Güzel Sanatlar - XML


IDTerimAçıklama
241dam korkuluğu(Mimarlık) Dam örtüsünü gizlemek için dam çevresinde yükseltilen alçak duvar.
242dam örtüsü(Mimarlık) Damın akmasına engel olan kiremit, oluklu saç, kurşun kaplama ya da kayağan taş gibi çeşitli örtü gereçlerine verilen engel ad.
243dam penceresi(Mimarlık) Tavan arasını aydınlatmaya ve dama çıkmaya yarayan camlı kapak a. bk. arnavut bacası.
244damlalık(Mimarlık) Yağmur sularını anaduvar dışına akıtmak için pencere alt kenarına konan eğimli çıkıntı.
245damlataşı(Mimarlık) Yapılarda bezeme öğesi olarak kullanılan damla biçimindeki taş kabartma, kabara.
246darüşşifa(Mimarlık) Osmanlıcada da hastane karşılığı sözcük.
247davlumbaz(Mimarlık) Dumanın ev içinde dağılmasını önleyen ocak külahı. Tavlumbaz da denir.
248dayak(Mimarlık) Bir yapının yıkılmaması için yapıya dayatılan destek.
249dayanma ayağı(Mimarlık) Yüksek yapılarda anaduvarlara binen yapı ağırlığını karşılamak üzere anaduvarın basınca en çok raslayan yerine yapılan duvardan ayak, dayanma duvarı.
250dayanma kemeri(Mimarlık) Camilerde ve gotik kiliselerde, kubbe ya da çatı ağırlığının yanlara olan basıncını yapı anaduvarına iletmek için kubbe ya da çatı çevresi ile dayanma ayakları arasına konulmuş destek kemer.
251dayanma kulesi(Mimarlık) Camilerde büyük kubbenin çevresinde yer alan ve kubbenin yanlara olan basıncını tutan, genellikle üstü kubbe biçiminde örtülü kule. a. bk. dayanma kemeri.
252dayanmalık(Mimarlık) Pencerelerin alt kenarında, oda içine çıkıntı yapan yatay yüzey.
253deambuiatoryum(Mimarlık) bk. çevredalız.
254değer(Resim) Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesi.
255dekastil(Mimarlık) bk. on sütunlu.
256demir kiriş(Mimarlık) Yapılarda beton içinde kullanılan ve beton dökümünden önce kalıplara aralıklı olarak döşenen demir çubuklardan her biri. a. bk. kiriş.
257demirlibeton(Mimarlık) Demir çubukların üzerine dökülmüş çimento-kum karışımı harçtan meydana gelen yapı gereci.
258deneme baskısı(Resim) Oymabaskı sanatlarında, maden plaklar üzerindeki çalışmaların geliştirilmeleri sırasında kazımanın sonucunu görmek için yapılan baskı.
259deniz mavisi(Resim) Mora çalan koyu, sıcak bir mavi.
260dergâh(Mimarlık) Dervişlerin toplandıkları ve ayin yaptıkları yer, yapı. a. bk. büyük tekke.
261derinbaskı(Resim) Oymabaskıda, mürekkebin kazınan çukur yerden alınması tekniğine dayanan baskı türü.
262derinlik çizimi(Resim) Oylumun ve içindeki eşyaların tek bakış noktasına göre bir yüzey üzerine çizimi.
263dermecilik(Resim, Heykel, Mimarlık) Değerli yapıtların iyi yönlerini alıp birleştirerek en iyi ve özlü yapıtın yapılacağına ilişkin kanı.
264devheykel(Heykel) Doğaldan birkaç kez büyük heykel.
265devim(Resim, Heykel) Resim ve heykelde belirtilen devinim görünüşleri.
266devimli(Yun. dunamis= kuvvet) Resim, heykel ya da mimarlıkta, duruk etki yapmayan (öğe, yapıt).
267devimli resim(Resim) 1. Dönen bir çarka takılmış değişik biçimli tahta ya da maden parçalarının gölgelerini duvara yansıtarak elde edilen renkli resim. Devimli gölge resim. 2. Çeşitli yönlerden bakıldığında başka türlü görünen resim. 3. Gözü yanıltan ve devimli imiş gibi etki yapan geometrik öğelerle kurulmuş resim. a. bk. op-art, pop-art.
268devsütun düzeni(Mimarlık) Bir yapıda ikinci kat yüksekliğine kadar ulaşan ön-sütunlar düzeni.
269dışavurumculuk(Resim, Heykel, Mimarlık) Doğacılık, akademicilik ve izlenimciliğe tepki olarak resim, heykel ve oymabaskı sanatlarında ortaya çıkmış bir anlayış. Dışavurumculuk doğanın anlatımı değil, insan içinin yansımasıdır. Bu sanat anlayışında sanatçı kendi ruhsal durumunun anlatımını doğa ile ilgili olmayan parlak renklerle dışa vurmak olanağını bulmuştur.
270dikey kesit(Mimarlık) Bir yapı yüzünün dik izdüşümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir