Güzel Sanatlar - XML


IDTerimAçıklama
931taşbaskı sıkmacı(Resim) Baskı taşı üzerine yapılmış olan resmî kâğıt üzerine geçirmek için kullanılan sıkmaç.
932taşçı tarağı(Heykel, Mimarlık) Mozaik sıvayı taramak için tarakçıların kullandıkları ağzı dişli, çelikten kalem.
933taşçılık(Mimarlık) (Yun. stereos = katı özdek tomê = kesme) Her türlü yapıda kullanılanacak taşları kesme, biçimlendirme sanatı.
934taşdolgu(Mimarlık) İki yana bakan yüzleri düzgün örülmüş bir duvarın içini harç ve kaba taşlarla doldurma.
935taşkazıma sanatı(Heykel) Değerli taşlar üzerine oyma yoluyla mühür ya da beti yapma sanatı. a. bk. ters oyma.
936taşmaskeGenellikle barok çağda yapı ve çeşmelerin süslenmesinde kullanılan taştan yüz heykeli.
937tavanteknesi(Mimarlık) Kare ya da dikdörtgen biçiminde süslü tavan bölmesi.
938tavus yeşiliTavuskuşunun kuyruğunda görülen yeşil veronez yeşili, zümrüt yeşili.
939tebeşirboya(Resim) Süzgeçten geçirilmiş yulaf lapası ve suda eriyen toz boyaların karışmasından meydana gelen kuru kalem boya.
940tek kapılı(Mimarlık) Tek kapılı tapınak, yapı.
941tek kat boyaresim(Resim) Üst üste katlar halinde boyama yapılmadan bir defada bitirilen yağlıboya resim. Boyaları yan yana sürerek yapılan resim.
942tek renkliTek bir rengin açık-koyu değerleri ile yapılan (resim).
943tekbaskı(Resim) (Yun. monos = tek tupos = çeşit) Matbaa mürekkebi sürülmüş cam üzerine konan bir kağıda çizildiğinde, kalemin bastırıldığı yerin arka yüzeyine mürekkep geçmesi esasına dayanan bir baskıresim tekniği bu teknikle elde edilen örnek, a. bk. taşbaskı, düzbaskı.
944teknetonozDar kenarları da tonoz biçiminde kapalı olan beşiktonoz. a. bk. beşiktonoz.
945teknik çizim(Resim, İçmimari) Ev eşyası ya da kapı, pencere gibi yapı ayrıntılarını ölçekli olarak gösteren ve marangozların yararlandığı çizim.
946tektaş(Mimarlık) (Yun. monos = tek, lithos = taş) Tek parça taştan yapılmış (sütun, dikilitaş, boyunduruk).
947tektonluTahta, resim bezi, porselen ya da cam üzerine, alçak kabartma etkisi verecek biçimde ve bir tek rengin değerleri ile yapılmış (resim).
948tel süs(Mimari, Süsleme) Saf altın ya da gümüş telden yapılan ve bir maden plak üzerine lehimlenen kuyumcu süsü bu süslere benzeyen mimarlık bezemesi.
949temel(Mimarlık) Toprak altında kalan, üzerine yapının anaduvarları çıkılan taş döşek.
950temel döşeğibk. taban döşeği.
951temel tabanı(Mimarlık) Yapının üzerine oturduğu kaya ya da toprak zemin.
952tepetomurcuğu(Mimari, Süsleme) Süslenen bir yüzeyin en yüksek ve sivri yerine konulan tomurcuk biçimindeki süs tepe çiçeği.
953ters oyma(Heykel) Mısır kabartmalarında ve Mezopotamya silindir mühürlerinde görülen, derinliğine beti oyarak yapılmış kabartma. a. bk. kabartma.
954tezhip(Süsleme) Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi yaldız bezeme. a. bk. kitap resmi.
955tezhipçi(Süsleme) Tezhip yapan sanatçı. a. bk. tezhip.
956tığkalem(Resim) Oymabaskı tekniğinde, maden plaklara resmin oyulması için sanatçının kullandığı çelikten, ucu iğne gibi sivri kalem. a. bk. çelik kalem.
957tırnak(Heykel) Heykel dökümünde kalıp parçalarının birleştirilmesinde kolaylık sağlamak amacı ile yapılan dişlerin her biri kalıp tırnağı. a. bk. kalıp.
958ton(Resim) Aynı rengin çeşitleri. Örn. Türk mavisi, Pusya mavisi, çivit mavisi, deniz mavisi, indigo gibi. a. bk. ton değeri.
959ton değeribk. değer.
960tonlu geçiş(Resim) Aratonlar yardımıyla bir renkten öbürüne geçiş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir