Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2911yönetim kurulu1. Yaygın ortaklıklarla kooperatiflerde paydaşlarca ortaklığın yönetim işlerinde görevlendirilen üyeler kurulu. 2. Bir ortaklık ya da işletmenin yönetim işlerini uygulama amacıyla atanan ya da seçilen belirli kişilerden kurulu topluluk.
2912yönetim yapılarıÜretim ve yapım işlerinin yönetimi amacıyla içerisinde çalışılan ve içlerinde üretim yapılmayan yapılar.
2913yönetim yeteneğiBir kişinin bir işletmeyi yönetimde gösterdiği yetenek.
2914yönetimce düzeltmeYanlış olarak gerçekleştirilmiş olmalarında kuşku edilmeyen açık ve kesin nitelikteki vergi bozukluklarının doğrudan doğruya yönetimce düzeltilmesi.
2915yönetime katılmayan ortakAnamala pay veren ancak ortaklığın yönetimine katılmayan ortak.
2916yönetmenBir kuruluşu yöneten ve bu işlemler nedeniyle üzerine sorumluluk alan kişi.
2917yöntem incelemesiBir işlemin gereği gibi verimli olarak uygulanabilmesi sağlanılmak üzere en kısa yoldan başarıya varılması yollarını araştırma.
2918yurd içinde geri verme zorunluğuHizmet bağıtının yurt içinde herhangi bir barınakta bozulmasında, başkaca bir yargı yoksa gemi adamının işveren ya da yetkilisince geminin bağlama barınağına geri gönderilmesi zorunluluğu.
2919yurda geri göndermeHizmet bağıtının işveren ya da gemide çalışan kişi tarafından yurt dışında bozulmasında işveren ya da yetkilisinin gemi adamını bağıtlamada başkaca bir yargı yoksa geminin bağlama barınağına geri göndermesi zorunluluğu.
2920yurt görevleri yardımlarında ayrıcalıkVergi ödeme yükümlülüğü ile bağımlı tutulmayan ve yasasında ayrıntıları ile belirtilen yurt savunma ve görevleri karşılığında kişilerle geride kalan yetimlerine yapılan çeşitli ayrıcalıklı ödemeler.
2921yurttaşlık yasası1. Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa. 2. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa.
2922yuvarlak sayıSayıların bölüntüleri atılarak yuvarlak biçime getirilmesi.
2923yük belgesiSatıcı ile alıcı ya da alıcı ile aracının karşılıklı imzalarını kapsayan ve gönderilen malın niceliği ile değerini belirten yük belgesi.
2924yük gemisiYük, mal taşımı yapan gemi.
2925yükçüBaşkalarına ilişkin yük ve nesneleri beden gücüyle taşıyan kişi.
2926yükleme giderleriMalların taşıtlara aktarımı için yapılan giderler.
2927yükleme-boşaltma giderleri1. Malın gemi ambarına konulma ve düzenli yığma giderlerinin satıcıya, ambardan çıkarma giderlerinin de alıcıya ilişkin olması. 2. Satıcıya ilişkin gemi ambarına konulma ve düzenli yığma giderleriyle alıcıya ilişkin ambardan çıkartma ve boşaltma giderleri
2928yüklenciKişiye ya da devlete ilişkin bir işi belirli koşullarına göre yapmayı üstüne alan kişi.
2929yüklenimli ortaklıkKuruluşa ilişkin borç ve alacakların tamamından ortaklarını koydukları anamallar oranında değil zincirleme bütün mallarıyla sorumlu kılan ve bir ad altında tecimsel bir amaçla kurulmuş olan ortaklık
2930yüklenmeSöz verme, zorunluluk, yüklenme.
2931yüksek düzence kuruluişyeri düzence kurulunun yargılarını incelemeye, değiştirmeye yetkili işveren ve sendika yetkililerinden meydana gelen kurul.
2932yüksek ederEderlerin çok fazla yüksekliği.
2933yüksek uzlaştırma kuruluBaşkakanın ya da görevlendireceği bir bakanın yönetiminde kurulan ve iş anlaşmazlıklarını çözümleyen kurul.
2934yüksek üremli paraGüçlü inanca karşılığı satak ve Bankalardan yüksek ürem vermeden sağlanamayan para.
2935yüksek yargıcı kuruluBir iş kolunda çıkan ve birden daha çok ilde bulunan işyerlerini kapsayan toplu iş uyuşmazlıklarında işin bırakılması ya da işten çıkarma olaylarının yasaklandığı durumlarda ve il yargıcı kurulunca belirtilen temellere karşı durmalarda uyuşmazlığı çözümle
2936yürütme çalışmasıBir işletmede yapılan yürütme işlemleri.
2937yürütme yeteneğiBir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek.
2938yürütmeyi ertelemeVergilerde temyiz dilekçesiyle ya da dilekçe verildikten sonra yazı ile istenilmek koşulu ile Temyiz kurulunca inanca karşılığı yürütmenin ertelenmesi.
2939yüzdeYüzde sayışımı ile.
2940yüzde oranıYüzde sayışımı ile yüzde oranı denilen ve aracıya verilen para.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir