Medeni Hukuk - XML


IDTerimAçıklama
901olasımuhtemel. olasıl: ihtimâlî.
902olasılihtimâlî.
903olumlumüsbet.
904onamrızâ, muvâfakat.
905onamakmuvâfakat etmek.
906onayicâzet, tasdîk.
907onaylamakicâzet vermek, tasdîk etmek.
908ondalıka’şâr.
909onurşeref, haysiyyet.
910ortadan kalkmazevâl (bk. sona erme).
911ortakçılık, yarıcılık (yoluyla kirâ)iştirâkli kirâ.
912ortaklarşürekâ.
913ortaklıkşirket.
914orunmakam (bk. kat).
915oturma hakkısüknâ hakkı.
916oyre'y.
917oyçokluğuekseriyyet-i ârâ.
918ödemeîfâ. akça ~ : te'diye.~ arancı (dilemi) : îfâ da’vâsı.~ çağı: îfâ zamanı. ~ güçsüzlüğü: aciz. ~ güçsüzlüğü belgesi: aciz vesîkası.~ gücü olmayan: âciz. ~ günü gelmemiş: müeccel (bk. erteli).~ günü gelmiş: muaccel, ~ gününün gelmesi: muacceliyyet. ~ gününü
919ödemezlikadem-i îfâ.
920ödencetaksît.
921ödentiâidât.
922ödeşim, ödeşmetakas.
923Ödevvazîfe. ~ ler: vezâif, vazîfeler.
924ödeyemezâciz (bk. ödeme gücü olmayan).
925ödeyemezlikaciz (bk. ödeme güçsüzlüğü).
926ödülmükâfat. ~ duyurusu: mükâfat i’lânı. ~ sözvermesi: mükâfât va'di.
927ödüllü yarışma duyurusumükâfâtlı müsâbaka i’lânı.
928ödünçkarz. alan: müstakriz. ~ veren: mukriz. ~ verme: ikrâz.
929öğrenmeıttılâ’.
930Öğretiilmî ictihâd.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir