Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
721amorf(Yun. a:..sız morphe: şekil) 1. Şekilsiz. 2. Aktif bir genin meydana gelmediği bir mutasyon.
722amöbosit(Yun. amoibe: değişme kytos: boşluk) Amip şekline ve özelliklerine sahip herhangi bir hücre derisi dikenlilerin sölom sıvısında bulunan bir hücre.
723amöboyit hareketAmibin hareketine benzeyen hareket yalancı ayaklar ile sağlanan hareket.
724amöboyit hücreSüngerlerde dermal tabaka içinde bulunan mezogleaya gömülü amöboyit hareketli hücreler.
725AMPbk. adenozin monofosfat
726Amphibiabk. iki yaşamlılar
727Amphineurabk. ilkel yumuşakçalar
728Amphioxus lanceolatumbk. batrak
729Amphipnoidaebk. çifte solunumlugiller
730Amphipnous cuchiabk. çifte solunumlu balık
731Amphisbaena fuliginosabk. iki yönlü kertenkele
732Amphisbaenidaebk. iki yönlü kertenkelegiller
733Amphiuma meansbk. iki soluklu
734Amphiumidaebk. iki soluklugiller
735ampleksikol(Lat. amplecti: sarmak caulis: gövde) Bitkilerde sapsız yapraklarda, yaprak tabanındaki kulakçıkların gövdeyi tamamen sarması.
736amplifikasyon1. Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel kompleksliğin gittikçe artırılması yönündeki değişiklikler. 2. Bir DNA parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücresi içinde fazla üretilerek artırılması.
737amplikonÇoğaltılan gen ürünü.
738ampul1. Zardan yapılmış herhangi bir kesecik. 2. Omurgalılarda kulağın yarım daire kanallarının uçlarındaki genişlemiş yapılar. 3.Derisi dikenlilerde su kanal sistemine bağlı halka kanal üzerindeki küçük iç su depoları. 4.Keski solungaçlılarda duygu kanalların
739ampullabk. ampul
740ampulsü organKöpek balıklarında duygu epiteli içeren, lümen ve kanalı jelâtinimsi sıvı ile dolu, sıcaklığa, elektriksel ve kimyasal maddelere cevap veren organ.
741Amygdalus communisbk. badem
742ana arıbk. kraliçe arı
743ana atardamarKanı vücuda taşımak üzere kalpten çıkan büyük atardamar. Aort.
744ana baba generasyonubk. P generasyonu
745ana baba iziİnsan, fare ve diğer bazı hayvan türlerindeki bazı genlerin ifadesinin anadan ya da babadan gelmesine göre belirlenmesi.
746ana hücreBölünerek diğer hücre tiplerini veren hücre.
747Anabantidaebk. cennet balığıgiller
748Anabas scandensbk. tırmaşık balık
749anabiyoz(Yun. ana: yukarı bios: hayat) Bazı organizmalarda meydana gelen belirgin ölü veya durdurulmuş canlılık durumundan sonra hayata dönüş tekrar canlanma.
750Anableps tetrophthalmusbk. dörtgöz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir