Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2521ulusal güvenceİşçilere ve düşük gelirlilere hükümetçe sağlanan güvence.
2522ulusal tutumbilimBir ulusun iyeliğinde bulunan ekonomik kuruluş ve işlemlerin ya da buna ilişkin bilgilerin tümü.
2523ulusal varlıkBelirli bir süre içinde bir ulusça elde olunan ekonomik özdeklerin para ile karşılanan değerleri.
2524uluslararası pay belgitiBir ülkede kurulu bir ortaklığın çıkardığı, başka ülkelerde de alınıp satılan pay belgiti.
2525uluslararası tecim türesiTerimsel alışverişleri nedeniyle uluslar ve devletlerarası ilişkileri düzenleyen türe kuralları.
2526umulmayan kazançÖnceden bilinmeyen nedenlerle sağlanmış olan kâr.
2527umulur borç1. Gelecekte bazı koşulların gerçekleşmesi nedeniyle doğacak borç. 2. Yapılması umulan işlemler sonucu meydana gelecek borç.
2528umulur dokunca karşılığıGelecekte ortaya çıkacak yitireceyi karşılamak amacıyla ayrılan yedek akçe.
2529ustaBir iş kolunda bütün incelikleri kapasyan nitelikte yetkili olan kişi.
2530uyarga1. Bir işlem için, hatırlatma yazılımı 2. Unutulmaması gerekli işleri yazmağa yarar günlemeçli yazılık.
2531uyarı ekiOkuyanı uyarma amacıyla yazılımların altına ya da kenarlarına eklenen ve "iyi dikkat ediniz" anlamına gelen uyarı niteliğindeki açıklamalar.
2532uyarılmış tüketimYeni yatırımların tüketim halinde ortaya çıkardığı artış.
2533uyarlık1. Yazılık, çizelge ve sayışımlar arasında uygunluk sağlama. 2. Belirli bir süre sonunda sağlanan kârı ve yitireceyi saptamak üzere kuruluşça tutulan sayışrmların borçlu ve alacaklı dalları üzerinde sonuç olarak bir denge sağlama.
2534uygulama alanıİş yasasının kapsadığı sınırlar çevresi içinde yapılabilecek tüm işlemlere ilişkin alan.
2535uygulamanUğraşısı özel bir bilgi ve yöntemi gerektiren kişi.
2536uygun değer1. Bir malın gerçek değeri, değiştirilen mallar arasındaki değer eşitliği. 2. Satın alınan mal için ödenen paranın, yapım değeri ile kâr payı toplamına eşit olması.
2537uygun ederBir malın o günün birimine uyan gerçek satış değeri.
2538uygun ısmarlamaIsmarlamanın istenilen özellik ve niteliğe uygun olması.
2539uygun örnekBir pazarlama araştırmasında yeter nitelik ve ölçüde alınan örnek.
2540uymazlıkSözleşme, anlaşma, bağıtlara uymama.
2541uyuşmaYapılacak işlemlerde bir başkasıyla koşulların tümü üzerinde anlaşma.
2542uyuşmazlık tutanağıUyuşmazlıkta durum saptanılmak üzere yazılan tutanak, (yanlardan birisinin oturuma katılmaması halinde tek yönlü olarak imzalanır.)
2543uzatma1. Borsada bir alışverişin gününü uzatma. 2. Borsada bir alışverişin gününü uzatmak için ödenen para.
2544uzatma günüBorsada öneili işlemin yapıldığı gün.
2545uzlaşma1. Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama. 2. Uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varma.
2546uzlaşmalı değişİki ülke arasındaki anlaşma kurallarına uygun bir düzende yapılan mal değişimi.
2547uzlaşmaya varmaBir işlemin gerektireceği tüm koşullar üzerinde sonuç olarak anlaşma.
2548uzlaştırıcıİki yandan gelen istekle bir sorunu çözümlemek üzere seçilen kişi.
2549uzlaştırıcı işçiİş yerinde işverenle işçiler arasında meydana gelebilecek tek yönlü, ya da toplulukla iş anlaşmazlıklarını çözümlemek üzere işverenle konuşup anlaşma ve uzlaştırma ödevini üzerine alan kişi.
2550uzlaştırmaUyuşmazlığın çözümlenebilmesi arnacıyla yapılan yasal çalışmaların tümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir