Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1501kesimli ederTümdeğer öğeleri göz önünde tutularak hükümetçe alış ve satış için saptanan eder.
1502kesimli kırık dökükGeminin ya da içinde bulunan yükten bir bölüğünün kırılıp dökülmüş ya da kaybolmuş olması.
1503kesimli ödemeBir ödek tutarını bütünüyle değil bölüm bölüm ödeme.
1504kesin alındıSayışımın bitiminde geçicisi ile değiştirilerek ilgilisine verilen kesin alındı.
1505kesin eder1. Üzerinde pazarlık yapılamayan eder. 2. Belli bir düzene göre yapılmış olan göstergesinde yazılı eder.
1506kesin gebelik ve doğum yardımıGebelik ve doğum olaylarında güvenceli ya da işçiye yasalarına göre yapılan kesin yardım.
1507kesin öneriBelirli bir süre için geçerli olmak üzere satıcı tarafından belirli bir eder üzerinden yapılan satış önerisi.
1508kesin satımcaSayışıma geçirilecek bütün bilgi ve ayrıntıları gereği gibi kapsayan satımca.
1509kesin sayışımÜç, altı, ayda ya da yılda bir alış veriş ettiği kişilere ilişkin sayışımların bankalarca çıkartılarak kendilerine verilmesi (Bu sayışım karşı tarafça incelenir ve sonuçlarda beraberlik sağlanarak imzalanır ve bir tıpkısı düzenleyen bankaya geri verilir).
1510kesin sorumlulukTecimsel bir belgit nedeniyle borçlanan ve bu borcunu ödemekle yükümlü bulunan kişinin sorumluluğu.
1511kesin süreYasasında belirtilen ya da yargıç tarafından kesin olarak verilen yapılması gereken işin yapılmaması halinde hakkı düşüren yönteme ilişkin süre.
1512kıdem temeliÜcret ya da özence ödemelerinin hizmet süresine dayanılarak saptanması.
1513kılavuzGemilerin boğaz, kanal ya da barınağa giriş ve çıkışlarında kendilerine yol gösteren yönetici uzman kaptan.
1514kılgın en yüksek yetenekKuramlı en yüksek yetenekten sakınılamayan işletme duraklamalarında (onarımlar, verimsizlikler, iş ve örnek değiştirmeleri, kötü gereç ve işçi bulamama ve benzerleri) yapılması gereken üretim çıkarıldıktan sonra kalan yetenek.
1515kıratAltının arılık durum ve oranını belirleyen ölçek.
1516kırık- dökük değeriKırık dökük malların gerçek ve umulan değerleriyle elden çıkarma değerleri arasındaki fark.
1517kırık-dökük1, Tutumsal ve fiziksel yönlerden var olma sürelerini tamamlayarak durağan varlıklardan çıkarılan varlıklar. 2. Bir üretim aşaması bitirildikten sonra geriye kalan gereçler.
1518kısa süreliUzun olmayan süre.
1519kısa süreli borçBorcun kısa önelli olması.
1520kısa süreli borçlanımHazinece çıkarılan kısa önelli borç belgiti.
1521kısa süreli güvence ödeğiGüvence ödeğinin kısa önelli olması.
1522kısa süreli ödekİşleme konulma günü ile öneli arasında en çok üç aylık bir süre bulunan ödek.
1523kısa süreli tecimsel belgitBuyruklusuna yazılı kısa önelli belgit.
1524kısa süreli yabancı kaynaklarBelirli bir günde var olan ve oldukça kısa bir sürede (normal olarak bir yıl) dönen varlıklardan ya da o dönemin gelirinden ödenecek borç kaynakları.
1525kısa süreli yatırımGeçici olarak kâr sağlamak için yapılan kısa süreli yatırım.
1526kısaltılmış dengelemBağlı sayışımlar birleştirilerek genel birkaç sayışımda toplanan özetlenmiş dengelem.
1527kısaltmaGiderleri azaltmak amacıyla tecim işlerine ilişkin telli bildirimlerde birkaç ya da daha çok sözcüğün yerini tutmak üzere kullanılan birleşik bir sözcük
1528kısıt1. Kişinin uygarlık haklarını kullanma yetkisinin yargı örgütünce kaldırılması. 2. Bunama, uçarılık, tutukluluk gibi nedenlerle kişiye ilişkin malını kullanma yetkisinin yasal kısıtlanması.
1529kısıtlı aracıKendi adına alım ve satımda bulunamayan ancak alıcı ile temsilci arasındaki pay ve borç belgitleri alım ve satımına aracı olan kişi.
1530kıtlık tutumuBir ülkede var olan satın alma gücünün, tüketim malları yapımını tam yetenekle çalıştırabilecek kadar yüksek olmaması (üretim yeteneğine göre istemin az olması).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir