Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
631ameloblâstDiş minesi oluşumu sırasında organik maddeleri salgılayan, olgunlaşma sırasında ise emme ya da nakletme görevini üstlenen epitel hücreleri.
632amelogenezDiş minesinin oluşumu.
633amensalizmİki birey arasında birisinin var oluşu, diğerinin yok oluşu ile sonuçlanan rekabet.
634amentumÇiçekleri tek eşeyli ve genellikle periantları bulunmayan, ana ekseni eğilme yeteneğinde olduğundan sarkık duran, başak çiçek durumu.
635Amerika antilobuÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 120 cm kadar uzunlukta, 80 cm kadar yükseklikte, sırtı sarımsı, karnı beyaz, Orta ve Kuzey Amerika’da yaşayan bir tür.
636Amerika bıldırcınıTavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, 25 cm kadar boyda, Kuzey Amerika' da yaşayan bir tür.
637Amerika bizonuÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 275 cm kadar uzunlukta, kısa boynuzlu ve hörgüçlü, baş, karın ve bacakları kara, sırtı açık renkte, Orta ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür memeli. Amerika mandası, bizon.
638Amerika dere dokuz gözlüsüYuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıfının, taşemenler (Petromyzontes) takımından, yedi yıllık larva evresine sahip türleri olan bir cins.
639Amerika deve kuşlarıKuşlar (Aves) sınıfının, karinasızlar (Ratitae) bölümünden, üç parmaklı, kanatları körelmiş, iri ve uçamayan kuşları içine alan bir takım.
640Amerika deve kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, Amerika deve kuşları (Rheiformes) takımından, Güney Amerika' nın steplerinde yaşayan, Afrika deve kuşlarından biraz daha küçük ve kanatları daha az körelmiş, uçamayan bir tür. Nandu.
641Amerika deve kuşu gillerKuşlar (Aves) sınıfının, Amerika deve kuşları (Rheae) takımından, üç parmaklı, uzun boylu ve uzun bacaklı, uçamayan iri kuşları içine alan bir familya.
642Amerika doymazıLeyleksiler (Ciconiiformes) takımının, leylekgiller (Ciconiidae) familyasından, 90-100 cm kadar uzunlukta, Amerika'da sulak yerlerde yaşayan bir tür.
643Amerika manatıDenizinekleri (Sirenia) takımının, manatigiller (Trichechidae) familyasından, 3 m kadar uzunlukta, hemen hemen kül renginde derisi olan, Amerika'da yaşayan bir tür.
644Amerika mandasıbk. Amerika bizonu
645Amerika sarıasmasıgillerKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları koni biçiminde, kuyrukları uzun ve yuvarlak, 110 kadar türü olan bir familya.
646Amerika tapiriTek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, tapirgiller (Tapiridae) familyasından, 2. 5 m kadar yükseklikte, l m kadar uzunlukta, küçük yeleli, eti yenen ve derisi kullanılan bir tür.
647Amerika timsahıTimsahlar (Crocodilia) takımının, timsahgiller (Crocodilidae) familyasından, 4.5 m kadar uzunlukta, Florida'dan Kaliforniya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür.
648Amerika vizonuEtçiller (Carnivora) takımının, sansargiller (Mustelidae) familyasından, 35-51 cm kadar uzunlukta, sırtı koyu, karnı açık kahverengi, kuyruğu püsküllü, kürkü çok değerli olan ve Amerika'da yaşayan bir tür. Vizon.
649Ames testiKarsinojenlerin araştırılmasında kullanılan basit bir bakteri testi.
650ametabol gelişmebk. başkalaşımsız gelişme
651ametabolibk. başkalaşımsız gelişme
652amfetaminMerkezî sinir sisteminin güçlü bir uyarıcısı olan bir uyuşturucu madde.
653amfibolik yolAnabolik ve katabolik bir yol.
654amfibyumlarbk. iki yaşamlılar
655amfidiploit(Yun. amphi: her iki diploos: iki kat) Her biri farklı türden gelen iki kromozom takımı taşıyan tetraploit organizma. Allotetraploit.
656amfidrom(Yun. amphi: her iki dromein: koşmak) Üreme faaliyeti dışında, hayatlarının belirli dönemlerinde düzenli olarak tatlı sulardan denizlere, denizlerden tatlı sulara göç etme, iki yönde gitme.
657amfigenez(Yun. amphi: her iki genesis: meydana gelme) Eşeyli üreme, eşeysel çoğalma.
658amfigoni(Yun. amphi:her iki gonos:döl) İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma şekli.
659amfikarpi(Yun. amphi: her iki karpos: meyve) Bitkinin toprak altında farklı, toprak üstünde farklı meyve oluşturması.
660amfipatik(Yun. amphi: her iki pathos: duygu) Bir molekülün yapısında hem hidrofobik hem de hidrofilik grubun bulunması. Protein ve lipitler de amfipatik özellik gösterebilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir