Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1891yapısal bozuklukAnlak geriliği ve beden özürleri olmadan ağır derecede sakatlayıcı aykırılıklar gösteren kişi.
1892yapısal ruhbilimÖncelikle içebakış yoluyla ve deney yardımıyla anlıksal yapı ve süreçleri temel öğelerine ayırarak incelemek gerektiğini benimseyen ruhbiiim akımı.
1893yapışıklık ilkesi(Lewin) Bir olayın başka bir olayı canlandırmasının nedenini bunların yapışık ya da bitişik olaylar olmasına bağlayan görüş.
1894yaralanmaCanlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve kapsamlı incinme ve yaralanma belirtileri bırakan yaşantılar.
1895yararcılıkHerhangi bir şeyin değer ölçütü olarak işe yararlık durumunu ele alan görüş.
1896yaratıcı anlatımDil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması.
1897yaratıcı bellekÖğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünlere dönüştüren bellek.
1898yaratıcı düşlemeSorunların çelişen, çatışan yanlarını uzlaştırarak bulunan yapıcı çözüm yolları.
1899yaratıcı düşünmeDüşünmenin türetici, yeni durumları araştırıcı ya da eski sorunlara yeni çözüm yolları bulan, düşünene göre yeni olan düşüncelerle sonuçlanan bir özellik göstermesi.
1900yaratıcı etkinlikYeni ilgilerin belirmesine ya da düşünme ve öğrenmede yeni bağlantıların anlaşılıp kavranmasına yardım eden etkinlikler.
1901yaratıcı yaşantıGüzel sanat eserlerini, ilgili yordamları kullanarak yapmaya ve yaratmaya çalışma.
1902yardımcı benlikBenliği geliştirmek ya da gereksinmelerini karşılamakta yardımı sağlamak için başka bir kişiyi örnek almak, düşünce, ülkü ve davranışlarını benimsemek.
1903yargıKişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir tutumla değerlendirilmesi. (Bununla ilişkili olarak kavrama, karşılaştırma ve değerlendirme gibi süreçlere baş vurulur.)
1904yarışmaDolaysız çatışma söz konusu olmadan bir işi başkalarından önce bitirme ya da bir şeyi elde etme tutumu.
1905yasakBelirli birtakım davranış ya da sözlerin toplumca tekinsiz sayılması.
1906yaş düzgüsüGelişimin herhangi bir yönünde belirli yaşlarda erişilmesi beklenen ortalama düzey.
1907yaşam alanı(Levvin) Kişi ya da kişiler kümesi için gerçekler dünyasını oluşturan görüngülerin tümü. 2. Bir kişi ya da kümenin davranışlarını belirleyen gerçeklerin bütünlüğü.
1908yaşam alanı yapısıSınırlar, engeller, komutlar, yasaklar gibi yaşam alanını oluşturan öğeler arasındaki ilişkiler.
1909yaşam ereği(Adler) Kişinin gerçek ya da nedensiz aşağılık duygusunu ödünlemeye yarayan ve kişinin de bilinçsiz olduğu her davranışında üstünlük elde etme uğraşısı.
1910yaşam içgüdüsü(Freud) İlkel benliğe bağlı olduğu söylenen iki temel içgüdüden biri. Canlı varlığın daha büyük bütünlerle kaynaşmasını sağlamaya çabalar. Karşıtı ölüm içgüdüsüdür.
1911yaşam planı(Adler) Kişinin kendinde bulunduğunu sandığı üstünlük inancının, gerçekler karşısında sarsılıp yıkılmaması için aldığı bütün savunma önlemleri.
1912yaşam yalanı(Adler) Sinircelilerin kimi zaman yaşam planlarına kattığı, elinde olmayan nedenlerle başarısızlığa uğrayacağı düşüncesi.
1913yaşama sevinciBelirli bir ereğe yönelmiş olmadan yaşamaya karşı gösterilen coşkusal tutum.
1914yaşantıKişinin dolaysız algıları ve etkinlikleri ile kazandığı bilgi, tavır ve beceriler.
1915yaşlanmaDöllenme ile ölüm arasında yayılan gelişme ve büyüme aşamaları.
1916yaşlanma çöküntüsüGenellikle âdet kesimi döneminde başlayan ve çöküntü, uykusuzluk, kaygı, suçluluk duygusu ve bunalımlarla, sabuklamalar gibi belirtiler gösteren ruh hastalığı.
1917yaşlılık bunamasıYaşlanma sonucu olarak anlık süreç ve görevlerinde baş gösteren önemli çöküntüler.
1918yaşlılık çıldırısıYaşlanma nedeniyle beyin dokularının çöküntüsü ve bu yüzden yakın geçmişin unutulması belirtileri gösteren ve iyileştirilemeyen hastalık.
1919yatağı ıslatmaTürlü ruhsal ya da eğitsel nedenlerle, uykuda istençsiz olarak yatağı ıslatma.
1920yaygınlaşmaKültür değer ve özelliklerinin, göç ya da benimseme yoluyla bir bölgeden ötekine ya da aynı bölgede, bir kümeden başka bir kümeye yayılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir