Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
121ansal görevAnlığın yapı ve kapsamı dışında kalmakla birlikte ansal nitelik gösteren herhangi bir eylem.
122ansal kimya görüşüAtomların birleşerek türlü moleküller yarattığı örneğinden kalkıp, ansal öğelerin de kendilerine benzemeyen karmaşık birtakım bileşikler oluşturduğunu savlayan görüş.
123ansal körlükGerçeklerle yüz yüze gelmeye karşı gösterilen direnç.
124ansal kurguKişinin genellikle öğrenme sonucunda, belirli bir iş ya da yaşantı için anlık yönünden hazır olma durumu.
125ansal öğeDuyum, imge ve yalın duygular gibi daha küçük parçalara bölünemediği düşünülen ansal gereçler.
126ansal ölçerBireylerin anlak gelişimini ve bu açıdan aralarındaki bireysel ayrılıkları değerlendirmeye yarayan ölçer.
127ansal ölçmeRuhsal görev, özellik ya da süreçlerden herhangi birisini ya da birkaçını nicelik açısından belirleme işi.
128ansal örgütDavranış eğilimleri arasındaki sürekli ve dayanıklı başatlık, uysallık ilişkilerinin oluşturduğu dizge.
129ansal sağlıkKişinin iyi uyumlu olduğu özlem ve dileklerini başarıyle doyurabildiği sürekli ve mutlu bir sağlık durumu.
130ansal sakatlıkAnlıksal yetersizlik yüzünden düzgülü okul öğreniminden yararlanamama, yaşama uyumda başarısızlık gösterme durumu.
131ansal yaşAnsal ölçerlerde, bireyin başarı ile çözdüğü sorulardan aldığı olumlu puanları, temel yaşı üzerine ekleyerek bulunan yaş.
132ansal yetilerDüşünme, istenç, bellek, duygu gibi birbirinden bağımsız düşünülen güçler. (Bugün bu terim bilimsel geçerliğini yitirmiştir.)
133ara cinsellikHer iki cinse özgü olan ikincil cinsel özelliklerin bir kişide toplanması durumu.
134ara değişkenKendinden önceki ve sonraki değişkenlerle görevsel ilişkileri bulunan değişken.
135aracıRuhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kişi.
136aracı erekGenellikle son erekten önceki ara ereklere verilen ad.
137aracı etkinlikÇoğu zaman aracı olan bir nesne ya da imin ortaya çıkmasını sağlayan ve ereğe yaklaşılmakta olduğunu bildiren etkinlik.
138aracı nesneCanlının ereğe doğru ilerlemekte olduğunu belirten herhangi bir nesne ya da ipucu.
139aracı-sonuç gücü(Tolman) Kişinin aracı nesneyle erek nesnesi arasındaki ilişkilere tepki yapabilmesini sağlayan doğal ya da edinilmiş bir yetenek.
140aracılık kuramıBelirli uyaranların doğrudan doğruya araçlı davranışları harekete geçirmediği, ancak birçok eylem dizgelerine bağlı, aracı durumda bir süreci etkilediği görüşü.
141aracıyla genellemeKoşullandırma sırasında kullanılmayan ve koşullu uyarana da benzemeyen bir uyaran karşısında koşullu tepki gösterme.
142araçsal öğrenmeDeneğin, amaca yönelmesini kısaltan ve kolaylaştıran tepkileri öğrenmesi.
143aradurumUzay algısında bir nesnenin başka bir nesnenin görünüşünün bir bölümünü kapaması.
144aralıklı alıştırmaHerhangi bir şeyin öğreniminde, belirli uzunlukta zaman aralıklarıyle kesilerek yapılan alıştırma.
145aralıksız öğrenmeÖğrenme deneylerinde, öğrenilmesi gereken konuyu ya da davranışı aralıksız yinelemelerle eksiksiz başarabilir duruma gelme.
146araştırıcı davranış1. Araştıran canlıyı çevresinin uyarıcı yeni bölüm ve bölgelerine sürükleyen davranış dizisi. 2. Belirli bir durumun özelliklerini eksiksiz olarak gözden geçirdikten sonra, ilişkili başka durumları kavramsal olarak inceleme.
147ardaşlık etkisiBir deneyde izlenen basamakların, aynı deneklere uygulanan işlemler üzerindeki etkisi.
148argınlıkHalsizlik, bitkinlik durumu.
149arı tonBaşka tonların karışmadığı katışıksız titreşim düzeyi.
150arka duyumGöz ya da kulak gibi duyu örgenlerinin uyarılması bittikten sonra da algılanması sürdürülen duyumlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir