Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2341tecim özgürlüğüTecim işlemlerinin sınırlandırılmaksızın özgürlükle yapılması.
2342tecim saycasıTecimsel işlerde kullanılan kısa süreli saycalar.
2343tecim simgesiTecim eşyası ve malını yapan kişi ya da işletmenin adını derleyen sözcüklerin ilk harfleri bir araya getirilerek yapılan adlama. (Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ali, Hamit ve Kemal'in kurdukları tecim ortaklığına (AHK) demeleri gibi).
2344tecim siyasasıBir ülkenin uyguladığı tecimsel ve yapımsal siyasa.
2345tecim sözleşmesiTecime ilişkin bir uygulamanın temel ve dallarını kapsamak üzere ilgililer arasında düzenlenen yazılı anlaşma.
2346tecim tekeliBelirli bir ülke ya da bir alanda tecim yapmak amacıyla kamu yönetimince özel girişime verilen izin.
2347tecim tüzesiTecimcilere ve tecimsel kuruluşlara ilişkin tüzenin özel bir dalı.
2348tecim ve yapım odasıTecim bakanlığınca tüzel kişiliği kapsamak üzere kurulan tecim ve yapım işlerinin gereğince verimli bir düzende geliştirilmesi amacıyla çalışan kamu örgütü.
2349tecim yargı yöntemiTecim yargı yerlerinde uygulanan yöntem.
2350tecim yargıcıTecime ilişkin anlaşmazlıkları yasalara göre çözümleyen yargıç.
2351tecim yargılığıTecim konuları ve anlaşmazlıklarına bakan ve bunları yasalarına göre çözümleyen yargı yeri.
2352tecim yasaklarıTecimde uygulanılması yasaklanan işlemler.
2353tecim yasasıTecim haklarını ve özelliklerini kapsayan yasa.
2354tecim yayıncasıKısa ve süreli olarak yayınlanan ve genellikle tecime ilişkin bilgi ve haberleri kapsayan yayınca.
2355tecim yazılıklarıTecim işleriyle uğraşanların tecim yasasına göre tutmakla zorunlu bulundukları yazılıklar.
2356tecim yazışmalarıTecim evreninde uygulanan geleneksel yazışma biçimleri.
2357tecim yıllığıYılda bir kez yayınlanan ve tecime ilişkin konuları kapsayan yapıt.
2358tecimenTecimsel işlerle uğraşan kişi.
2359tecimen dallarıTecimcilerin vergi yöntemi yasasında belirtilen temel koşullara göre. 1. ve 2. kertede tecimci olarak bölümlendirilmeleri.
2360tecimen görevlisiBir tecim kuruluşunun uğraşı yeri dışındaki işlemlerini uygulamak ve kuruluş adına mal satmak, paralarını toplamak karşılığında gerekirse alındı vermek ve borç sürelerini uzatmakta kendisine yetki verilen kişi.
2361tecimeviTecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri.
2362tecimevi adıTecimcinin tecimsel işlemlerinde kullanmağa zorunlu olduğu ad.
2363tecimi sınırlandırmaEser saptamı, tekel meydana getirerek yarışımı ortadan kaldırma.
2364tecimselTecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler.
2365tecimsel alışkılarTecim alanındaki çeşitli uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve kökleşen alışkılar.
2366tecimsel belgitli öndelik1. Başkalarına aktarımı, çevirimi yapılabilen tecimsel borç, alacak belgitlerinin, bankalara verilmesiyle sağlanan öndelik ödemeler. 2. Dayanakları tecimsel belgitler olan ve bankalarca öndelikle yapılan ödemeler.
2367tecimsel değerBir malın tecimsel değeri, saygınlığı.
2368tecimsel duyuruTecimsel bir malı, bir nesneyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için söz, yazı ya da resimle yapılan her türlü çaba.
2369tecimsel indirimBelgitin yazılı ederi üzerinden yapılan indirim .
2370tecimsel işletme tutusuTecim ya da tecimci ve yapımcı kütüğünde yazılı tecimsel işletme üzerine konulan tutu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir