Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2161sıra malıGereken özellik ve nitelikte olmayan mal.
2162sıradan alacaklarKarşılığında tutusu ve yasal ayrıcalığı olmayan alacaklar.
2163sıradan bağıtlarOnaşma yoluyla yapılan bağıtlar.
2164sıradan belirtilerTanıtlama gücü tersi saptanıncaya kadar geçerli olan belirtiler.
2165sıradan pay belgitiOrtaklığa katılma anlam ve payını kapsayan, bunun dışında hiç bir ayrıcalığı olmayan pay belgiti.
2166sızıntıSüzülmeden doğan eksilme, akma.
2167silmeHerhangi bir nesneyi ya da değeri yazılımdan çıkarma, silme.
2168silo-sarpınTahıl ambarı, içine çeşitli tahıllar konulan bölümlü ambar.
2169son kalıntıSayışımdan sonra görünen kalıntı.
2170son sayışımSayışımın bitimi, en son kesin evresi.
2171sonal yarar kuramıParçalara ayrılan bir malın değerinin en önemsiz parçasının sağladığı yarar ile ölçüleceğini ileri süren kuram.
2172sonal yargıBir işe başvuran adayla yapılan görüşmenin sağladığı sınırlı kanı ile verilecek işin önemi dikkate alınarak ulaşılan son yargı.
2173sonraki aktarımcıBirisinden, diğerinden daha sonra gelen aktarımcı.
2174sonraya bırakmaBir işi sonraya, geleceğe bırakma.
2175sonuç1. Tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde olunan para. 2. Belgitin indirimden sonraki değeri.
2176sonuç sayışımları1. Kâr ve yitirce sayışımına aktarılacak katkısız sonuç. 2. Kişisel olmayan sayışım.
2177sonuçlara uyarlı ücretYapılan işin gelişim alanına ya da sonuçlarına uygunluğu temel tutulan yöntemlere göre ödenen ücret.
2178sorumlu kişiSayışımla yükümlü olan kişi.
2179sorumlu sınırlı ortaklık1. Sorumluluğu sınırlı olan ortaklıklar. 2. Bu adla kurulmuş anamalı borç belgitlerine bölünmemiş her ortağın sorumluluğu koyduğu anamal ile sınırlanmış ortaklıklar.
2180sorumluluk1. Başkasına ilişkin bir dokuncanın buna yer verenince karşılanması, ödenmesi. 2. Sorumlu olma.
2181sorumluluk güvencesiİşçilere ilişkin sorumluluk getirici olaylara karşı yapılan güvence.
2182soyut hakYapımsal iyelik, bulgu, türetme, alacak gibi haklar.
2183sökme giderleriKullanılmakta olan bir bütünün ayırma, sökülme, kaldırma giderleri.
2184sömürge borç belgitiSömürge yönetimince çıkarılan borç belgiti.
2185sönüm ayrımıSüresi gelmiş borç belgitlerini ödemek amacıyla ayrılmış yedek akça.
2186sözleşme1. Yanların ilintisiz isteklerini açığa vurarak anlaşmaları. 2. Kişilerin, yandaş olarak bir hakkı değiştirmek, ortaya çıkarmak ya da düşürmek amacıyla yasalar çerçevesinde iç güdülerine dayanarak imzaları altında yaptıkları karşılıklı ve yazılı bildirim.
2187sözleşme bölümüBir büyük işletmenin büyük alıcılara fazla nicelikte ve çok kez indirimli mal satan dalı.
2188sözleşme ederiİşçi ücretlerinin yükseltilmesi gibi bazı durumlarda değiştirileceği belirtilen ve sözleşmede yer alan satış ederi.
2189sözleşmeli hekimToplumsal Güvenceler Kurumunda doğrudan doğruya görevli olmadıkları halde kendileri ile bir anlaşma yapılarak bu kurumla yasasına göre ilişkili ve bağımlı bir iş yerindeki güvenceli kişilerin sağlıkları korunulmak üzere görevlendirilen hekim.
2190sualtı işleriBalık adamlık dalgıçlık, midye, inci avcılığı, dalyan gibi deniz, göl ve akarsularda, su altında çalışma gibi zorunluğu olan işler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir