Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
961Apo Bbk. apolipoprotein B
962Apocynaceaebk. zakkumgiller
963Apodabk. ayaksızlar
964apodem(Yun. apo: uzakta demos: vücut) Eklem bacaklılarda iç iskelet uzantıları.
965Apodemus mystacinusbk. büyük dişli orman faresi
966Apodesbk. karınları yüzgeçsizler
967Apodidaebk. sağangiller
968Apodiformesbk. sağanlar
969apoenzim(Yun. apo: uzakta in: içinde zyme: bırakmak) Koenzimle birleşerek aktif enzimi (holoenzim) teşkil eden enzimin faal olmayan protein kısmı.
970apoferritinDemir kapsayan ferritin molekülünün proteinsiz kısmı.
971apofiz(Yun. apo: uzakta phyein: büyümek) 1. Genellikle kasın bağlandığı kemik üzerindeki çıkıntı. 2. Çam kozalaklarının tohum taşıyan pullarının kaidesindeki çıkıntı. S.Mantar hiflerinin üreme organları altındaki çıkıntı. 4.Bazı yosun (Bryophyta) kapsüllerinin
972apogami(Yun. apo: uzakta gamos: evlenme) Eşey organlarının olaya girmediği bir üreme şekli.
973apoinduserDNA'da kontrol bölgesine bağlanmak ve kayıda imkân vermek üzere geni faaliyete geçiren düzenleyici protein.
974apokarp(Yun. apo: uzakta karpos: meyve) Meyve karpellerinin birbirinden ayrı olması.
975apokrin(Yun. apo: uzakta krinein: ayırmak) Süt bezlerinde olduğu gibi, bez hücresinde meydana gelen salgının hücrenin apikal bölgesinden, bir kısım sitoplâzma ile birlikte atılması şeklindeki salgılama.
976apokrin bez(Yun. apo: uzakta krinein: ayırmak) Deri altına gömülü hâlde bulunan, kanalları kıl diplerine açılan, koyu, akıcılığı az, yapışkan olan salgısı bırakıldığında kokusuz, fakat bakterilerin etkisiyle bozulması sonucu kokulu hâle dönüşen, koltuk altı, anüs ve
977apolipoprotein B, Apo BDüşük yoğunluktaki lipoproteinlerin dış yüzeyindeki fosfolipit ve kolesterole kısmen gömülü, 4563 amino asit içeren, oldukça büyük bir serum proteini. Apo B 100, karaciğer hücrelerinde, Apo B 48 bağırsak epiteli hücrelerinde sentezlenir ve serumla taşınır
978Apollon kelebeğiBöcekler (Insecta) sınıfının, pul kanatlılar (Lepidoptera) takımından, Avrupa'da ve yurdumuzda yaşayan, çok güzel renkli bir eklem bacaklı türü.
979apomiksi(Yun. apo: uzakta mixis: karışık) Bitkilerde partogeneze benzeyen döllenme olmaksızın üreme tipi.
980aponöroz(Yun. apo: uzakta neuron: sinir) Bazı kasların giriş yerinde kollagen tel demetleri ve fibroblastların tabakalar hâlinde düzenli bir şekilde dizildikleri yassılaşmış kirişler ya da bazı kasların içine giren zar.
981apopetalbk. diyalipetal
982apoptoz(Yun. apo: uzakta ptoma: ölü vücut) Programlanmış hücre ölümü etraftaki hücrelere zarar vermeden bir hücrenin ölmesi ya da fagositik hücreler tarafından yok edilmesi. Apoptozis.
983apoptozisbk. apoptoz
984aposepalbk. diyalisepal
985apotesyumMantarlardan Discomycetes' de görülen fincan şeklinde olan ve himenyumu dışarıda kalan askokarp.
986apotip(Yun. apo: uzak typos: örnek) Türün tanımı sırasında fotoğrafi çekilmek üzere kullanılan birey.
987apozisyonKemik büyümesinde olduğu gibi, daha önce oluşmuş bir yüzeye materyal eklenmesi.
988apozisyonal büyümeKıkırdak dokusunda perikondriyumun alt kısmındaki fibroblastların matriks maddelerini sentezlemesi ve salgılamasıyla hücrelerin birbirinden uzaklaşması sonucu oluşan büyüme.
989Appendiculariabk. eklice
990Aptenodytes patagonicabk. kral penguen

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir