Medeni Hukuk - XML


IDTerimAçıklama
451iâde1) geri verme. 2) (kalıt = mîrâs'ta) denkleştirme(Ausgleichung).
452iâreiğreti verme (bk. âriyyet).
453iaşegeçindirme.
454ibra(dernekte) aklama.
455ibtidâenönceden, baştan.
456İcâzetonay. ~ vermek: onaylamak.
457icrâ1) yürütme. 2) yerine getirme. ~ ta'kıybi: bk. cebrî icrâ ta'kıybi. ~ Vekîlleri Hey’eti: Bakanlar Kurulu.
458ictihâdbilimsel görüş, inanç.
459ictihâdları birleştirme kararıinançları, görüşleri birleştirme kıyılgısı.
460ictinâb da`vâsıönleme arancı, dilemi.
461içtimâ`toplantı.
462idâreyönetim. ~ hey'eti: yönetim kurulu. ~ hukuku: yönetim töresi.
463iddiâsav. ~ etmek: savlamak.
464ifâdeanlatım.
465iflâsbatkı, batkınlık. ~ masası: batkı, batkınlık yığını (Konkursmasse, masse de faillite).
466iğretiâriyyet. ~ alan: âriyyet alan, müsteîr. ~ söyleşmesi: âriyyet akdi. ~ veren: âriyyet veren, muîr. ~ verme: iâre (bk. âriyyet).
467ihâleüsterme.
468ihbârbildirim. ~ etmek: bildirmek,
469ihmâlsavsama. ~ etmek: savsamak.
470ihrâcçıkarma.
471ihrâzkapma, kapım (Aneignung, occupation).
472ihtâlbozma.
473ihtâruyarım.
474ihtilâfçekişme, anlaşmazlık.
475ihtimâlolasılık.
476ihtimâlîolasıl.
477ihtimâmözen.
478ihtirâtüretme, buluş.
479ihtirâzı kayıdsaklı tutma yazgısı (Vorbehalt, clause de réserve).
480ihtiyâcgereksinme, gerekseme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir