Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1861ön ödemeYanlar arasında yapılan tecim sözleşmesinin inancayla kesinleşmesi için çoğunlukla alıcısınca satıcısına yapılan ön ödeme.
1862ön özenekBir mal satın alındığında, sonra aynı maldan bir miktar daha alınmak koşuluyla alıcıya verilen özenek.
1863ön sayışım1. Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. 2. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para.
1864önanamalYaygın ortaklık kuruluşları için, kurucularınca anamalın tümünü oluşturmak için verilen her çeşit başlangıç anamalı, (para, pay belgiti, borç ve alacak belgitleri, döşeme, demirbaş, bina ve benzeri mallar).
1865öncelik1. Bir şeyi ötekine karşı yeğleme, üstün tutma. 2. Diğer nesnelerden daha üstün tutulan.
1866öncelik hakkıBaşkalarından daha üstün tutulma hakkı kazanmış olan.
1867öncelikli alacaklıAlacağını borçlunun varı yoku, tüm malından öncelikle almağa yetenekli kişi.
1868öncelikli borç belgitiYeğleme haklı borç belgiti.
1869öncelikli eder çizelgesiBazı ülkelerin malları üzerinde uygulanan ve daha az gümrük vergisini kapsayan eder çizelgesi.
1870öncelikli kazançYeğlemeli pay belgitlerine verilen kâr.
1871öncelikli payÖbür paylara yeğlenen pay.
1872öncelikli pay belgitiAyrıcalı pay belgiti gibi bazı yeğleme hakkını kapsayan ve kâra katılmada önceliği olan pay belgiti.
1873öndelik1. Ödenmesi gerekli bir paranın ödeme gününden evvel verilen bir bölümü. 2. Borç olarak ödenen para. 3. Karşılıklı ya da karşılıksız borç olarak ödenen para. 4. Yapılacak bir hizmet ya da satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan öncelikle öd
1874önden çekilen ödekMalın yüklenmesinden ve gönderilmesinden daha önce gönderenince düzenlenen ödek.
1875önelIi borçÖdenmesi belirli bir süre sonuna bırakılmış olan borç.
1876önelIi satışSözleşmenin yapımı sırasında satıcısı elinde bulunmayan bir malın, belirli bir süre içinde alıcısına verilmesini bağıtlayan satış.
1877öneri1. Alıcıya, aranılan özelliğinde satılacak mal olduğunu ederiyle bildirme. 2. Genel olarak satılacak mal için ederleriyle birlikte aracıya ve alıcılarına bildiride bulunma.
1878önerili satımcaSatıcının, vereceği mala ilişkin özellik ve ederi açıklamak ve bir yükümlülük taşımamak amacıyla satış önerisiyle birlikte alıcıya gönderdiği satımca.
1879önerili sayışımHenüz kesinleşmemiş hazırlık niteliğindeki sayışım.
1880öngünlemeÖnelinden önceki bir günlemi yazma
1881önleyici aktarımÇek ya da belgit üzerinde ileride yapılacak işlemler önlenilmek üzere başkasına verilmesini engelleyecek aktarım.
1882öntümdeğerÖnceden sayışımı yapılarak oranlanan tümdeğer.
1883örgütsel dengelemİşletmenin varlıkları ile birlikte gerçekleşen bir yıllık işlemlerin sonuçlarını kapsayan, işletmeler arasındaki bağlantılara ve eder dönüşümlerinin işletmenin varlığı ve sonuçları üzerindeki etkilerine yer veren dengelem.
1884örneğe uygunMal ya da herhangi bir nesnenin daha önceden alınmış olan örneğine tümüyle uygun olması.
1885örneğine göreİstenilen şeyin örneğine uygun olarak verilmesi, ısmarlanan işin örneği gibi yapılması koşulu.
1886örnek dengelemSayışımlarda yer alacak borçlu ve alacaklı öğelerin önceden tanımlanması ve belirli bir duruma getirilmesi koşulu ile düzenlenen dengelem.
1887örnek sözleşmeKamu yararına uğraşıda bulunan özel koruyum ortaklıkları, elektrik, su, havagazı işletmeleri ve ulaştırma işleri yapan kuruluşlarda uygulanan işlemler nedeniyle tek yönlü olmak üzere düzenlenen ve kendileriyle ilişkisi olan öbür yanlara aynen kabul ettiri
1888örneklikBir maldan alınan parça.
1889özanamalTecimsel bir kuruluşun varlıklarından borçları çıkarıldıktan sonra kalan bölüm.
1890özdek alındısıSayışmanlık ve tecimsel, özdek, döşeme, gereç ve yazışma gereçleri gibi mala ilişkin değerlerin sayışmanlık yazılımlarında temel tutulan ya da bunların koruncağa, tecimevine girişlerinde düzenlenen alındı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir