Nükleer Enerji - XML


IDTerimAçıklama
211faydalı demetDiyafram deliğinden geçerek ışınım kaynağı kılıfından çıkan ışın demeti.
212fîsyonbk. nükleer fisyon
213fîsyon parçalarıNükleer fisyon sonucu açığa çıkan kinetik enerjili yeni fisyon parçaları.
214fîsyon tayfıBelirli bir fisil nüklid için, anî nötronların enerji dağılımı.
215fîsyon ürünleriNükleer fisyon sonucu oluşan nüklidler.
216fîsyon verimiBelirli türde fisyon ürünleri oluşturan fisyon kesri.
217fisil maddeKendiliğinden ya da nötronlarla tepkimeye girerek çekirdek bölünmesi oluşturan madde, bölünebilir madde.
218fisyon nötronlarıBölünme olayında anî ya da gecikmeli olarak ortaya çıkan ve başlangıçtaki enerjilerini koruyan nötronlar.
219flokülasyonbk. çökeltme
220flüorışıYalnızca ışınımlanma sürecinde ortaya çıkan ışıldama.
221fosforışıUyarımdan sonra, kabul edilebilir bir süre daha devam eden ışıldama.
222fotoelektrik etkiYörüngesel elektron yayınımı sonucu, bir fotonun atom tarafından tamamen soğrulması.
223fotoelektronFotoelektrik etki sırasında, atom tarafından fırlatılan elektron.
224fotonötronBir fotonun atom çekirdeğiyle etkileşmesi sonucu, atom çekirdeği tarafından fırlatılan nötron.
225fotonükleer tepkimeFoton ve nüklid etkileşmesi sonucu oluşan nükleer tepkime.
226frenleme ışınımıYüklü parçacıkların çekirdek elektrik alanından geçişleri sırasında yavaşlamaları ya da hızlanmaları sonucu oluşan elektromagnetik ışınım.
227füzyonbk. nükleer füzyon
228füzyon enerjisiNükleer füzyon sonucu açığa çıkan yaklaşık 200 MeV'luk enerji.
229füzyon reaktörüFüzyon tepkimesiyle çalıştırılması tasarımlanan, ancak henüz uygulama aşamasına geçmemiş olan reaktör türü.
230G değeriMaddeye aktarılan enerjinin oluşturduğu özgül molekül iyon sayısı N’nin, enerji değeri ED’ye bölümü (G).
231gama ışınımıNükleer dönüşüm ya da parçacık yokedimi sürecinde yayınlanan fotonlardan oluşan ışınım.
232gaz soğutmalı reaktörSoğutucu olarak gaz (CO2), yavaşlatıcı olarak grafit kullanan reaktör (GCR).
233gazda çoğaltımGelen ışınımla gaz içinde oluşturulan iyon çiftlerinin, yüksek düzeyli bir elektrik alanı etkisiyle ek iyon çiftleri oluşturması.
234gecikmeli nötron kesriFisyon başına ortalama gecikmeli nötron sayısının, fisyon başına toplam gecikmeli nötron sayısına oranı.
235gecikmeli nötronlarNükleer fisyon sürecinde ani olarak değil, fakat fisyon ürünlerinin radyoaktif bozunması sonucu, belli bir gecikmeyle açığa çıkan nötronlar.
236geçici depolama alanıRadyoaktif artıkların kesin depolama alanına taşınmasından önce, denetim altında tutulduğu alan.
237genetik etkilerNükleer ışınımın, canlı organizmanın gen, kromozom, nükleik asit gibi genetik unsurlarında oluşturduğu biyolojik etkiler.
238genlik analizörübk. genlik çözümleyicisi
239genlik çözümleyicisi(genlik analizörü) Bir sinyal serisinin genlik cinsinden dağılım fonksiyonunu belirlemeye yarayan çözümeyici.
240geometrik bükülmeBir sistemin, örneğin bir reaktör kalbinin biçimine ve dış boyutlarına bağlı olan B²g parametresi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir