Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2131seçmeceÜstün görme, beğenme, yeğleme, seçme yoluyla yapılan ayırımlı alım.
2132seçmeli işlem-beğenmeli işlemBorsadaki süreli alım satımlarda, yanlardan birinin bir ücret ödemesi karşılığında gününde verip, olacağı niceliği tek yönlü olarak uzatmak hakkını veren işlem.
2133sendikaSendikalar yasasına göre işçilerle işverenlerin ekonomik, toplumsal ve bilimsel çıkarları korunulma ve geliştirilme amacıyla uğraşıları yönünde kurulan örgütler.
2134sendika baş sözcüsüİş yerinde sendika adına konuşmağa ve işverenle sendika arasında aracılık etmeğe yetkili kişilerin başı.
2135sendika birliğiİşçilerin ya da işverenin her tür hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme amacıyla kurdukları iki ya da daha çok uğraşı örgütünün birleşimi.
2136sendika kurma hakkıOrtak çıkarlarını koruma ve savunma amacıyla yurttaşların hükümetten izin almaksızın sendika kurabilmeleri hakkı.
2137sendika sözcüsüSalt çoğunluğa ilişkin olmasa bile bir iş yerinde en çok üyesi olan sendikanın o iş yeri için yasasında gösterilen ya da toplu iş sözleşmelerinde varılan anlaşmaya uygun nitelikte seçtiği kişi.
2138sendikaya girme yasağıYasalarına göre kendilerine işçi ya da Devlet personeli sendikalarına girme ve bunları kurma izni verilmeyenler.
2139serek satışı1. Üstü açık, bir, iki metre genişliğinde satılacak malı, isteklilerine gösterme amacıyla yapılmış bir araç. 2. Gördüğümüz ve bildiğimiz anlam ve nitelikteki dükkânlar dışında, açık yerlerde çeşitli düzen ve yöntemlerle yapılan satış.
2140sergiÜlke ürünlerinin tümüyle gösterilmesi, duyurulmaları ve satılmaları sağlanılmak amacıyla meydana getirilen büyük sataklar.
2141sergi ve panayır ayrıcalığı1. Hükümetin izni ile açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları tecimsel çalışmalardan elde olunan kazançlar (Türkiye'de başkaca yeri ve sürekli temsilcileri bulunmamak koşulu ile). 2. Bu sergi ve panayırlarda yapılacak erkin uğraşı çalışmalarından elde olu
2142sergilemeSergileme, ortaya çıkarmak, gösterme.
2143sergili satak1. Belirli sürelerle geçici olarak kurulan sergi niteliğindeki büyük satak. 2. Herhangi bir kentte yılın belirli zamanlarında kurulmakta olan ve genel olarak o ülkeye ya da bölgeye ilişkin yapım ve üretim nesnelerini kapsayan, sergileyen büyük satak.
2144servisİller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar.
2145sığınma barınağıHer tür çekinceden korunabilmek amacıyla gemilerin sığındıkarı yer.
2146sınıf-sıraDüzenleme, sıra yöntem, çeşit.
2147sınıflı toprak vergisiToprağın verimliliği dayanağına göre yapılan vergilendirme.
2148sınıflı vergiVergi konusu malları sınıflara ayıran ve böylece her sınıfa farklı oranlar uygulayan vergi dizgesi.
2149sınırlama yöntemiÜlke içinde üretilen malların korunması ya da dıştan alım oylumunun daraltılması amacıyla yurda getirilecek yabancı kökenli mallar niceliğinin sınırlanması.
2150sınırlı değişiklikVergi yöntemi yasasında ayrıntılarıyla belirtilen nedenler.
2151sınırlı görüşmeÇok sınırlı bazı konular için yapılan görüşme.
2152sınırlı işbirliğiKişilerce sınırlı amaçların elde edilebilmesi için yapılan ve sonuca varıldıktan sonra da gevşeyen ve çözülen sınırlı işbirliği.
2153sınırlı sorumlu ortaklıkSorumluluğu sınırlı olan ortaklık.
2154sınırlı sorumlulukSorumu konulan ana para ile sınırlı bulunan işler.
2155sınırsal alıcıBelirli bir eder düzeyine kadar işlem yapan alıcı.
2156sınırsal dengeVerim ile değişken giderler arasındaki fark.
2157sınırsal gelirGiderler çıktıktan sonra kalan gelir.
2158sınırsal toprakÜretilen maddelerin ancak maloluşunu koruyabilecek ürün yetiştirebilen toprak.
2159sınırsız güvenceParası önceden saptanmadan yapılan güvence.
2160sınırsız sorumluluk1. Borçlunun mallarının ve varlığının tümü ile borcundan sorumlu olması. 2. Sözleşme ya da yasa ile sınırlanmamış yasal sorum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir