Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1051işitsel çözümlemeSözcük ya da hecelerin temel ses öğelerine parçalanması.
1052işlem ruhbilimi(Brentano) Ruhsal ya da anlıksal açıdan varlıkları ve olayları tanımak, hoşlanmak - hoşlanmamak, değerlendirmek gibi görüntülerle ilgili konu ve görüşleri ele alan ruhbilim dalı.
1053işlemcilikSözcük, kavram ve kuramların, gözlem ve araştırma yöntemleri yoluyla sağlanan anlamlarından başka bir anlamı olmayacağı görüşü.
1054işlemsel öğrenmeCanlının daha önceki denemelerde doyurucu sonuçlar sağladığını denediği tepkinin, benzer durumlarda da yinelendiğini öğrenmesi.
1055işlemsel tanımGözlenebilen öğeler ya da davranışlar yoluyla yapılan bir tanım türü.
1056işlev bozukluğuBeyinde baş gösteren bir sakatlanma nedeniyle kişinin araç kullanma ve tasarladığı devimleri yapabilme gücünü yitirmesi.
1057işlev itimiDevinimsel görevlerin zedelenmesi ya da yitirilmesi.
1058işlevsel anlak düzeyiCanlının olağan koşullarda ortaya koyduğu anlak düzeyi. (Olağandışı uyaran ya da güdülerin etkisiyle bu düzey yükselebilir.)
1059işlevsel aşağılık(Adler) Nicelik ya da nitelik açısından yeterli çalışma gücünden yoksun olma durumu.
1060işlevsel bilgiUygulanma ve kullanılma niteliği olan bilgi.
1061işlevsel bozuklukBeden yapısında bir çöküntü söz konusu olmadan herhangi bir örgenin işleyişinde baş gösteren bozukluk. (Sinirce sonucu gelişen körlük, sağırlık, dil tutulmasında olduğu gibi.)
1062işlevsel çıldırtNedenleri ruhsal kaynaklı olan ruh hastalıkları.
1063işlevsel gizilgüç denkliğiAyrı kişilerin birbirinden farklı kavrama dizgelerini kullanarak aynı sorunu çözmesinde ya da aynı işleri yapmasında eşit başarılar sağlayabilmesi.
1064işlevsel ruhbilimAnlıksal görüntüleri süreçler ve etkinlikler olarak tanımlayan, bu etkinliklerle görevlerin yararlılığına önem veren ruhbilim.
1065işlevsel sağırlıkİşitme örgeninin yapısında, işitme sinirleri ya da özeğinde hiç bir bozukluk olmadığı halde kişinin ruhsal nedenlerle işitme gücünü kullanamaması.
1066iştah yitimiYemek isteğinin, az ya da tüm yitirilmesi.
1067itiBelirli bir ereğe ulaşmak ya da belirli bir eyleme girişmek için duyulan güçlü ve sürekli tepi.
1068iyelenme içgüdüsü(Ruhsal çözümleme) Bebeklerin sevgi konularını elde etme ve elde tutma konusundaki bilinçsiz çabaları.
1069iyelenmecilikCanlının kendine göre önemli olan nesneleri, başkalarıyla paylaşmak istemeyerek kendine saklamaya uğraşması.
1070iyi benÇocuğun benliğinin tümünün, ana babasından kendine ödül, destek ve sevgi sağlayan yönü.
1071iyi biçimİçtapı ve divrikliğinin sonucu olarak değişkenlik göstermeyen açık ve sürekli bir biçim. (Böyle bir biçim eksiksiz, yalın, değişmez, kapalı, kolay anlaşılır, düzenli ve bakışıktır.)
1072iyi biçim yasası(Biçim ruhbilimi) Biçim, dış çizgiler ve örüntülerin eksiksiz, dengeli ve sürekli olarak algılandığına ilişkin yasa.
1073iyi süreklilik yasası(Biçim ruhbilimi) Düz bir çizgi ya da çemberin kıvrımının algılanan durumca belirlenmiş yönde sürüp gideceği yasası.
1074iyileşme amacı(Jung) Ruhsal sağaltımla hastanın yaşamında daha iyi ve benimsenebilir amaçlar bulması.
1075iyimserlikHer nesne ve olayın, daima iyi yanını gören ve iyi sonuçlar vereceğine inanan bir tutum ya da kişilik özelliği.
1076izlenimUyaranların, duyu örgenlerimiz ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri ya da belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş toplu etkisi.
1077izlenme yasası(Delbouf) Durumlardaki birbirini izleyen artışın aritmetik oranlarla olmasına karşılık uyaranlardaki artışın geometrik oranlarla oluşu.
1078J-eğrisi(Allport) Trafik ışığında beklemek gibi ölçünlü durumlarda bireylerin yapacağı tepkilerin sıklık dağılımını gösteren bir eğri.
1079Jackson yasasıHastalık nedeniyle anlıksal görevlerde yitim ya da bozulma söz konusu olunca, devinim düzeninde son öğrenilenlerin ilkin yitirildiğini belirten görüş.
1080Jacosta karmaşasıOedipus karmaşasında çocuğun anneye tutularak babayı kıskanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir