Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
661düşlemeDoyurulamayan istekleri uyanık durumda düşte canlandırma.
662düşmanlıkCanlının, engellenme karşısında başka birine karşı kırıcı ya da yok edici duygular beslemesi durumu.
663düşmansama(Sullivan) Kişinin düşmanlar arasında yaşamak zorunda kaldığı duygusuna kapılması.
664düşünceAnlıksal etkinlikler sonucu oluşan karmaşık bir düşünü.
665düşünce devinimiBir tepkinin, dış uyaran sonucu değil, bir düşüncenin etkisiyle ortaya çıkışı. (Bu görüşe göre her düşüncede devinime dönüşme gizilgücü vardır.)
666düşüncül devinim görüşüRuhbilimde tepkileri, uyaranın kendiliğinden doğurduğu görüşüne karşıt olarak, kişilik ya da bireyi, uyaran ve tepkileri seçmekte birinci derecede etkili gören anlayış.
667düşünmeAlgılama ve yapımsal işlemlerden çok düşünüleri kullanarak sorun çözme etkinliği.
668düşünme işitimi sabuklamasıKişinin düşüncelerinin kendisi ya da başkalarınca işitildiği kanısına dayanan bir sabuklama.
669düşünme yasalarıDüşünme sürecini açıklamak için ileri sürülen yasalar.
670düşünsel öğrenmeEzberleme yerine, sorun çözümünde yararlı olabilecek, bilgi ve becerileri öğrenme.
671düşünüÖncelikle ve dolaysız olarak duyumlarla ilişkisi bulunmayan herhangi bir anlık süreci.
672düşünü uçuşmasıBirbirine yalnızca ses uyumu ve anlam benzerliği gibi dış bağlarla bağlanmış düşünülerin hızla birbirini kovalaması. (Bu durumda herhangi bir konu üzerinde pek az durulabilir. Ruh hastalıklarından kimisinde kendini gösteren bir düşünme ve konuşma bozukluğ
673düzeltilmiş takvim yaşıZamanından önce doğan çocukların takvim yaşlarından düzgülü doğuma göre olan fark çıkartıldıktan sonra kalan süre.
674düzen etkisiBir deneyde uygulanan türlü işlemlerin sıra düzeninin aynı denekler üzerindeki etkisi.
675düzenceBir ülkü ya da amaca erişmek için belirli bir anda duyulan istek, tepke, ya da ilgilerin yöneltilip denetim altında tutulması.
676düzgülüHerhangi bir özellik ya da ölçü yönünden, ilişkili olduğu yaş kümesinin orta dilimini oluşturan çoğunluğun arasında bulunan (kişi).
677düzgüsüzHerhangi bir özellik ya da ölçü yönünden olağan ortalamadan olumlu ya da olumsuz yönde açık bir biçimde uzaklaşan (kişi).
678düzgüsüz bağımlılık(Horney) Kişinin, güçlü gördüğü bir başkasına duygu yönünden aşırı biçimde bağlanması ve kendini onunla özdeşleştirmek için zorunlu bir gereksinme duyarak kendini küçültmesi durumu.
679düzgüsüzlük ruhbilimiKişilerdeki davranış bozukluklarını ve davranış gücü yetersizliklerini inceleyen ruhbilim dalı.
680Ebbinghaus eğrisiEzberlenen anlamsız hecelerin unutulmasıyle ilgili olan ve öğrenimi izleyen ilk birkaç gün içinde unutmanın çok olduğunu, ondan sonraki günlerde unutulanın azaldığını gösteren bir eğri.
681edilginOlayların gidişini etkilemek ve denetlemek için kişinin hiç bir çaba göstermeme durumu.
682edilgin bağımlılıkOnur duygusu düşük kişilerin başkalarının yardımını, yakınlığını sağlamak ereğiyle kendi yetersizlik ve küçüklüklerini belirtme durumu.
683edilgin dilKişinin, konuşma ve yazı dilinde anlama gücünü gösterdiği sınır.
684edilgin içedönüklük(Juhg) Ruhsal etkinlikleri dış dünya gerçeklerine yönetememekten doğan başarısızlık.
685edilgin içgüdüAmacı edilgin olan içgüdü.
686edilgin öğretmeEğitim ve öğretimde öğrenciyi edilgin bir durumda tutarak yetiştirmeye çalışma.
687edilgin-saldırgan kişilikOlaylar karşısında gerekli bağımsızlığı gösteremeyen, kimilerinde kararsız ve başkalarının ağzına bakan bir tutum takınan, kimi olaylar karşısında ise aşırı öfke, kırıcılık ve engelleme davranışları gösteren kişinin özelliklerinin tümü.
688edilginlik gereksinmesiGevşek ve eylemsiz durma, çaba göstermeden yarar sağlama ve başkalarını kendi haline bırakma gereksinmesi.
689edimBelirli bir iş durumuyle karşılaştığı zaman kişinin yapabildikleri.
690edim ölçeriÇözümleri öncelikle devimsel davranışlara dayanan ölçer.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir