Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1291Munsell renk dizgesiBin kadar rengin koyuluk, parlaklık ve benzeri açılardan düzenlenmiş olduğu bir atlas.
1292Müller-Lyer yanılsamasıHerhangi bir düz çizginin ok başıyle sonuçlanmasının çizgiyi olduğundan kısa, ters ok başıyle sonuçlanmasının ise olduğundan uzun algılanmasına yol açması.
1293Müller-Schumann yasasıA ve B arasında bir çağrışım ilişkisi kurulunca bunlardan herhangi birinin üçüncü bir nesneyle çağrışım bağı kurabilmesinin zorlaşması.
1294mürekkep lekesi ölçeriÜzerinde türlü renklerdeki mürekkep lekelerinin bulunduğu bir dizi karttan oluşan, kişiliğin yapısını ve uyumunu değerlendirmeye yarayan ölçer.
1295Nancy okuluAvrupa'da Berheim’in önderliği altında gelişen ve ruh hastalıklarını uyutumla sağaltma yöntemini kullanan bir topluluk.
1296narkozla çözümlemeRuhsal çözümü kısa sürede gerçekleştirmek için hastayı narkozla uyuşturarak sağaltma yöntemi.
1297neden uydurmaKaynağı öncelikle coşkusal olan davranış ve tutumları için kişinin kendine ya da başkalarına karşı inandırıcı ussal nedenler uydurması.
1298neden-sonuç ölçeriDeneğin, belirli bir nedenin etkisini ya da bir etkinin nedenini bulmasını gerektiren bir ölçer türü.
1299nesne değişmezliğiAlgılanan nesnelerin, algılama koşullarındaki değişkenliklere karşın temel özelliklerini koruması.
1300nesnel anlakNesnel ya da nesnel durumlara uyabilme gücü ile ilişkili yetenekler.
1301nesnel ruhbilimRuhbilimin konusunu yalnız yeterli gözlemcilerin gözleyebilecekleri görüntü ve olaylarla sınırlandıran bir ruhbilim akımı.
1302nesneler kuramıMeinong'un, düşüncenin konusu olan her türlü nesneyi, varlığından soyutlayıp yalnızca öz yönünden incelemeyi amaçlayan kuramı önsel bir bilim olmak isteyen bu kurama göre, nesneleri apaçık yargılar ya da imgesel yargılarla (varsaymalarla) kavrayabiliriz.
1303nicelikGenellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.
1304nimfcil tutkuKadınlarda görülen aşırı cinsel istek.
1305nitelikBireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik.
1306nitelik karmaşasıBazı düşlerle erken bunamalı konuşmalarında görülen, türlü düşünü ya da düşünü parçalarını mantıklı hiç bir ilişki kurmadan bir araya toplayan hastalıklı bir düşünce düzeni.
1307nöbetHerhangi bir hastalıkla ilişkili olarak birdenbire baş gösteren bilinç yitimi, çırpınma, ateş yükselmesi gibi belirtilerden birisi ya da birkaçı.
1308Oedipus karmaşası(Ruhsal çözümleme) Kızların babaları, erkek çocukların anneleriyle baskıya alınmış cinsel ilişki kurma isteği ve kendi cinsinden olan büyüğü ile yarışması.
1309oğlancılıkCinsel ilginin erkek çocuk ya da gençler üzerinde toplanıp onlarla doyurulması.
1310okul ruhbilimcisiRuhbilimde uzmanlık edinerek bu beceri ve yeterliğini okul sorunlarının incelenmesi ve çözümünde kullanan kişi.
1311okuma bölümüÖlçünleşmiş okuma ölçerlerinde öğrencilerin sağladığı okuma yaşını takvim ya da sınıf yaşına bölerek elde edilen sayısal bir değer.
1312okuma gevşekliğiOkuma yitiminin bir belirtisi olan, aşırı derecede ağır okuma durumu.
1313okuma yeteneğiGenel olarak algılama alanını taşmayacak denli geniş göz devinimleriyle yazı dilini doğrudan doğruya kavrayabilme ve yanlışsız olarak anlayabilme yeteneği.
1314okuma yitimiGörme gücünde ya da anlıksal güçte herhangi bir yetersizlik ve bozukluk bulunmadığı halde okuma becerisini yitirme.
1315okumaya hazırlıkBelirli öğrenme koşulları altında okuma öğreniminin gerektirdiği anlıksal ve bedensel olgunluk düzeyine erişmiş bulunma.
1316olağan ikizlerİki ayrı yumurtanın döllenmesinden oluşan ve aralarındaki benzerlik başka başka zamanlarda doğan kardeşlerinkinden çok olmayan ikizler.
1317olguBeden, anlık ya da toplum yönlerinden daha iyi uyum sağlamak amacıyla inceleme konusu olan kişi ya da olaylarla ilgili bilgiler.
1318olgu tarihçesiBireyin yaşamında önemli bir olayın baş göstermesine yol açan nedenlerin oluş sırasına göre düzenlenmesi.
1319olgu toplantısıOkul ya da kılavuzluk özeklerinde incelenen sorunlu kişilerle ilgili bilgi ve bulguların, kurumun uzmanlarınca tartışıldığı, değerlendirildiği ve alınacak düzeltici işlemlerin kararlaştırıldığı toplantı.
1320olgu yöntemiUyumsuzluk ve davranış bozukluklarına yol açabilecek yaşam öyküsü, aile durumu ve öteki bütün etkileri aydınlatmak amacı ile kişinin geçmişinin incelenmesi yolu ile yapılan tanılama ve iyileştirme yöntemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir