Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1441Pollyanna mekanizmasıKişinin, sorunları olmasına karşın, her şeyin yolunda gittiği inancında olması.
1442Purkinje arka imgesiUyaranın, düzgülü imgesinden sonra, yerini tüm olarak kendisine bıraktığı karşıt renkteki bir imge.
1443Rankçı ruhsal çözüm akımıRank'ın geliştirdiği, Freud okulunun bağımsız sayılabilecek bir uzantısı.
1444rasgele örneklemeEvren denilen bir yığından ona benzer sayılabilecek bir örneğin gelişigüzel seçilmesi.
1445rastlantısal öğrenmeTasarlama ve belirli bir güdü söz konusu olmadan rasgele koşullar içinde gerçekleşen öğrenme.
1446renk duyumuGörme sinirleri ile alınan ve beyine götürülen uyarımların renk olarak algılanması.
1447renk körlüğüKırmızı ve yeşil renkleri ayırt etme gücünden yoksun olma durumu.
1448renklerin coşkusal özellikleriTürlü renkleri, yaşantıların yarattığı coşkusal tepkilere bağlamadan doğan belirti ve özellikler. (Kırmızının dehşet duygusu vermesi gibi.)
1449renkli işitmeİstençsiz olarak, belirli sesleri duyarken belirli renkleri de algılama. i
1450resim tümleme ölçeriGörsel örgütleme yeteneğini ölçmekte kullanılan bir araç. (Parçaları eksik olarak çizilmiş eşyaların resimlerini deneğin ayırt etmesi istenir.)
1451resim yorumlama ölçeriTürlü biçimlerde yorumlanabilen bir dizi resim karşısında denekten her resim için bir öykü uydurması istenen, kişiliği yansıtıcı bir ölçer.
1452Rh etmeniİlk kez Rhesus maymunlarının alyuvarlarında bulunan, kanda pıhtılaşmayı kolaylaştırıcı bir öğe.
1453rolBireyin üyesi bulunduğu kümenin etkinliği sırasında benimsediği davranış özellikleri.
1454rol çatışmasıBelirli bir durum içinde bireyin, bir biriyle uzlaştırılamayacak iki ayrı rolü bir arada oynamak zorunda kalması.
1455rol yaptırmakDaha iyi ve nesnel gözlemler yapabilmek amacıyla belirli bir rolü belli bir durum içinde, deneklere önemli ayrıntılarıyle oynattırmak.
1456Rorschach ölçeribk. mürekkep lekesi ölçeri.
1457Rorschach tepkileri dengesiRorschach ölçerinde, insan devinimleri tepkileri sayısının, renk tepkilerinin üç sınıfındaki sayıların toplamına oranı. (Bireyin ortaya koyduğu tepkilerin, iç dürtülerin ve dış uyaranların nasıl dengeleştirildiğini gösterdiği sanılmaktadır.)
1458ruh hastalıkları bilimiRuh hastalıklarını, nedenleri ve belirtileri açısından düzenli olarak inceleyen bilim dalı.
1459ruh hastasıRuh ya da sinir hastalığına tutulmuş kişi.
1460ruh hekimliğiRuh ve sinir hastalıklanyle kişide görülen önemli uyumsuzlukların önlenme, tanılama ve sağaltımı ile uğraşan bir uzmanlık dalı.
1461ruh sağlığıKişinin yaşama uyumunda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde doyurabilmesi durumu.
1462ruh-beden koşutluğuBir anlayışa göre, bilinçli ruhsal süreçlerle ilişkili olarak belirli bedensel süreçlerin var olması.
1463ruh-fiziksel alan(Koffka): Davranış çevresi ile fizyolojik alanı bir bütün olarak birleştiren kapsayıcı bir kavram.
1464ruh-oyunsal boşalımHastanın, sağaltımcının tanımladığı rol ya da olayları dilediği biçimde oynayarak bir tür boşalma olanağı elde etmesi.
1465ruh-sinir koşutluğuBir anlayışa göre, bilinçli bütün anlıksal etkinliklerin belirli sinirsel eylemlere neden olması.
1466ruhbilimDavranış, anlıksal süreçler ya da kişilikle uğraşan bilim.
1467ruhbilim çizelgesiDavranışa ilişkin olgu ve süreçlerin ölçülmesi amacıyla geliştirilmiş ölçü araçlarına verilen ad.
1468ruhbilim okullarıRuhbilimin konusu ve yöntemleri ile ilgili olarak ileri sürülen türlü görüş ve dizgeler. (Yapısal ruhbilim, görevsel ruhbilim, davranış ruhbilimi, derinlik ruhbilimi gibi.)
1469ruhbilim ötesiBugüne dek düzgülü ruhbilimin inceleme alanı içine girmeyen (uzaduyum, ruhlarla bağlantı kurma, görünmezden haber verme gibi) ruhsal olayların gerçeklik durumunu ve niteliklerini incelemeye çalışan bir ruhbilim alanı.
1470ruhbilimciRuhbilimin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan kişi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir