Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1531sarsıntı bunamasıKafatası ve beyin üzerindeki şiddetli sarsıntılar sonucunda oluşan ruhsal çöküntü.
1532sarsıntı sağaltımıÇıldırıya tutulanları, insülin, kardiyozol gibi ilâçları yüksek dozda iğneleyerek ya da beyinden yüksek voltajlı elektrik geçirerek sağaltmaya çalışma.
1533savaş sarsıntısıSavaş koşulları ve özellikle ağır bombardımanlar sonucu olarak gelişen ruh ve sinir hastalıkları.
1534savaş sinircesiSavaş sıralarında ön safta çarpışanlar arasında gelişen ve bilinçsiz düzeyde tehlikeden uzak kalma özlemini yansıtan sinirce.
1535savaş yorgunluğuSavaşta geçirilen uzunca bir zaman sonunda ortaya çıkan, yerinde duramama, uykusuzluk, karabasan görme, kolayca sinirlenme, sindirim bozuklukları, ürkeklik ve genel olarak sinirlilik gibi belirtileri olan ruhsal bir dengesizlik.
1536savunmaKişinin, benliğini kaygı, değer duygusunun yitirilmesi gibi hoş olmayan durumlara karşı kendiliğinden savunmasına yarayan ruhsal işleyiş.
1537sayı sapıklığıNesneleri saymaya karşı hastalıklı bir tutku duyma ya da gereği ve önemi olmadan sayı bağlantılarıyle aşırı biçimde ilgilenme durumu.
1538sayılama ruhbilimiRuhbilimle ilgili bulguları sayılama ilkelerine uygun olarak düzenleyip yorumlayan ruhbilim dalı.
1539sayrımsamaGerçek olmadığı halde kişinin kendini hasta ya da güçsüz göstermeye uğraşması.
1540Seashore ölçerleriİşitme ve müzikle ilgili temel yeteneklerden kimilerini ölçmek için geliştirilmiş bir dizi plaktan oluşan özel yetenek ölçerleri.
1541seçimli dikkatsizlikRenkli olarak yazılmış sayılar ya da çizilmiş biçimleri kısa bir süre için deneğe gösterip sorguya çekince, deneğin sayı ya da biçimleri anımsamasına karşın renkler konusunda izlenimsiz kalması.
1542seçimli sessizlikRuhsal sağaltım ya da danışma sırasında sağaltılanın açığa vurmak istemediği tepkilerini gizlemek için baş vurduğu konuşmama durumu.
1543seçimlilikAlgılamada, uyaranlar alanından kimilerinin seçilip kimilerinin ise görmezlik ve duymazlıktan gelinmesi.
1544seçmeci uslamlamaÇelişik iki ya da daha çok görüş, kuram ya da dizgeden gerekli öğeleri seçerek yapılan uslamlama.
1545seğirmeli kötürümlükÖzellikle istençli devinimlerde belirli kas kümelerinin gerilip seğirmesi ve kimi kas bölgelerinde de gerginliğin sürekli olarak artması biçiminde kendini gösteren bir sakatlık.
1546ses belirlenmesiTek ya da iki kulakla ses kaynağının yön, uzaklık ya da her ikisi açısından değerinin ve yerinin kestirilmesi.
1547ses kaynaşımıHer iki kulağın ayrı ayrı aldığı seslerin tek ve bütün bir izlenim halinde birleşmesi.
1548ses yitimiDüzgülü konuşma sesini, beyin özürleri dışındaki örgensel ya da ruhsal nedenlerle yitirme.
1549sevgeçİlkel benliğe bağlı ve genel anlamda cinsel özlem denebilecek ruhsal güç ya da diriklik.
1550sevgeç değişimleriSevgecin doygunluk eşiğiyle seçtiği dört ana yol. (1. Düşler yoluyla doygunluğun gerçekleşmesini sağlayan baskı 2. Yüceltme 3. Dilek ve duyguları karşıtlarına dönüştürebilme 4. Dıştaki bir konu üzerine yönelmiş içgüdüsel amacın benlik üzerine çevrilmesi.)
1551sevgeç esnekliğiDoygunluk sağlamada dolaysız yollar kapalı olduğu zaman sevgecin dolaylı doygunluk yolları arayıp bulma yeteneği.
1552sevgeç konusu(Freud) Sevgecin yöneldiği ve duyar olduğu kişi ya da nesneler.
1553seviBaşka bir kişi ya da varlığa karşı duyulan, cinsel yönü olan ya da olmayan güçlü bir yakınlık ya da bağlılık duygusu.
1554sevicilikKadınlarda cinsel ilginin birbirine yönelmesi durumu.
1555sevinçHoşnut edici yaşantıların ortaya çıkardığı ve türlü dış belirtileri olan doyurucu bir coşku.
1556sezgiYargılama ya da düzenli bir düşünce söz konusu olmadan kişinin edindiği bir düşünü ya da yargı.
1557sezgisel öğrenmeTürlü ipuçlarının amaçla olan ilişkilerinin, ya da bir sorunun öğeleri arasındaki bağların sezgileme yoluyla kavranılarak öğrenilmesi.
1558sezgisel tip(Jung) Düşüncelerinde sezgiye geniş ölçüde yer veren kişi.
1559sıcaklık noktasıDeri altında sıcaklık uyaranına karşı özellikle duyar olan sinir uçları.
1560sıfırlık ayırmaBir ölçer ya da ölçer maddesinin uygulandığı denekleri, dilenen ilkelere göre ayırabilmekte tümden yetersiz oluş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir