Tiyatro - XML


IDTerimAçıklama
31alttan ışıklamaYere yakın ışık kaynağından sahneyi aydınlatma (bk. ön lambalar).
32amatörMeslekten olmayan, kazanç göstermeksizin sırf hevesinden ötürü bu işi yapan. Acemi, tecrübesiz (hevesli).
33ana çizgiOyunun belkemiği, ana olaylar dizisi ayrıntısız olarak ana bölümleme.
34ana şalterTiyatronun bütün ışıklarını kesip açan elektrik anahtarı.
35anahtar vermekKomiğe nükte yapması için laf açmak.
36analitik yöntemÇözümsel yöntem olayları oluş sırasında trajik çatışmaya götürmeyen, tersine oyuna trajik çatışmadan girip bunun nedenlerini, geriye doğru giderek yavaş yavaş bulgulayan kuruluş yöntem. Örn. Sophokles: "Kral Oidipus"
37anapiyesmaAntik oyunlarda kişileri mekanik olarak yerden kaldırmaya yarayan makine.
38anıştırmaBir olayı hatıra getirecek bir sözü, bilerek söyleme.
39anlam aykırılığıKarşıt anlamlı sözcüklerin, sözlerin bir araya gelmesi.
40anlamdaşlıkİki anlama gelen bir sözcüğün bilinerek ya da bilinmeyerek yanlış anlama alınmasından doğan güldürücülük.
41anlatım aracıBir şeyi anlatmada kullanılan gereç ya da eşya.
42antagonistOyun kahramanı ile çatışan, karşı yanı tutan kişi. (Karşıt kişi).
43anti tiyatrolonesco'nun, Genet'nin ve daha bir takım öncü yazarların oyunları için kullanılan bir terimdir. Kabul edilmiş tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan, gerçekçiliğe karşı olan tiyatro türü.
44antik komedyaM.Ö. 500 yılına doğru başlayan ve 200 yılına kadar süren en eski Yunan ve Roma komedyası. Yunan Komedyası üç basamakta gelişmiştir: 1. Eski komedya (Aristophanes), 2. Orta Komedya, 3. Yeni Komedya (Menander). Bu yazarların etkisi altında gelişmiş aristocu olmayan tiyatro [46 - 61] Latin Komedyası da, özellikle Plautus ile Terentius (bk. Palyata Komedyası).
45antik tiyatroEski Yunan ve Roma tiyatrosuna verilen ad.
46apar1. Oyuncuların sahnede, seyircilerin duyacağı ama sanki öbür oyuncuların duymayacağı biçimde kendi kendine konuşmaları. 2. Oyuncunun seyirciye dönerek konuşması (Seyirciye sesleniş).
47aptal(KUK.): Dalkavuk tipi.
48ara alkışıPerde kapanmadan ya da oyunun bir bölümü bitmeden seyircinin alkışlaması.
49ara muhavere:(Kar.): Karagöz ile Hacivat arasındaki konuşmayı uzatmak için eklenen söyleşme.
50ara oyunu1. Rönesansta iki oyun ya da gösteri arasında oynanan müzikli ve mitolojik oyun. 2. Bir büyük oyunda yapıtla ilgili kısa bölüm.
51arabesk(Bal.): Dansçının bir ayağı üzerinde durup bir bacağını, bir kolunu arkaya, öbür kolunu öne uzatmasıyla ortaya çıkan duruş. Bu duruşun çeşitleri vardır.
52arabis(Tul.): Kantoda doğu giysileriyle yapılan dans.
53aragoz(İsl. Tiy.): Mısır'da eskiden oynatılan bir kukla türü. Karagöz'den bozma olabilir.
54arap(Kar.Ort. O.): Bir tip: ya baklavacıdır, ya hırsız, ya da dilenci.
55arap halayık(Kar.): Zenci kadın tipi.
56arazbar(Ort. O.): Konuşma.
57arenabk. Alan.
58aristocu olmayan tiyatro1. Aristoteles'in önerdiği kurallara ters bir yolda davranılarak ortaya çıkarılan tiyatro türü, 2. Bertold Brecht'in Anlatımcı Tiyatrosuna (Epik Tiy.) ve kendi aralarında bağlantısız tablolar zinciri kullanan başka akımlara verilen ad. Bu tür tiyatroda, Aristoteles'in arınım (katharsis), psikolojik gelişim ve trajik akım, bulgu anlayışına karşı durulur.
59Aristocu tiyatroÜç-Birlik Kuralı (yer, zaman, olay) ile kurulu, dinsel niteliği olan tiyatro. Seyirciye acıma ve dehşet duyguları vererek ruhu tutkulardan arıtma (katharsis) yolunu öngören tür. Bunlar, daha çok tragedya türündeki oyunlar konusunda düşünülür.
60arka müziğiBir oyunda hareket ve sözlerin yanısıra etkiyi artırmak için yer alan hafife çalınan müzik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir