Güzel Sanatlar - XML


IDTerimAçıklama
301duvar direği(Mimarlık) Eğrilmeye başlamış bir duvarın yıkılmasını önlemek için kullanılan ağaç direk.
302duvar resmi(Resim) 1. Duvar yüzeyi üzerine mumluboya, suluboya, yağlıboya, mozaik ya da kazıma resim gibi tekniklerle yapılan resim. 2. Genellikle bir duvarı örtecek büyüklükteki bez ya da kontraplak üzerine yapılmış resim.
303duvar ressamı(Resim) Duvara resim yapan, duvarı süsleyen ressam.
304duvar semeri(Mimarlık) Bir duvarı yağmurdan korumak için üst kısmına verilen iki yöne akıntılı biçim.
305duvar suluboyası(Resim) (İtal. fresco - taze) Yaş alçı üzerine yapılan suluboya resim.
306duvarayağı(Mimarlık) Yapılarda süs öğesi olmaktan başka görevi olmayan, duvara yapışık, üzerinde yukarıdan aşağı yivler bulunan yarım ayak.
307duvargözü1. Raf olarak kullanılmak üzere duvar içine açılmış oyuk. 2. İçine heykel yerleştirilen, üstü küçük yarım kubbeli ya da düz olan duvar oyuğu.
308düğer(Mimarlık) Sütun görevi olan direk.
309dühenk(Mimarlık) Hamam külhanlarında oluşan dumanı, cehennemlikten geçtikten sonra, bacaya vermek için duvar içlerine yapılan yollar. a. bk. cehennemlik, külhan.
310dünyanın yedi tansığı(Heykel, Mimarlık) İlk çağda yapılmış yedi önemli yapıt: 1. Mısır piramitleri 2. Babil "Asma Bahçeleri". 3. Efesteki "Artemis Tapınağı". 4. Olympia'da Phidias'ın "Zeus Heykeli". 5. Bodrum'da "Kral Mausolos'un Türbesi". 6. "İskenderiye Feneri". 7. "Rodos Heykeli".
311düz dam(Resim) Üzeri akıntılı olmayan düz çatı. a. bk. sundurma çatı, çadırçatı, beşikçatı.
312düz set(Mimarlık) Tabandan yüksekçe yapılmış düzlem. Yatay set. a. bk. seki.
313düzbaskı(Resim) Düz plak üzerinde basılacak yerlerin asitle duyarlaştırılıp boya emecek hale getirildiği baskı tekniği. Düzbaskıda, derinbaskıda olduğu gibi bir kazıma yoktur. Ya da yüksek-baskıda olduğu gibi basılacak yerlerin bırakılıp basılmayacak yerlerin derinlemesine alınması işlemi yapılmaz. a. bk. derinbaskı, yüksekbaskı.
314düzeltme(Resim, Heykel) Yapıtın bitiminden sonra sanatçının yaptığı düzeltmeler.
315düzen(Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Sanat yapıtında öğelerin dengeli kompozisyonu. 2. Yunan mimarlığında Dor, İyon ve Korent tapınak üslûpları için kullanılan sözcük.
316düzmebazilika(Mimarlık) Orta sahını yan sahınlardan yüksek bazilika. a. bk. bazilika.
317düzmedipteros(Mimarlık) Yanyüzlerinde dipteroslardaki gibi iki sıra değil, tek sıra sütun bulunan Yunan tapınağı. a. bk. dipteros.
318düzmeklasik(Heykel, Mimarlık) Yunan klasik sanatının özentili, abartılı yansılaması.
319ebru(Süsleme) Kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neftyağı ile sulandırılmış yağlıboya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
320egemen ton(Resim) Bir resimde egemen olan renk.
321eğiklik(Mimarlık) Eğik yüzey eğik olma hali. Duvar, mazgal ve pencere duvarlarının dışa ya da içe eğikliğini anlatmak için kullanılan bir terim. İçe eğiklik: [Alm. innere Böschung), dışa eğiklik: [Alm. äussere Böschung).
322ekleme dişi(Mimarlık) bk. bağlantı taşları.
323ekoylum(Mimarlık) 1. Camilerde yarım kubbelerin iki ya da üç yanında küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemeleri. 2. Eski Yunanda üstü yarım kubbe ile örtülü, oturulacak duvar oyuğu.
324eksedra(Mimarlık) bk. ekoylum.
325eleştiri (r.h.m)(Resim, Heykel, Mimari) Sanat yapıtının incelenip değerlendirilmesi bu anlamda yazılan yazı.
326eleştirici(Resim, Heykel, Mimarlık) Eleştiri yazan kişi.
327eleştiriciler derneği(Resim, Heykel, Mimarlık) Türkiye Sanat Eleştiricileri Derneği. a. bk. AICA.
328elgincilik(Resim, Heykel, Mimarlık) 19. y.y.da İngiltere'nin İstanbul elçisi iken Atina Parthenon'un kabartmalarını Londra'daki British Museum'a kaçıran Lord Elgin'in adından türetilmiş bir deyim olup, sanat yapıtlarını bulundukları yerden kaçıranlar için kullanılır.
329elyazması(Lat. manus = el scriptum = yazı) Elle yazılmış kitap.
330erguvan rengi(Resim) Erguvan çiçeğinin mora çalan vişneçürüğü rengi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir