaki koşulları kapsamak üzere durağan kuruluş ve yapımlı malların satışlarından elde olunacak farklarla, bu mallar ve haklar için alınan güvence ödemelerinden doğan farkların kazanç sayılmamaları.
1486kazanç sayılmayan gelirlerBağış yoluyla başkasına verilen mallar, kalıtım ya da tutsu yoluyla başkalarının iyeliği altına giren mallar, bir işle ve görevle ilişkisi olmayan ikramiyeler, para biriktirme ve yardım sandıklarının gelirleri, düzenlenen jübilelerden elde olunan paralar,
1487kazanç ve yitirce çilzelgesiSayışım dönemi bitiminde bir işletmenin o yıl içindeki gelirleri ve giderleri ile bunların arasındaki farkı, kazanç ya da yitirceleri gösteren çizelge.
1488kazanç-yitirce sayışımı1. Sonucu gösteren, kazanç ya da yitirceyi belirten sayışım. 2. Tecimsel kuruluşun bir takvim yılı içinde yapmış olduğu işlerden sağladığı kazanç ya da uğradığı yitirceyi saptayan sayışım.
1489kazanılmış indirimParanın süreden önce ödenmesinde bir malın satış ederinde yapılan indirim.
1490kazaya karşı güvenceDokuncalı bir olgu nedeniyle çalışma gücünü, herhangi bir organını, ya da yaşamını yitiren kişiye ya da yasal kalıtçılarına bu olaylardan ötürü dokuncalı olgu ödeneği vermekle yükümlü olma.
1491kendinde elverişsizlikMalın kendisinde var olan elverişsizlik.
1492kesenePeşin para ile belirli bir süre için bir nesnenin alıcısı olma işlemi.
1493kesene kartıKesenelere ilişkin işlemlerin düzenli yürütülmesi amacıyla, bu yöndeki koşulları tümüyle kapsayan ve uygulamaları sonuçlarıyla gösteren bilgi verici kart.
1494kesene ödeğiGüvenceci ya da güvenceliye deniz yoluyla gönderilecek mal için ortaya çıkabilecek dokuncaları belirli bir süre karşılayabilmek amacıyla düzenlenen güvenceli, keseneli ödek.
1495kesene payı1. Katılma yüklenimi. 2. Kesene parası. 3. Yaygın ortaklıklarda pay iyesi olma sözleşmesi. 4. Bir malın yetiştirici ya da yapımcısı ile tüketicisi ve alıcısı arasında bilinen ve çoğunlukla önceden ödenen bir karşılık değerine dayanılarak belirli bir süre
1496kesenek belgeleriYasasına göre işçi yararına yapılacak işlemler sağlanılmak üzere işverence düzenlenerek Toplumsal Güvenceler Kurumuna belirli süreler içinde verilmesi zorunlu olan belgeler.
1497kesenek oranlarıİşçi yararına sağlanacak çeşitli güvenceler karşılığı yasasına göre işveren ve işçiden alınacak kesenekler oranı.
1498keseneli1. Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapacağı bir işten belirli bir süre için yararlanan, belirgin koşulla belirli bir süre için alıcı olan. 2. Bir gazete, bir dergi ya da bölüntülü basılan herhangi bir yayına belirli bir süre için alıcı olarak ba
1499keseneli sözleşmesiKesimli alım yöntemi ile düzenlenen güvenceli sözleşme.
1500kesilen sayışımİşlemlerin bir başka sayışıma alınması nedeniyle eski sayışımın arıtılması ya da kapatılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir