Nükleer Enerji - XML


IDTerimAçıklama
31ana nüklidBozunma zinciri içinde bir nüklidden önce yer alan radyonüklid.
32analizörbk. çözümleyici
33angströmRöntgen ışınlarının dalga boyu ölçülümünde kullanılan uzunluk birimi (A°). 1A° = 10¯¹° m
34anî gama ışınımıBir fisyon tepkimesinde anî olarak ortaya çıkan gama ışınımı.
35anî kritikBir nükleer zincir tepkimesinde, çoğalma etkeninin çok kısa süreli olarak 1’e eşit olması.
36anî nötron kesriFisyon başına ortalama ani nötron sayısının, fisyon başına toplam ortalama nötron sayısına oranı.
37anî nötronlarBir fisyon tepkimesinde anî olarak oluşan nötronlar.
38anilasyonbk. yok edim
39anti-partikülbk. karşı parçacık
40anyonEksi elektrik yükü taşıyan atom ya da atom grubu.
41aporbk. zararlı alım
42ara nötronlarKinetik enerjileri yavaş ve hızlı nötron enerjileri arasında kalan nötronlar.
43ara tayflı reaktörİçindeki fisyonun özellikle ara nötronlar tarafından oluşturulduğu reaktör.
44araştırma reaktörüÖzellikle temel ya da uygulamalı araştırmalar için kullanılan reaktör.
45artık ısıReaktörün durmasından sonra, yakıtında ya da bileşenlerinde oluşan artık radyoaktiflikten kaynaklanan ısı.
46artık ışınımYararlı ışınım demetinin görevini tamamladıktan sonra geriye kalan yararsız kısmı.
47asfaltlamaTamamen kullanılmış ve atılmak üzere olan radyoaktif artıklardan korunmak amacıyla bu artıkların asfaltla kaplanması.
48atmosfer kirlilik belirteciHavada radyoaktif aerosol buhar veya gazdan oluşan bir kirliliğin varlığını belirleyen aygıt.
49atmosfer kirlilik monitörüHavadaki kirlilik sınırı önceden belirlenmiş düzeyi aştığında, uyarıda bulunan aygıt.
50atmosfer kirlilikölçeriHavadaki aerosol, buhar ve gazın hacimsel etkinliğini ölçmeye yarayan ışınım ölçüm aygıtı.
51atom ağırlığıOksijen kütlesinin 1/16'sına eşdeğer olan kütle (P).
52atom enerjisibk. nükleer enerji
53atom numarasıBir nüklid içinde bulunan proton sayısı (Z).
54atom-gramBir elementin gram olarak belirtilen atom ağırlığı.
55atomik kütle birimiKarbon-12 kütlesinin 1/12'sine eşdeğer olan kütle birimi (akb), 1 akb= 1,6605x10¯27 (10 üzeri -27) kg
56atomik kütle numarasıbk. kütle sayısı
57Auger elektronuAuger etkisiyle yayınlanan elektron.
58Auger etkisiBir ya da birkaç elektronun dış katmandan saçılması sonucu, iyonlaştırılmış atomun iç katmandaki asıl düzeyine dönmesi.
59Avogadro sayısıBir maddenin mol olarak belirtilen atom ya da molekül sayısı (N). N = 6,024x10²³
60ayrışık ışınımAynı türden olup, farklı kinetik enerji taşıyan taneciklerin oluşturduğu ışınım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir