Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
1591berber maymunuMaymunlar (Primates) takımının, Eski Dünya maymunugiller (Cercopithecidae) familyasından, 75 cm kadar uzunlukta, kuyruğu körelmiş, yüzü ve elleri et renginde, kaba yerleri kırmızı, Kuzey Afrika ve Cebelitarık'da yaşayan, Avrupa'da ise yaşayan tek maymun t
1592bergamotTurunçgiller (Rutaceae) familyasından, taze meyvelerinden bergamut esansı elde edilen ve parfümeri sanayiinde kullanılan ağaçsı bitkiler.
1593Bergmann KuralıÇeşitli coğrafik bölgelerde yaşayan sıcakkanlı hayvan türlerinin sıcak yerlerde küçük boylu, soğuk yerlerde büyük boylu olması kuralı.
1594beriberiİnsanlarda, B Vitaminleri grubundan B1 vitamini (tiyamin) eksikliğinde, vücutta hızla kilo kaybı, kaslarda zayıflık şeklindeki belirtilerle açığa çıkan bir hastalık.
1595Beroe ovatabk. hıyar medüzü
1596besi doku(Yun. endon: içinde sperma: tohum) Tohum çimlenip ilk yaprakları oluşuncaya kadar geçen sürede gerekli besini sağlayan doku. Endosperm.
1597besi yeribk. ortam
1598besinHerhangi bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan maddeler. Besin maddesi.
1599besin devriEkosistemin canlı ve cansız komponentleri arasındaki element değişimi.
1600besin hücreleri(Yun. trophe: besin kytos: hücre) Oositin çevresinde ya da yakınındaki oosite besin sağlayan tek tek hücreler ya da hücre grubu. Trofosit.
1601besin kofuluBir hücrelilerin (Protozoa) sitoplâzmasında besin tanecikleri ve sıvı kapsayan, içinde besin maddelerinin sindirildiği bir zarla çevrili boşlukların her biri.
1602besin maddesibk. besin
1603besin polibiKnidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde iş bölümü sonucu beslenme görevini üzerine almış koloni bireyi.
1604besin zinciriBir organizmanın bir sonraki organizma için besin oluşturduğu organizmalar dizisi.
1605beslenmeBesin maddesinin canlı tarafından yutulması, sindirilmesi, damarlarla kullanılacakları yerlere taşınması ve sonunda organizma tarafından kullanılacak hâle getirilmesi. Alimentasyon, nütrisyon.
1606beş parmaklı kara kurbağasıKuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, kara kurbağasıgiller (Bufonidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, Güney Amerika'da yaşayan bir tür.
1607beş parmaklı pangolinPullu hayvanlar (Pholidota) takımının, pullu memeligiller (Manidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, Güney Asya'da dağlık yerlerde yaşayan bir tür.
1608beş parmaklılar(Yun. pente: beş daktylos: parmak) Dört ayaklarında da beş parmağa sahip olan hayvanlar balıklar (Pisces) ve yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıflarına giren hayvanlar dışta kalmak üzere diğer omurgalılara verilen genel ad.
1609beşbıyıkbk. muşmula
1610Betabk. yabanî pancar
1611beta endorfinHipofîz bezinde oluşan, beyin, pankreas ve plasentada bulunan, morfin reseptörlerine bağlanarak davranış değişikliğine yol açan, otuz bir amino asitlik bir polipeptit.
1612beta filokinonbk. K vitaminleri
1613beta galâktozidazLaktozun glikoz ve galaktoza parçalanmasında görev yapan enzim.
1614beta galâktozit asetilazBeta galâktozit metabolizması için gerekli olan ve beta galâktozit permeaz enzimiyle birlikte iş gören bir enzim.
1615beta galâktozit permeazBeta galâktozidin deri içine girme oranını kontrol eden enzim.
1616beta globulinbk. globulin
1617beta hücresiPankreasta ve hipofiz bezinde bulunan bir çeşit salgı hücresi.
1618beta oksidasyonAsetil CoA'yı meydana getirmek üzere yağ asitlerinden iki karbon biriminin ayrılması.
1619beta parçacıklarıRadyonüklidlerdeki nötron fazlalığından oluşan ve radyonükleidlerden yayılan, yapı ve özellik olarak elektrona benzeyen ancak atom çekirdeğinden oluşan yüksek enerjili negatif yüklü elektronlar.
1620beta polimerazÖkaryotlarda DNA sentezi sırasında oluşan boşlukları dolduran ve bozuklukları tamir eden enzim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir