Nükleer Enerji - XML


IDTerimAçıklama
391kumanda düzeneğiReaktör denetim çubuklarını hareket ettirmeye yarayan düzenek.
392kurşun koruyucuRadyoaktif malzemenin taşınması ya da depolanmasında kullanılan kurşun kap.
393kurşunlu camİçinden geçen gama ışınımının zayıflama düzeyini artırmaya yarayan kurşun bileşimli saydam ekran.
394kurşunlu kauçukEsnek koruyucu ekran olarak kullanılan kurşun bileşimli kauçuk.
395kükürt içerikölçeriIşınım emilimi sonunda, hidrokarbonlar içindeki kükürt düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.
396kül içerikölçeriKömürün geriye saçtığı ışınımı ölçerek, kömürdeki kül düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.
397külleştirmeYanabilen radyoaktif maddeleri yakarak, hacimce küçültüp kül hâline getirme.
398kümülatif dozbk. toplam doz
399kütle açığıÇekirdeği oluşturan nükleon kütleleri toplamı ile çekirdek kütlesi arasındaki fark.
400kütle sayısı(atomik kütle numarası) Bir nüklid içinde bulunan toplam nötron ve proton sayısı (A).
401Lawson kriteribk. Lawson ölçütü
402Lawson ölçütü(lawson kriteri) Plazmanın ısıtılması ve yeterli sürede tutulması için gerekli olan enerjinin aynı kalmasını sağlayan ölçüt. (nt)
403lazer füzyonuLazer ışını enerjisiyle çekirdek parçalanmasının sağlanması
404lüminesansbk. ışıldama
405magnetik pompalamaPlazmanın, düzenli aralıklarla değiştirilen bir magnetik alandan yararlanılarak genleşme yoluyla ısıtılması.
406magnetik setYüklü parçacıkları yansıtacak biçimde düzenlenmiş olan donanım.
407metastabil durumbk. yarı kararlı durum
408mezonÇok kısa yaşam süreli, yüklü ya da yüksüz, spinsiz olan, kütlesi elektronla proton arasında değişen ve yüksek enerjili tepkime sırasında ortaya çıkan elemanter parçacık.
409miliremRem'in 1/1000'i düzeyinde olan eski doz eşdeğeri birimi.
410minimum dalga boyuX ışını sürekli tayfının en kısa dalga boyu.
411mobilitebk. devingenlik
412moderasyonbk. yavaşlama
413moderatorbk. yavaşlatıcı
414molKarbon-12'nin 0,012 kg.'ında bulunan atom sayısı kadar molekül içeren madde miktarı.
415monitörbk. ışınım monitörü
416Mutasyonbk. değişinim
417müon207 me kütleli, pozitif ya da negatif yüklü elemanter parçacık.
418negatronNegatif elektrik yüklü elektron.
419nitelik katsayısıBireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve risk oranını belirleyen katsayı (Q).
420noktasal yükBir elektriksel yükün bir noktaya indirgenmiş biçimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir