Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2491tümdeğer temeliGiderlerin yazılımlarında temel olarak ele alınan değer.
2492tümdeğer yöntemiTümdeğer ederleri, işlemleri ve hizmetlerinin uygulandığı sayışımlandığı yöntem.
2493tümdeğerle orantılı ücretÜretilen mallar ederinin iniş çıkışına göre ayarlanan ücret.
2494tümü ödenmemiş anamalTümü ödenmemiş, isteme ve yüklenime göre artığı ödenecek anamal.
2495TürkofisYurt ürünlerinin dış sataklarda sürümünü kolaylaştırma, dış ülkelerin tecimsel durum ve tutumları üzerinde bilgi toplama, tecimsel sözleşmelerle benzeri bilimsel konulara eğilerek gereken işlemleri yapma amacıyla meydana getirilen ve bugün kaldırılmış bul
2496tüzel kişiTüresel varlık, başlı başına bir varlık olmak üzere kurulan ve belirli bir amaç için meydana getirilen dernek, ortaklık gibi özdeksel olmayan kuruluşlar.
2497tüzel kişilerin vergi cezalarıTüzel kişilerin yönetim ve arıtımında vergi yasasına aykırı davranışlarından doğacak vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi.
2498tüzel pay1. Ulusal üretime işçinin emeği oranında katılan anamal. 2. Girişim gibi öğeler yanında tüzeye uygun gerçekleştirilen paylar.
2499tüzel yardımYasal kovuşturma yoluyla haklarını savunmak ve icra eliyle alacaklarını elde etmek isteyenlerin bu amaçla yapılacak giderleri ödeyemeyecek durumda olmaları nedeniyle kendilerine devletçe yapılan yardım.
2500tüzük1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyla düzenlenen, Danıştay'ın incelenmesinden geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan hukuk belgesi. 2. Her hangi bir kurumun ya da örgütün tutacağı yolu ve uygulayacağ
2501ucuzBenzerlerine ve aynı özellikte bulunanlara göre birim değeri düşük olan.
2502ucuz ederDüşüncel belirli ölçülere uygun düşük eder.
2503ucuz satışYüksek ederle satılamayan ya da zor satılan çeşidi kalmamış malların ucuz ederle satılması.
2504ucuzlatmaEderlerde indirim yapma.
2505ucuzluk bölümüBir satışevinin ucuz eşya satılan bodrum bölümü.
2506ucuzluk sergileriSataktaki ederinden çok aşağı mal satılan yerler.
2507uçak güvencesiUçaklarla yapılacak yolculuk ve taşıma işlerinde karşılaşılabilecek her tür dokuncalar için yapılan güvence.
2508uçuş ödencesiSubay, astsubaylara, erlere ve orduda görevli sivil teknisyenlere yasalarına göre uçuş nedeniyle verilen ödence.
2509ufak paraÇoğunlukla liradan küçük ufak madenî para.
2510uğraşı alışkanlığıBir işçinin değişik nitelik ve yerlerdeki işlere uyabilme yeteneği.
2511uğraşı bırakmamaÇalışanların çalıştıkları iş kolu ve uğraşı bırakıp başka iş ve uğraş edinmek istememeleri.
2512uğraşı giziBir uğraşının ya da bir sanatın uygulanılması süresince öğrenilen giz.
2513uğraşı sayrılığıÇalıştırıldığı iş nedeniyle sağlığındaki olanaksız değişimlerden doğan sayrılık.
2514uğraşı vergisi1. İzne bağlı işleri yapmak isteyenlerden alınan vergi 2. Belli bir uğraşıdan alınan vergi.
2515uğurlukBir malın tanımı için yapılan duyurularda, malı ilginç ve sevimli gösterebilmek amacıyla ve yapıcısına uğur getirir inancıyla uygulanan özel resimli simge.
2516ulaştırma işleri vergi değeriDar yükümlülükle bağımlı olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde sağladıkları kazançların Kurumlar eliyle bağımlı yabancı ülkelerde sağlanan kazançlar gibi vergilendirilmesi.
2517ultBir önceki ay anlamına gelen -Ultimo- (écoulé) sözcüklerinin kısaltılmışı.
2518ulusal bankaBanka yasalarına göre kurulan ve çalıştırılmakta olan Banka.
2519ulusal borçDevletin yurt içindeki ve dışındaki borçlarının tümü.
2520ulusal gelirBelirli bir süre içinde bir ulusça sağlanan gelirlerin tümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir