Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
301ak kanatlı toygarÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Türkistan ve Rusya'da ekili steplerde yaşayan, 17 cm kadar uzunlukta, sırtı kül kahverengi, karnı beyaz, erkeğinin tepesi kırmızı olan bir tür. Ak kanatlı tarla kuşu.
302ak karınlı sağanSağanlar (Apodiformes) takımının, sağangiller (Apodidae) familyasından, Güney Asya, Güney Afrika ve Palearktik bölgede yaşayan, Türkiye'de toplu hâlde kuluçkaya yatan, bilhassa dağların kayalık kısımlarında yaşayan, avını uçarken havada yakalayan, yavrula
303ak kulaklı bülbülÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, Arap bülbülügiller (Pycnonotidae) familyasından, kulak tüyleri beyaz bir tür.
304ak kuyruk sokumlu ebabilbk. küçük sağan
305ak kuyruklu kartalKuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Türkiye' nin her yerinde deniz, göl, nehir ve orman kenarlarında yaşayan yerli bir kuş.
306ak kuyruklu kız kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşugiller (Charadriidae) familyasından bir tür.
307ak kuyruklu soreksBöcekçiller (Insectivore) takımının, soreksgiller (Soricidae) familyasından, 4 cm kadar uzunlukta, 2. 5 cm kadar kuyruğu olan, memeli hayvanların en küçüğü.
308ak kuyruksallayanÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, Asya ve Avrupa'nın her yerinde yaşayan, 19.5 cm kadar uzunlukta, sırtı kül rengi olan, uçarken ya da yerde yakaladığı böcekler ile beslenen bir tür. Kuyruksallayan.
309ak leylekbk. leylek
310ak maddeGliya hücreleri ve sinir uzantılarından meydana gelmiş, beyin ve beyincikte organın iç tarafında, omurilikte ise dışta sütun gibi uzanan bölgesi.
311ak mukallitÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, sıra soluk kül kahverengi, karnı beyazımsı renkte, Avrupa ve Ön Asya'da ormanlarda yaşayan, böceklerle beslenen bir tür. Gri mukallit.
312ak pelikanKuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklılar (Pelecaniformes) takımının pelikangiller (Pelecanidae) familyasından, Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da toplu hâlde yaşayan, ülkemizde göçmen olarak bulunan, 70-73 cm kadar uzunlukta, beyaz ve hafif pembe r
313ak sırtlı kuyrukkakanKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye'nin bir kısmında görülen, Akdeniz'in kuzey sahilleri, Ege ve Marmara sahillerinde görülmeyen ve böceklerle beslenen bir tür. Kaya kuyrukkak
314ak yakalı sinekkapanbk. halkalı sinekkapan
315ak yanaklı baştankaraKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, baştankaragiller (Paridae) familyasından 14 cm kadar uzunlukta, sırtı kül kahverengi, karnı beyaz, Balkan Yarımadası ve Anadolu'da vadilerde yaşayan yerli bir kuş türü. Mahzun baştankara.
316ak yanaklı kazKuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımından, esas kışlama yeri Kuzey Denizi olan ve Türkiye'de de görülen, nehir ve deniz kıyılarında yaşayan, bitkisel besinlerle beslenen bir tür. Beyaz yüzlü kaz.
317ak yavşanbk. civanperçemi
318akağaçKaraağaçgiller (Ulmaceae) familyasından, yaprak döken, 30-35 m kadar boyda, Doğu Anadolu'da nadir olarak yetişen bir tür.
319akantometraKök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins.
320akarbk. kene
321akarisitAkarlara (kene vb.) karşı kullanılan öldürücü madde.
322akarlarbk. keneler
323akarolojiUyuz böcekleri ile keneleri inceleyen bilim dalı.
324akasmaDüğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, odunsu, tırmanıcı, basit ya da bileşik yapraklı, beyaz ve sarımsı çiçekli, ülkemizde de beş yabanî türü bulunan bk. cins. Filbahar, yaban sarmaşığı.
325akasyaKüstüm otugiller (Mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.
326akasya bitiBöcekler (Insecta) sınıfının, eş kanatlılar (Homoptera) alt takımından, kara renkli, akasyalar üzerinde bir arada yaşayan, bir eklem bacaklı türü.
327akaulesent(Yun. a: ..sız kaulos: sap) Çiçek saplarının toprak seviyesinden çıktığı, gövdesi olmayan bitkiler için kullanılan bir terim.
328akbaba kralıKartallar (Falconiformes) takımının, Yeni Dünya akbabasıgiller (Cathartidae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, Amerika'da yaşayan bir tür.
329akbabagillerKuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımının, gündüz yırtıcıları (Accipitres) alt takımından, kanatları geniş ve büyük, baş ve boyunları az çok çıplak, genellikle leş yiyen bir familyası. Rahip akbaba (Vulturmonachus), leş akbabası (Neophr
330akbaldırZambakgiller (Liliaceae) familyasından, beyaz çiçekli, soğanlı, 80 cm kadar boylanabilen otsu bir bitki. Tükrük otu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir