Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
901güvenHastanın, sorunlarının çözümünde sağaltımcıyle olumlu sonuçlara varabileceği konusundaki inancı.
902güven değiştirimÖzellikle okula başladıktan sonra çocukların, ana ve babaların güç ve beceri yönünden eşsiz olduğu inancını yitirip, onların yerine bu açıdan başka kişileri koymaları.
903güvenlikBütün gerekseme ve isteklerin güven altında bulunması.
904güvensizlikKişinin çevresine karşı, nedenleri açık ve belli olmayan bir kaygı ve gerginlik duygusu içinde olma durumu.
905hadımlık karmaşası1. Erkeklerde baskıya alınmış, bilinçsiz olarak cinsel örgenini yitirme korkusu. 2. (Ruhsal çözümleme) Her iki cinsten çocuklar arasında varlığı savunulan bilinçsiz bunalım kaynağı.
906hah yaşantısıGözlenip üzerinde düşünülen bir durum ya da sorunun birdenbire çözümünün kavranıldığı an.
907hastalık hastalığıOrtaya çıkan en küçük belirtileri abartarak beden sağlığına karşı aşırı ve hastalıklı bir ilgi gösterme durumu.
908hastalık sömürüsüGerçek ya da uydurma hastalıklar yoluyla yarar ya da kazanç sağlama.
909hastalık yılgısıHastalanmak ya da belirli bir hastalığa tutulma düşüncesi karşısında duyulan aşırı korku.
910hastalıklı yalancılıkHiç bir amaca yaramadığı halde sürekli ve zorunlu olarak gerçekleri değiştirme tutkusu.
911hastalıktan yararlanmaHasta olmanın sağladığı doygunluk ve rahatlığı sürdürme.
912hava ile iletimDış kulağın topladığı ses dalgalarının kulak zarı, örs, çekiç ve üzengi kemikleri yoluyla iç kulağa ulaştırılması.
913hayvan magnetizmiMesmer'ce ileri sürülen, uyutanın deneği uyutabilmekte etkili olduğu güç.
914hayvan ruhbilimiDavranışın incelenmesinde hayvanları denek olarak kullanan, bu hayvanların davranışını araştırma konusu yapan ruhbilim dalı.
915hayvan sapıncıHayvanlara karşı cinsel ilgi duyma.
916hayvanbiçimcilikİnsan davranışını, onun altındaki düzeylerde bulunan yaratıklara özgü olan kavramlarla betimleyip yorumlayan ve insanı hayvanlardan ayırt eden nitelik ve özelliklerin varlığını yadsıyan görüş.
917hayvancıl cinsellikÖlü ya da hayvanları cinsel birleşim için kullanma.
918hazır olma-olmama yasalarıE. L. Thorndike'ın, öğrenmenin kolaylaştırıcı ve doyurucu koşullarıyle engelleyici koşullarını belirleyen üç yasası.
919hazırlık aralığıHazır ol imi ile uyaranın uygulanacağı an arasında geçen süre.
920hazırlık karşılığıDolaysız olarak doygunluk sağlamakla birlikte ereğe yönelmiş harhangi bir davranış.
921hazırlık kurgusuEylemde bulunmak için kişinin beden, anlık ve duyguca takındığı belirli bir durum.
922Heinis anlıksal büyüme yasasıYaş ilerledikçe anlağın ortalama artışını gösteren bir yasa. (Bununla ilişkili formül şudur: T.Y/6.645xy=429 (1-e) burada y, söz konusu olan yaşta ulaşılan anlak düzeyidir, e ise logaritmik temeldir, T.Y yıl olarak takvim yaşıdır.)
923Hellin yasasıÇoğul doğumlarda bebeklerin sayısı arttığı oranda genel nüfus içindeki bütün doğumlara göre görünüş sıklıklarının geometrik bir oranla azalacağını belirten bir kural.
924hep ya da hiç yasasıTek bir nöronun ya en güçlü uyaranla harekete geçtiği ya da başka türlü geçemediği ilkesi.
925HerbartçılıkHerbart'ın ortaya koyduğu ruhbilim görüş ve yöntemlerini benimseyen akım.
926Herbert`in beş öğrenme basamağıHerbert'in öne sürüp savunduğu, öğrenmenin birbirini izleyen "hazırlanma", "sunuş", "karşılaştırma" ve "soyutlama (çağrışma)", "genelleme", "uygulama" gibi beş basamağı.
927Herner yasasıRenk körlüğünün, bundan etkilenmeyen kadın yoluyla erkekten erkeğe geçtiğini belirten bir genelleme.
928hızlanmaAnlıksal gelişmesinde ya da başarıda, bireyin takvim yaşı ile ilgili ortalamadan daha hızlı ilerlemesi.
929hızlı gelişen çocukAnlık ya da beden gelişimi yönünden ortalamadan daha çabuk ilerleme gösteren çocuk.
930hızlı gelişimÇocuk gelişimi alanlarından birinde ya da birkaçında görülen çok hızlı ilerleme ya da olgunlaşma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir