Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
811angiospermbk. kapalı tohumlular
812Angiospermaebk. kapalı tohumlular
813Angström, A°, Aİsveçli fizikçi Angström tarafından ileri sürülmüş olan, elektron mikroskobunda incelenen yapıların ölçülmesinde kullanılan, mikronmetrenin on milyonda biri olan bir uzunluk ölçüsü birimi.
814Anguidaebk. yılan kertenkelelerigiller
815Anguilla anguillabk. yılan balığı
816Anguillidaebk. yılan balığıgiller
817Anguillula acetibk. sirke iplik solucanı
818angular1. Köşeli. 2. Birçok omurgalılarda alt çenede bulunan zarsı kemik.
819angutbk. angıt
820anhidröz(Yun. an:..sız hydor: su) Susuz, su içermeyen.
821Anhinga rufabk. yılanboyun kuşu
822Anhingidaebk. yılanboyungiller
823anıkBallıbabagiller (Labiatae) familyasından, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki. Dağ reyhanı.
824anilin mavisiDokuların incelenmesi sırasında kesitlerin boyanması için ya tek olarak ya da diğer boyalarla birlikte kullanılan bir tip boya.
825animal kutupVitellüslü yumurtada yumurtanın vitellüssüz bölgesinin karşı vejetatif kutba göre daha hızla bölünerek blâstulanın geliştiği çok sayıda küçük hücrenin bulunduğu kısmı.
826Animaliabk. hayvanlar âlemi
827Anisomyodibk. ses kasları gelişigüzel dizililer
828anitilasyon radyasyonubk. yok olma radyasyonu
829anizogametbk. eş olmayan gamet
830anizogamibk. eş olmayan gametlilik
831anizosYunanca eşit olmayan anlamına gelen ön ek.
832anizositoz(Yun. an: sız isos: eşit kytos: hücre) Kırmızı kan hücrelerinin boylarında görülen değişiklikler.
833anizospor(Yun. an: ...sız isos: eşit sporos: tohum) Eşey ve şekil olarak birbirinden farklı olan sporlar.
834anizotropik bantbk. A bandı
835anizotropik bölge(Yun. anisos: eşit olmayan trope: dönme) Biyolojik yapılarda ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar.
836Ankara keçisiUzun ipek gibi tüylere sahip evcil keçinin bir ırkı. Tiftik keçisi.
837Ankara kedisiTüyleri ak, işitme duyusu zayıflamış ve iki gözü ayrı renkte olan, evcil kedinin atası.
838ankirinKırmızı kan hücrelerinin zarının sitoplâzmaya bakan yüzünde bulunan, spektrin ve bant III proteini ile etkileşime giren bir protein.
839anlakAnlama ve kavrama kapasitesi. Zekâ.
840anlamsız kodonbk. sonlanma kodonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir