Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
751anabolik reaksiyonlar(Yun. ana: yukarı bole: atmak) Canlı organizmalarda basit maddelerden enerji kullanılarak daha kompleks maddelerin meydana getirilme reaksiyonları. Anabolizma.
752anabolizmabk. anabolik reaksiyonlar
753Anacanthinibk. dikensizler
754Anacridium aegypteumbk. Mısır çekirgesi
755Anadolu alabalığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, 25-50 cm kadar uzunlukta, üstünde büyük lekeler bulunan, Türkiye’ nin tatlı sularında yaşayan bir tür.
756Anadolu kertenkelesiPullu sürüngenler (Squamata) takımının, gerçek kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından, İran ve Anadolu'da yaşayan bir tür.
757Anadolu kiraz kuşubk. boz kiraz kuşu
758Anadolu sıvacı kuşubk. küçük sıvacı kuşu
759anadrom(Yun. ana: yukarı dromein: koşmak) Hayatlarının çoğunu denizlerde geçiren ve denizalası gibi yumurtlamak için her yıl tuzlu sudan tatlı sulara göç eden balıklar.
760Anaer albifronsbk. sakarca
761anaerob(Yun. an: ..sız aer: hava bios: hayat) Oksijen yokluğunda yaşayabilen herhangi bir organizma. Mecburi anaeroblar çok düşük miktardaki oksijen varlığında bile yaşayamazlar. Fakültatif anaeroblar normal veya düşük oksijen konsantrasyonunda yaşayabilirler.
762anafaz(Yun. ana: yukarı phasis: görünüş) Mitoz ve mayoz bölünmenin üçüncü safhası. Mitoz bölünme sırasında, kopyaları yapılmış kromozomların uzunluğuna ayrıldığı ve her kromatidin iğin kutuplarına doğru hareket ettiği, mayoz bölünme sırasında ise homolog kromoz
763anagenez(Yun. ana: yukarı genesis:soy) 1. Bir hat içinde devamlı evrim. 2. Dokuların yenilenmesi.
764anahtar kilit modeliBir enzim üzerindeki aktif yerin substratın üç boyutlu yapısına tam olarak uyduğunu ileri süren teori.
765anakondaPullu sürüngenler (Squamata) takımının, boagiller (Boidae) familyasından, 8-10 cm kadar uzunlukta, Güney Amerika'da su kenarlarında yaşayan bir tür.
766analAnüse yakın veya anüste yer alan.
767anal bezlerAnal kanalda, anal sinüs bölgelerinde bulunan ve mukus salgılayan, düz, dallanmış tüp şeklindeki bezler.
768anal çizgilerAnal kanalın üst kısmında bulunan uzunluğuna katlanmalar. Rektal çizgiler.
769anal kanalRektumun aniden darlaştığı yerden başlayan sindirim kanalının anüse açılan son bölgesi.
770anal sinüsAnal kanalda anal çizgilerin arasında kalan bölgelerden herhangi biri.
771analjezikAğrı dindirici.
772analogKöken bakımından değişik olmakla beraber aynı görevi yapan yapılardan her biri. Örnek: Midye ve balık solungaçları gibi.
773analogiYapı ve köken bakımından benzemeyip görevde benzeme durumu.
774Anamniotabk. amniyonsuzlar
775ananasBromeliaceae familyasından, 60-120 cm kadar boylanabilen, meyvesi çam kozalağına benzeyen, sıcak bölgelerde yetişen, çok yıllık, otsu bitkiler.
776Ananas sativabk. ananas
777anapsit kafatası(Yun. ana: yukarı apsis: kemer) Sürüngenlerde, temporal bölgede bir açıklığı bulunmayan kafatası tipi.
778Anas acutabk. kılkuyruk
779Anas clypeatabk. kaşık gaga ördeği
780Anas creccabk. çamurcun

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir