Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1471ruhcinsel boşalmaİmgelem etkinlikleri çerçevesi içinde başlayan ve sonuçlanan cinsel gerilim ve doygunluk.
1472ruhdevimselRuhsal süreçlerin devinime dönüşme niteliği.
1473ruhölçümüRuhsal süreçlerin ölçülmesinde kullanılan araçları ve yöntemleri geliştiren bir ruhbilim dalı.
1474ruhötesiBaşkasının kafasındakini okuma, ruhlarla ilişki kurma, gelecekten haber verme gibi ruhbilimin kapsamına girmeyen ve onun dışında incelenen olayları kapsayan alan.
1475ruhsal acıBelirli bir neden ya da uyaran bulunmadan duyulan coşkusal acı.
1476ruhsal açıkKişiden, olağan ve gerçek koşullar altında beklenebilecek yapım ve başarı düzeyinin, belirgin olarak beklenenden aşağı düşmesi.
1477ruhsal alan(Lewin) Belirli bir anda bireyin davranışını etkileyen iç ve dış etmenlerin oluşturduğu kuramsal alan.
1478ruhsal bağımsızlık1. Çocuğun ruhsal açıdan ana ve babaya olan bağımlılığının sona erme durumu. 2. Ruhsal sağaltımda, sağaltılanın sağaltmaya karşı geliştirdiği duygusal bağımlılıktan kurtularak iyileşmesi.
1479ruhsal belirtili sinirce(Freud) Bunalım ve baskının, dönüşümcelerdeki bedensel bozukluklar yerine, ruhsal değişme ve dengesizliklere yol açtığı bir tür sinirce
1480ruhsal benKişinin örgensel ve ruhsal bir varlık olarak kendinde bulunduğunu sandığı niteliklerin tümü.
1481ruhsal bireşim görüşüRuhsal çözümlemeye karşıt olarak, yararlı yasaklar geliştirerek sevgeci gerçek yerine ve önemine indirmek gerektiğini savunan bir akım.
1482ruhsal bölgeYaşam alanının, birini ötekinden farklı kılan herhangi bir bölgesi.
1483ruhsal bütüncülükBütün gerçeklerin ancak anlıksal ve ruhsal kaynaklı olduğunu savunan görüş.
1484ruhsal çözümlemeFreud'un geliştirdiği, insanın uyumlu ya da uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi.
1485ruhsal devimlenme(Lewin) Yaşam alanında bir bölgeden ötekine geçerken belirli davranışlarda bulunma.
1486ruhsal erselikHer iki cinse özgü olan ruhsal dürtüleri ve bedensel özellikleri bulunan (kişi).
1487ruhsal güçsüzlükGeçici bir hastalık olarak düzgülü ruhsal görev ve süreçlerin yapılamaz duruma gelmesi.
1488ruhsal kaynaklı bozuklukÖrgenlerde herhangi bir maddesel bozukluk ya da çöküntü olmadan ruhsal görevlerde baş gösteren bozukluk.
1489ruhsal kökenli beden hastalıklarıÜlser, astım ve şeker hastalığı gibi çoğu zaman ruhsal nedenlerle gelişen ve beden yapısı ya da görevlerinde çöküntülere sebep olan hastalıklar.
1490ruhsal sağaltımDavranışta görülen uyumsuzluk ya da bozuklukların türlü yöntem ve tekniklerle düzeltilmesi.
1491ruhsal sağaltımcıRuh hastalıklarını sağaltmak için gerekli yeterliği edinmiş olan uzman.
1492ruhsal savaşUlusların, çatışma durumunda kendi toplumlarının direnme ve savaş gücünü artıran, düşmanınkinini ise zayıflatıp çökerten girişimleri.
1493ruhsal savrukluk(Freud) Bilinçsiz düzeydeki çatışmaların doğurduğu söylenen, dil ya da yazı sürçmesi, eşyaları koyduğu yeri unutma, anılarda tıkanıklık, küçük kazalar yapma ve benzeri davranışlarda bulunma.
1494ruhsal tanılamaÖzellikle uyumsuz davranışların gerisindeki nedenleri araştırıp ortaya çıkarmaya yarayan yöntemler.
1495ruhsal tedirginlik tepkisiAşırı bir uyaran ya da durum karşısında yapılan uyumsuz tepki.
1496ruhsal yalnızlık(Jung) Kimsenin bilmemesi gereken korkunç bir sırrı gizli tutmak düşüncesi ile insanlardan uzak durma çabası.
1497ruhsal yaralanmaKişide ruh hastalığı yönünde kimi değişmelere yol açabilecek denli güçlü ve zarar verici bir yaşantı.
1498ruhsal yetersizlikCinsel uyaranlar karşısında yeterli ve doyurucu tepki yapabilme güçsüzlüğü.
1499ruhsal zırhlanma(Lewin) Dikkati çeken dış uyaranlardan korunabilmek için dıştan gelebilecek bütün uyaranlara kendini kapalı tutma davranışı.
1500sabuklamaKimi hastalıklarda görülen, abuk sabuk söyleme, anlamsız davranışlarda bulunma gibi belirtiler gösteren ruh bozukluğu durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir