Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2401temel yatırımÖdünç verme, ödünç alma ve borçlanma ile ilişkisiz banka yatırımları.
2402temelsiz sayışımTemelli sayışımlarda henüz yer almamış özdekleri kapsayan sayışım.
2403temsilciAracı olarak başkası adına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı bulunmayan kişi.
2404temyizVergi yönünden bildirilen yargıya yükümlünün ileri sürebileceği yasal nedenlerle karşıt çıkarak sonuçlarda düzeltilme yapılması istemi.
2405temyiz edilemiyecek kararİnceleme kurullarınca varılan yargıların kesin olması nedeniyle üst inceleme kurullarına götürülemeyen ve vergi yöntemi yasasında ayrıntıları gösterilen uygulamalar.
2406temyiz kararıVergi veren ya da alanların beliren yükümlülüklere yasal nedenler ileri sürerek direnmeleri ve karşıt olmaları halinde üst inceleme örgütünün bu konu üzerinde yeniden yapacağı araştırma ve incelemeler sonucu varacağı sınırlı ve yazılı yargı.
2407tıpkı yazılığıTecimsel bir kuruluşa ilişkin yazılımların tıpkılarını tümü ile kapsayan yazılık.
2408tonilatoGenellikle gemilerin taşıyabilecekleri ton yönünden yükün niceliği.
2409toplamPara ya da herhangi bir nesnenin değerini toplama.
2410toplam geçimiBir yaprak ya da bir bölümün sonunda toplanan değerlerin gelen yaprak ya da bölümün baş tarafına aktarılması.
2411toplam istekYapılan sayışımlar sonunda bir mala karşı isteğin tümü.
2412toplam sunuYapılan sayışımlar sonunda bir malın genelsatağa sürüldüğü toplamı bulması.
2413toplayıcı sayışımBüyük yazılıktaki toplam sayım, günlük ve yardımcı yazılıklardaki ayrıntılı sayışımların sonuçlarını özetleyen sayışım.
2414toplu görüşmeİşçi ve işveren kurullarınca seçilen yetkili kişilerin karşılıklı olarak ileri sürülen koşullar üzerinde düşünce ve karar birliğine varmak ve toplu sözleşme yapabilmek amacıyla yaptıkları görüşme.
2415toplu güvenceİşverenin işçileri işin yaptırıdğı toplu güvence.
2416toplu iş ilişkileriBir işçi topluluğu ile bir işveren ya da işveren kuruluşu arasında uğraşıları olan konu üzerindeki ilişkiler.
2417toplu iş sözleşmesiYetkili işçi ve işveren kuruluşları arasında yapılan ve hizmet bağıtının özelliklerini, uygulanacak koşulları ve sona ermesi ile ilgili yargıları kapsayan toplu iş sözleşmesi.
2418toplu iş sözleşmesi yönergesiYanların başarıya ulaşabilmek amacıyla toplu iş sözleşmeleri görüşülürken uyguladıkları yöntem.
2419toplu işletmeYeniden kurularak iki ya da daha çok işletmeyi varlığında birleştiren toplu işletme.
2420toplu pazarlıkToplu iş sözleşmesi yapabilmek üzere yetkili yanların bir araya gelerek konuyu görüşlerine ve inanışlarına göre tartışmaları.
2421toplu sayışımBir çok yatırımcılar adına açılan ve ancak aralarından seçilen yetkili bir tek kişinin para çekebilmesini olumlu kılan sayışım.
2422toplu sözleşme çağrısıYetkili işçi ya da işveren kuruluşlarının karşıtını toplu sözleşme yapmağa çağırması.
2423toplu sözleşme yetkilileriToplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla karşılıklı görüşmek ve pazarlığa girişmek üzere bağlı bulundukları örgütlerce kendilerine yetki verilenler
2424toplu tecim yeriTecimin toplu olarak yapıldığı yer.
2425toplu uyuşmazlıkÖrgütlü ya da örgütsüz iş uyuşmazlıklarında işçilerin toplu olarak devinmesi.
2426toplu yoklamaVergi uygulamalarının gerektirdiğinde tek yoklama belgesi yerine yoklama çizelgelerinin kullanılması ve bu işlem yapılırken vergi yöntemi yasasında belirtilen temel esaslara uyulması.
2427topluluk güvencesiToplumsal Güvenceler Kurumunun, işveren, dernek, birlik, sendika ve diğer örgütlerle bunların güvenceli durumda olmayan işçileri adına toplu güvence kollarından birisi ya da birkaçı tümü için yapabileceği güvence.
2428toplulukla iş uyuşmazlığıYürürlükte bulunan iş koşullarının tümü ya da biri, bir bölümü ve bunların uygulama biçim ve yöntemleri üzerinde bir işçi sendikası ya da örgütlenmemiş işçiler ile işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar.
2429toplumsal güvenceToplumsal güvenliğin sağlanabilmesi için kişinin güven altına alınması.
2430Toplumsal Güvenceler KurumuKişilere ilişkin çeşitli hakların korunması ve güvencelerin gereği gibi ve yaşlarına göre uygulanabilmesi amacıyla örgütlenen tüzel kişiliği kapsayan devlet kuruluşu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir