Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2881yıllık para alımıYıllık gelir, aylık, belirli bir dönemde ya da ömür boyunca süreli bir gelirden yılı içinde sağlanan para.
2882yıllık ücretÜcretin bir yıllık olarak ödenmek üzere saptanan tutarı.
2883yıllık ücretli izin yazdığıİşçilerin ücretli izin durumlarının saptandığı yazılık.
2884yıllık üremYıllık olarak sayışımlanan ürem.
2885yıllık yazanakBir kuruluşun bir yıl içinde paraya ilişkin işlemleri sonucunu özetleme ve açıklama amacı ile her yıl düzenlenerek ilgililerine sunulan yazanak.
2886yıllık yazılımBir yıllık akçalı durmu göstermek amacı ile düzenlenen ve paydaşlara verilen inceleme yazılımı.
2887yineleme sayısıBir değerler aşamasında yinelenen sayı.
2888yineli güvenceBir güvencecinin yaptığı güvenceyi tümü ya da birkaç bölümü ile bir başka kuruluşta da güvencelendirmesi.
2889yineli indirimAlıcılarına ilişkin belgitlerde indirim yapmış olan bankaların bu belgitleri başka bir bankaya vererek bunlar üzerinde tekrar indirim yaptırması.
2890yineli indirim sınırıMerkez bankasınca kabul ve uygulanılmak üzere duyurulan ürem sınırı.
2891yitik indirimBedelin süreden önce ödenmemesi halinde yararlanılmayan indirim.
2892yok bahasına satışDüşük ederle satma, alçak değerle elden çıkarma.
2893yoketmeDurağan bir varlığın önceden saptanan yaşam süresinden daha önce verimli olma gücünü yitirmesi nedeniyle o ana kadar uygulanılmamış olan aşınma paylarının yitirceye atılarak yok edilmesi.
2894yoketme belgesiÖdenen borç belgitlerinin yokedildiklerini gösteren belge.
2895yoklamaVergi yöntemi yasasının kapsamına giren ve vergi yasalarının yükümlü olarak tanımladığı kişilere ilişkin yükümlülükle ilgili özdeksel olayları ve konuları araştırarak saptama.
2896yoklama günüYoklamanın dilenildiğinde yapılması bu işlemin belirli bir sınırlama ile bağımlı olmaması ve uygulama sırasında vergi yöntemi yasasında belirtilen temellere uyulması.
2897yoklama sonuçları bildirimiYoklama sonuçlarının yetkililerince vergi yöntemi yasasında açıklanan temel bilgilere göre ayrıntıları ile vergi örgütü ve yükümlüye bildirilmesi.
2898yoklamada kimlik belgesi gösterilmesiVergi yöntemi yasasına göre yoklama yapmağa yetkili olan kişilerin bu olay sırasında vergi yükümlülerine fotoğraflı kimlik belgelerini göstermeleri zorunluluğu.
2899yoklamaya yetkililerVergi yöntemi yasası ile belirtilen temellere göre alınacak vergilerin gerçekleştirilebilmesi sağlanılmak amacı ile yoklama ve inceleme yapabilmekle yetkili kılınan kişiler
2900yoksayma1. Türeye aykırı,yerinde olmayan bir işlemin ya da bir kararın yargı ya da yetkili kurulca ortadan kaldırılması. 2. Bozma, uygulamayı kaldırma.
2901yol belgesiYol göstericilik, öncülük belgesi.
2902yolcu geçmeliğiGeçiş iznini göstermek üzere verilen belge.
2903yollukBulundukları yerden bir başka yere gönderilen görevlilere, yol ve gittikleri yerlerdeki oturum giderlerini karşılamak üzere verilen para.
2904yolsuz ve yöntemsiz borçlanmaPara çalma, yazılımlarda düzmecilik ve değişiklik yaparak aşırma yolu ile yolsuz ve yöntemsiz bir biçimde borçlanma.
2905yorgunluk hoşgörüsüBir işin yapılması için gereken zaman saptanırken işin yapılmasından dolayı ortaya çıkacak fiziksel ve düşünsel yorgunluklar için kabul edilen hoşgörü.
2906yorumlamaYasa, tüzük ve her tür işlemlerdeki yazılımların anlamlarını açıklama, çeviri yapma, birtakım eklemelerle gerçekten anlaşılır bir duruma sokma.
2907yönergeMal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma.
2908yöneticiBir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi.
2909yönetimBir girişime ilişkin işleri belirli bir anlayış içinde yürütme.
2910yönetim giderleriBir kuruluşun izlenim ve yönetimi için gerekli olan genel giderler, yolluklar, görevli aylıkları, kira, telefon, kırtasiye benzeri gibi yönetim giderleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir