Medeni Hukuk - XML


IDTerimAçıklama
781mücbir sebebzorlayıcı neden.
782müdâfaasavunma.
783müdâhalekarışma, taşkınlık, elatma.
784müddeâsavlık.
785müddeâ aleyhbk. da’vâlı.
786müddeâ biharanç konusu, arançlık dilem konusu,dilemlik.
787müddeîbk. da'vâcı.m
788müddeî-i umûmîsavcı.
789müddetsüre.
790müdîryönetmen.
791müeccelödeme günü gelmemiş, erteli.
792müessesekurum.
793müessiskurucu.
794müflisbatkın.
795mühimönemli: ~ sebeb: önemli neden.
796mükâfat ilânıödül duyurusu.
797mükâfat va`diÖdül sözvermesi.
798mükâfâtlı müsâbaka i`lânıödüllü yarışma duyurusu.
799mükellefyükümlü.
800mükellefiyyetyüküm, yükümlülük.
801mükellefiyyetli hibeyükümlü bağışlama, yükümlü bağış.
802mükteseh hakkazanılmış hak. mülga: kaldırılmış. mülhak: katma.
803mülközgülük.
804mülkiyyetiyelik. ~ i muhâfaza kaydı: iyeliği saklı tutma yazgısı. ~ in nakli: iyeliğin geçirilmesi.
805mülzembağlı.
806mümessiltemsilci başkası adına davranan, başkası adına davranıcı özdeyen, özdeyici.
807mümeyyizayırtım gücü olan, ayırtım güçlüsü (bk. temyîz kudreti).
808münâkasaeksiltme.
809münâzaaçekişme. ~ lı: çekişmeli.
810münâzaun fîhçekişmeli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir